Kistelepülésnek számít Császártöltés, de az itt lakók barátságszerető, szorgalmas emberek, így a település is folyamatosan fejlődik. A helyi önkormányzat folyamatosan keresi a pályázatokat a fejlesztésekhez és a város vezetői számára kiemelt szempont a lakossági összefogás szerepe. A 2018-as esztendőről Takácsné Stalter Judit polgármestert kérdeztük.

-Hirdetés-

-Mekkora költségvetésből gazdálkodhat az önkormányzat éves viszonylatban?
-Idén a képviselő-testület 13 alkalommal ülésezett és a meghozott rendeletek száma 12, a határozatok száma 85 volt. Beszámoló elfogadására 6, tájékoztató elfogadására pedig 4 alkalommal került sor. Az eredeti költségvetés az év folyamán többször módosításra került, legutóbbi módosítással 622.585 ezer Ft-ra emelkedett mind a bevételi, mind a kiadási oldal is. Az 1-10. hónapban a bevételek 93,3 %-ban (580.810 ezer Ft) teljesültek, míg a kiadások a tervezett szint 41,8 %-át (260.531 ezer Ft) érték el tekintettel arra, hogy a TOP pályázaton elnyert pályázati összegek kiutalásra kerültek, a felhasználásuk kisebb részben megtörtént. A település éves összes adóbevétele 83 millió forint körüli összegre tehető. Az önkormányzat az idei költségvetés kapcsán hitel felvételét semmilyen formában nem tervezi.

-Milyen felújítások, beruházások zajlottak a településen a ciklus alatt, 2014 és 2018 között?
– A kezdetekkor rögtön láttam, sok a feladat, de tudtam, a felújításoknál nem elég a találékonyság, hiszen a tervek megvalósításához anyagi háttér is kell, tehát ennek kellett alárendelni a felújításokat, hiszen csak addig nyújtózhattunk, amíg a takarónk ért. Legelső feladatunk a könyvtár felújítása volt, mivel a nyertes pályázat ellenére a korábbi vezetőség nem végezte el a könyvtár felújítását. Elhatároztuk, hogy meg fogjuk valósítani a felújítást, hiszen azt nagyon fontosnak tartottuk, hogy egy modern könyvtár várja a település lakóit. A könyvtár felújításon kívül feladatunk volt még a korábbi vezetés által elkezdett buszváró befejezése is, amire akkor hitelt kellett felvennünk, szerencsére ez a következő évben visszafizetésre is került. Legelső döntése volt a testületnek az, hogy az óvoda visszakerüljön a régi helyére, és visszaállítottuk az óvoda nemzetiségi státuszát is. Kivettük az óvoda épületét a forgalomképes vagyon köréből, azaz a korábbi testület által értékesítésre szánt épület eladását megszüntettük. Az iskolás gyermekek rajzaival megújult a Deggenhausertal köz, amely egy színes, látványos része lett a falunak. Itt a gyerekek töltési életképeket festettek a falra, melyet lelkesen végeztek a szünetben. Ülőhelyek kialakítására is sor került a fák körül, így már sokkal hangulatosabb lett a terület, mint előtte volt – csak a festék ára került pénzbe. Az 54-es belterületi út felújítása is megtörtént, nem csak a csatornázás vonalában, hanem az út másik fele is teljes felújításra került. A jó tárgyalásoknak köszönhető, hogy ez megtörtént, hiszen a garanciális javításon túl voltunk. Ezt már meg kellett volna lépni jóval korábban – még a korábbi képviselő testületnek -, hiszen járhatatlan volt ez az út. Ezzel egy időben a Bajcsy-Zsilinszky utcában is volt útfelújítás. Járdaépítésre is sor került a településen – ugyan nem annyi, amennyit kellett volna -, de amit lehetett azt megtettük, azaz amennyi pénzt tudtunk erre szánni. Évtizedek elmaradását nem lehet 4-5 év alatt pótolni. Kialakításra került két parkoló is a településen: az egyik a községházával szemben – tervek szerint mögötte piac lesz -, valamint az Öreg Temetőben is megújításra került a parkoló. Elkészült az óvoda előtti járdaszakasz, a templomjárda déli része és az északi részen is elkezdődtek a munkálatok. Felújításra került a Közösségek Háza terasza, a nyílászárók és a tető felújítása is megtörtént. A Sváb Tájház felújítása is megtörtént az ősz folyamán. Bővítésre került a támfal a hajósi utcában, a Kissori pincék alatt és ugyanitt a feljáró teljes javítása is megtörtént. Megtörtént az iskolaudvar térkövezése, ami a Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat dicsősége. A Liget rendbetételénél szerettük volna elérni azt, ami most látható. Egy pusztulófélben lévő park maradványa volt a Liget 4 évvel ezelőtt. A régi eltűnt sétányok újra kialakításra kerültek a közmunkaprogram segítségével. Még 2015. áprilisában a falu lakóinak összefogásával közel 800 fát, bokrot ültettünk el itt, melyek most, 3 év elteltével szépek és lassan visszatér a Liget régi hangulata. Próbáltuk hangulatosabbá tenni a területet, többek között interaktív táblák elhelyezésével is és a Házaspárok útja is itt került elhelyezésre. A faluban lévő, több mint 100 éves keresztek felújítása is megtörtént. A felújítások körében megtörtént az Idősek Otthona festése, az iskolai étkező konyha és ebédlő felújítása, a Képes Ház rendbetétele kívülről saját erőből, az önkormányzati dolgozók segítségével. Megtörtént a ravatalozó felújítása is, ahol másfajta drapéria került elhelyezésre. Erre a belső térre már nagyon ráfért a felújítás, hiszen a fekete csempe nagyon nyomasztó volt és most egy méltóságteljes szövetből készült a drapéria kapott ott helyet. A beruházások során az orvosi rendelő teljes felújítására is sor került, valamint megtörtént az óvoda felújítása is. A fejlesztések során a sportpályán fúrattunk kutat és az így kialakított öntözőberendezés jól működik. Fűnyíró traktort is tudtunk vásárolni, tehát minden feltétel adott a focicsapatnak, hogy jól teljesítsenek a fiúk. Megvásárlásra került a Bajai utcában egy telek, valamint a Teleház mögötti présház – mely romos, elhanyagolt volt –, ahol a rendezett falukép kialakítása a cél, mely a későbbiekben több rendezvény helyszíne lehet. Az urnafalak kibővítésére is sor került, valamint a Császártöltés Fejlődéséért Közalapítvány segítségével padok vásárlása is megtörtént. Sikerült venni egy kisbuszt is, elkészült az Új Temetőben a harangláb, Kiscsalán pedig a játszótér.

