A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Szabadszálláson a Városházára helyezte idei első ülését. Dr. Báldy Zoltán Tamás polgármester örömmel üdvözölte a megyei testületet és röviden bemutatta városa nevezetességeit és látnivalóit.

Az ülést Rideg László elnök két ülés közötti beszámolójával nyitotta meg, melyben az önkormányzat elmúlt havi terület- és vidékfejlesztés, megyemarketing, valamint nemzetközi kapcsolatok terén végzett tevékenységéről szólt.

Szántó István elnök beszámolt a közgyűlésnek a Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság 2017. esztendő második félévi tevékenységéről. Ebben az időszakban 21 javaslat érkezett a bizottsághoz, s összesen 12 nemzeti értéket vett fel a Megyei Értéktárba. Ezek között van többek között az uszódi népviselet, a lakiteleki Kösöntyű Néptánccsoport munkássága és a kiskunmajsai Mayossa Néptánccsoport és a Lurkó Tánctábor. A Gemenci gímszarvas és a Magyar Népmesék rajzfilmsorozat a bizottság javaslata alapján 2017. december 5-én felvételre került a Magyar Értéktárba, így ezentúl a kiemelkedő nemzeti érték címet viseli. A testület egyúttal jóváhagyta a bizottság 2018. évi munka- és pénzügyi tervét is.

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat konzorciumvezetőként a Felső-Bácskai és Homokháti Értékmegőrző Natúrpark Egyesület partnerségével támogatási kérelmet nyújtott be a TOP 1.2.1-16 prioritásán meghirdetett felhívásra, mely a tavalyi évben támogatást nyert. A projekt keretében az EuroVelo 13 kerékpáros útvonal Bács-Kiskun megyei szakaszának táblázására, alapszintű kerékpáros létesítményekkel történő ellátására kerül sor. Ezzel a megye több szempontból elmaradottabb, határmenti térsége is felkerülne a turizmus térképére, amely kisugárzik a határ túloldalán fekvő magyarlakta bácskai településekre is. Reményeink szerint az EuroVelo 11 és az EuroVelo 6 nemzetközi kerékpárutak között egy olyan összeköttetés jöhet létre, amely jelentősen hozzájárul a megye turizmusának fejlődéséhez. A pályázat megvalósítására vonatkozó konzorciumi megállapodásban foglaltakkal egyetértett, így azt jóváhagyta a testület.

Egy másik pályázat konzorciumi megállapodásait is elfogadta a közgyűlés. A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat konzorciumi partnerként Tiszakécske, Kiskunmajsa és Kunszentmiklós Város Önkormányzatával támogatási kérelmeket nyújtott be EFOP-1.5.3-16 kódszámú „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” megnevezésű felhívásra, mely tavalyi év végén támogatást kapott. A projekt elsősorban a vidéki népesség helyben tartását és a helyi identitás erősítését célozza meg. A projekt keretében az alábbi tevékenységek valósulnak meg: közösségi kert pályázat, megyei identitást erősítő szépművészeti pályázat, helyi gasztronómiai hagyományokat feltáró pályázat, kulturális és helyi hagyományokat bemutató programok óvodás korúaknak, valamint a felnőtt lakosságnak, helyi sikeres embereket bemutató beszélgető estek, vállalkozás-fejlesztési célú előadások, létrejön továbbá egy mobil applikáció, amely minden fontos információt tartalmazni fog a helyből elszármazottak, vagy vidéki életre vágyók térségbe költözéséhez.

Rideg László elnök felkérésére dr. Kelő Johanna, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kunszentmiklósi Járási Hivatalának vezetője beszámolót tartott a hivatal szakmai tevékenységéről. Szót ejtett az ellátandó feladatokról, a működés rendjéről, a közelmúlt fejlesztéseiről és beruházásairól.

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat minden év január 31-éig felülvizsgálja a területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodásait. A megyei önkormányzatnak a Bács-Kiskun Megyei Cigány, Német és Horvát Önkormányzatokkal van megállapodása, de azokban módosítási igény a 2018-as évre vonatkozóan nem merült fel.

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat részt kíván venni a H2020-RUR-2018-2020 kódszámú „Vidék újjászületése” megnevezésű pályázati felhívás alapján az European Forest Institute által, partnerség keretében „A regionális és kistérségi bioalapú gazdaságok potenciáljának kiaknázása” címmel benyújtásra kerülő pályázatban, melyet a megyei közgyűlés mai ülésén jóváhagyott. A felhívás célja a vidék természeti, kulturális, szociális és gazdasági lehetőségeinek fokozása, a gazdaság megújuló erőforrásokra való átállásának elősegítése. A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat által elsődlegesen megvalósítandó tevékenység a megyére vonatkozó stratégia kidolgozása, valamint a körforgás alapú gazdálkodás népszerűsítése. A benyújtási határidő 2018. február 13., támogatói döntés 2019. évben várható.

Az eddigi hagyományoknak megfelelően a Barna és Fiai Faiskola Szabadszállás városának is adományozott egy őshonos, magyar fát, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat és Szabadszállás város eredményes együttműködésének szimbólumaként.

Sajtóközlemény
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzati Hivatal 
2018.01.26.