2018. június 3-án Császártöltésen a Római Katolikus Templomban Úrnapján vettek részt a hívek. Az Úrnapja Krisztus szent Testének és Vérének ünnepe. Szentháromság ünnepe utáni csütörtökön lenne, de Magyarországon a következő vasárnapon tartott főünnep.

A  császártöltési  katolikus hívek már Úrnapja reggelén megkezdték az előkészületeket. Négy stáció van: négy oltárt állítanak az  asszonyok virágokkal, kis szőnyeggel díszítik fel a stációkat. .

Az ünnepi szentmise végén az Oltáriszentséggel a kézben körmenetben Főtisztelendő Nagyidai Zsolt plébános a ministránsok és az elsőáldozó lányok virágkosárral szirmokat szórtak végig az úton. A hívekkel együtt a  négy oltárt érintve körbehordozták a köztünk élő Eucharisztikus Krisztust.

Az első stációt a Teleház bejáratánál alakították ki. Második oltár a Tájház mellett, a harmadik az Idősek Otthona bejáratánál. A negyedik a templom mellett, gyönyörűen  friss virágokkal feldíszítve mind a négy oltár.

Az úrnapi körmenetben az első oltárnál a hívők az imádatukat fejezték ki, a másodiknál hálaadást végeztek, a harmadiknál az engesztelés van középpontban saját maguk és mások bűneiért is, a negyediknél pedig lelki dolgokat lehet kérni Istentől.

Zsolt atya az Oltáriszentséggel a négy égtáj felé áldást osztott és folytatódott a körmenet vissza a templomba és utána haza tértek a hívek.

A.S.E.