– Milyen fejlesztések előtt áll a település?
– Kiemelkedőek a TOP pályázat beruházásai. A tervek között szerepel a Bajcsy-Zs. u. 5. szám alatti önkormányzati tulajdonú épület felújítása, energetikai korszerűsítése. Ez a legszebb ház lehetne a településen és az is lesz, mert 2019-ben megkezdjük a felújítását. Az utolsó pillanatban vagyunk, hogy a rossz állapotban lévő épületet felújítsuk. Most már mind a 4 lakás az önkormányzat tulajdonában van és jövőre a ház kertjében elültetett gyümölcsfák is már termőre fognak fordulni.
Kerékpárút kialakítása valósulhat meg a településen. Nagyon sok előírásnak kell megfelelni, így hosszadalmas, 2,5 év volt mire eddig elértünk, hogy jelenleg a közbeszerzés előkészítésénél tartunk és jövőre kész lesz a beruházás.
Megtörténik az iskolai tanuszoda energetikai korszerűsítése, ami magába foglalja a gépészet és a medencetér felújítását.
Elkezdődhet a Piactér megépítése a polgármesteri hivatal épületével szemben. Ugyan a pályázati forrásból kevesebb pénzt kaptunk erre, mint amennyire számítottunk, de a hiányzó összeget elő kell teremteni. Az önrész szükséges még az emeletes ház tetőszerkezetéhez is és kerékpárút költségei is a csillagos égig mentek, hiszen emelkednek az árak, így versenyt futunk az idővel.

-A közmunkaprogram keretében milyen fejlesztések voltak?
-A lehetőségeket kihasználva több eszköz vásárlására került sor, melyek segítik a kertészek munkáját. Amikor elkezdtük 2014-ben a munkát, még rendes eszközeik, mint például talicska sem volt… Időközben nagyon felszereltük ezt az ágazatot van hűtőkamránk, üvegházak, fóliasátor stb. A falu központjában lévő kertek művelése folyamatos, 5000 m2-en folyik a munka, valamint 3 üvegházban, illetve a fóliasátorban, ahol gyönyörű terméseink vannak, melynek nagy része az iskolakonyhára, a többi értékesítésre kerül. Egy kistraktor vásárlására is volt lehetőség az elmúlt időszakban. Az elkészült a hűtőkamra a rendezvényeknél, lakodalmaknál is nagy segítségül szolgál. Jelenleg 14 fő dolgozik a közmunkaprogramban, melyből mezőgazdasági programban 6 fő, a közúthálózat karbantartása programban 5 fő, illetve a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásban 3 fő került alkalmazásra. Mindezek mellett 2 fő kulturális közmunkás került könyvtári kisegítőként foglalkoztatásra az Országos Széchenyi Könyvtár alkalmazásában, 1 fő közalkalmazott kertész és 1 fő közfoglalkoztatott végzi a falu köztereinek gondozását és továbbra is a kertészet által termesztett virágpalántákkal segítik a közterületek parkosítását.

– Programokban mennyire gazdag a település éves naptára?
– Fontosnak tartom a falu fejlesztését, a faluközösség építését, a partner kapcsolatok, illetve a hagyományok ápolását. Törekszünk arra, hogy Császártöltés lehetőségeit széles körben megismertessük, hogy minél többen ellátogassanak hozzánk. Részt vettünk az Agrárexpo 2018. kiállításon, helyet adtunk a Bács-Kiskun megyei polgármesterek találkozójának, ami egy 3 napos rendezvény volt. A helyi vállalkozókkal közösen kiadtuk az „Amiért érdemes Császártöltésre jönni kiadványt”, melyben bemutattuk szálláshelyeinket, termékeinket és a látnivalókat. Megújult a helyi Hírmondó újság. Ellátogatott hozzánk idén Borbás Marcsi és stábja a Gasztro Angyal, akik ország-világnak vitték hírünket, ismertségre tett ezzel szert a település. Ez egy nagy lehetőség volt számunkra, hiszen ezért nem kértek pénzt, teljesen ingyen forgattak két napig a településen. Úgy gondolom a legnagyobb összefogás a Magyarország 2. legszebb fekvésű települése cím internetes szavazásán volt tapasztalható. A cím elnyerése után forgatott Császártöltésen az OzoneNetwork, akik megismerték és lejátszották, hogy milyen értékek vannak itt. Szerintem egy nagyon jó adottságokkal rendelkező faluban élünk. A partnerkapcsolatok vonatkozásában meg kell említeni a deggenhausertali partnerkapcsolat 16 év utáni újra indítását, melyben az új polgármester is készséges és együttműködő. Felvettük a kapcsolatot a súriakkal, eljöttek ide és mi is ellátogattunk hozzájuk, megismerkedtünk a munkájukkal, életükkel, ötleteket gyűjtöttünk. Hajóssal, valamint a Sváb Sarok településeivel is jó kapcsolat került kialakításra, az Utazás 2019. kiállítás keretében pedig külön kiemelt helyet fog kapni a „Sváb Sarok”. December 14-15-én tartották Csíkszeredában a Székely Termékek Vásárát, ahol a Sváb Sarok két települése, Császártöltés és Érsekhalma képviselte Bács megyét. Naszvadon is többször jártunk, ők is itt voltak a Kitelepítés 70. évfordulójára rendezett emlékműavatáson és elmondható, hogy jó a kapcsolat a volt, illetve a mostani a polgármesterrel is. A hagyományápolás vonatkozásában a Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzattal közösen szervezett emlékműsorok, rendezvények, sváb tábor, sváb bál és az iskola névadó ünnepségét lehet kiemelni. Utóbbival régi tartozást teljesítettünk a „Bánáti” név felvételével és az iskola-óvoda nemzetiségi fenntartásba kerülésével, a sváb egyenruha megvarrattatásával. Az iskolás gyerekek számos vetélkedőn is ünnepségen képviselik iskolánkat, aktív résztvevői voltak a szüreti felvonulásnak, a májusfa állításoknak, májusfa kitáncolásoknak. A májusfaállítás, kitáncolás is újra visszakerült a rendezvények soraiba, mely egyik fontos eleme a hagyományápolásnak. A Felvidéki emlékmű átadására 2017. áprilisában, míg a Sváb kitelepítési emlékműére 2018. januárjában került sor – mindkettő a Ligetben kapott helyet. Nagyon fontosnak tartom a „köszöntéseket”, így az Idősek Napja megtartását, a 90 évesek köszöntését, Karácsony előtt a 80 év felettieknek csomag készítését, valamint a köztisztviselők,- pedagógusok-és szociális szférában dolgozók köszöntését. Az utóbbi években több közösség alakult a faluban, mint a Fuchs énekkar, újjáélesztették a focicsapatot, létrejött a Töltési Tűforgatók csoportja, – mely egy kedves közösség -, a Nyugdíjas klub, valamint ismét működik a Császártöltési Fúvószenekar. Az „Amiért érdemes Császártöltésre jönni” című kiadvány megjelentetésével az volt a cél, hogy az ideérkezőknek megmutassuk, mit lehet itt csinálni, mi a vonzereje egy alföldi falunak. Bőven akad látnivalónk, amit erősít a falu előnyös fekvése, hiszen dombok, völgyek, erdők ölelésében fekszik. Ilyen többek között az ősi ősvény túraútvonala, a Képes Ház – a benne található sok képpel -, mely egy képes emléktár, tájékoztató táblák készítése, a Fazekas Ház, valamint a „Módos Töltés” és Sváb Tájház kiállítása. 2019-ben ünnepeljük Császártöltés alapításának 275. évfordulóját, ennek jegyében szervezzük kulturális programjainkat.


Filus Tibor