Az idei évben Csengőd települése több pályázaton vett részt sikeresen. Mindezek mellett az aktív civil szervezeteknek és az önkormányzatnak köszönhetően több rendezvényre is várták a lakosságot. Az idei évről és a jövő terveiről Lajter Ferenc polgármester nyilatkozott.
-Milyen komolyabb beruházásokba kezdett bele Csengőd települése?
-Csengőd Község Önkormányzata a 2018-as évben több pályázatot zárt le. A Közigazgatási- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program, „KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívásra benyújtott, a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00363. azonosítószámú CSENGŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA című pályázat 6 000 000 forint támogatásban részesült. Az európai uniós támogatás segítségével 7 munkaállomás (MS Windows környezetben), 7 monitor alapkonfiguráció, 7 kártyaolvasó alapkonfiguráció, 1 központi, multifunkcionális nyomatkészítő alapkonfiguráció, 8 szünetmentes tápegysége és 1 switch eszköz beszerzésére, továbbá három kötelező működésfejlesztési és szabályozási keret kialakítására, valamint az önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítására és migrációjára, valamint a tesztelési és élesítési feladatok elvégzésére került sor.

-Hirdetés-

Az önkormányzat 2018. november 30. napján befejezte be a TOP-3.2.1-15 kódszámú, Önkormányzati épületek energetika korszerűsítése című pályázati felhívásra pályázatot benyújtott, TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00037. azonosítószámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Csengődön” című pályázatát. A pályázat keretében az önkormányzat tulajdonában álló Família Szociális Alapszolgáltatási Központ, Sportcsarnok és az Orvosi rendelő épületeinek energetikai korszerűsítésére került sor. A fejlesztés célja volt a fenti épületek energetikai korszerűsítése, akadálymentesítése, valamint az épületekben található hőleadók szabályozottságának biztosítása. A fejlesztés eredményeként az épületek homlokszigetelésére, a külső nyílászárok cseréjére, valamint a hőleadók szabályozottságának biztosítására került sor. Az épületek akadálymentesítése az akadálymentesítési dokumentációban foglaltaknak megfelelően került sor. A pályázat elősegíti az önkormányzati épületek racionálisabb energiahasználatát és ezzel a költséghatékony működtetést. A projekt a Széchenyi2020 program keretében 106 671 086 forint vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével valósult meg.

ÓVODABŐVÍTÉS
A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II.3. pont szerinti óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatásra pályázatot nyújtottunk be. Az Önkormányzat a központi költségvetésből 35 049 000 forint állami, vissza nem térítendő támogatásban részesült. A 40 729 390 forint összegű beruházásból a Csengődi Napközi Otthonos Óvoda épületbővítésére került sor. A 84 m2–es bővítés során új csoportszoba és a hozzákapcsolódó kötelező helyiségek kerültek kialakításra

DIGITÁLIS JÓLÉT PROGRAM
Az Önkormányzat pályázott a „Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése” elnevezésű, GINOP-3.3.1-16-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében megvalósításra kerülő „Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése” című pályázatra. A pályázat célja – a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 3. prioritása kiemelt céljával összhangban – a közösségi internet hozzáférési helyek infrastruktúrájának fejlesztése, a korszerű info-kommunikációs technológiai (IKT) eszköz állománnyal és felkészült szakemberekkel bíró pontokon keresztül pedig az állampolgárok ösztönzése az IKT eszközök használatára, ezáltal a digitális jártasság fejlesztése különös tekintettel a munkavállalási korú hátrányos helyzetű célcsoporttagok körében. A közösségi internet hozzáférési helyek fejlesztésének alapvető célja, hogy a fejlesztések révén a pontok hozzájáruljanak a digitális alapkészségek fejlesztéséhez, a digitális készségekkel nem rendelkező magánszemélyek számára az informatikai eszközökhöz és az internethez hozzáférést biztosítson, továbbá, hogy az ehhez szükséges segítő szakértelem minden ponton rendelkezésre álljon.
A pályázó által elérhető pályázati csomag:
3 db laptop és a szükséges szoftverek
2 db tablet
2 db okostelefon
1 db projektor
1 db multifunkcionális eszköz (nyomtató, fax, fénymásoló)
1 db beltéri Wifi Access Point és amennyiben szükséges power injector
1 db kültéri WiFi Access Point és amennyiben szükséges power injector
1 db router az alábbi eszközök térítésmentes használatára terjed ki.
A pályázat tartalmát képező eszközök beszerzését, kiszállítását, valamint a WiFi Access Point telepítését a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban: KIFÜ) biztosította. Az eszközök a csengődi könyvtárban elérhetőek.

FOLYAMATBAN LÉVŐ FEJLESZTÉSEK
„MINI BÖLCSŐDE ÉPÍTÉSE CSENGŐDÖN” CÍMŰ PROJEKT
A TOP-1.4.1-16 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével című felhívásra benyújtott „Mini bölcsőde építése Csengődön” című, TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00007 azonosítószámú pályázat 75 000 000 forint vissza nem térítendő európai uniós támogatás nyert el. A projekt célja, hogy a Csengőd 40. hrsz-ú ingatlanon egy új két csoportos mini bölcsőde kerüljön kialakításra. A projekt keretében modern bölcsődei környezet kerül kialakításra a vonatkozó hatályos rendeletben előírt minőségű helyiségek kialakításával.
A projekt keretében a bölcsődei ellátáshoz szükséges eszközbeszerzésére is sor kerül. A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019. december 31. A szükséges engedélyeket az Önkormányzat beszerezte, a közbeszerzési eljárás megindításáról döntött a Képviselő-testület.

„BIOMASSZA ALAPÚ FŰTÉSI RENDSZER KIÉPÍTÉSE CSENGŐD KÖZSÉGBEN” CÍMŰ PROJEKT
TOP-3.2.2-15 Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében című pályázati felhívásra benyújtott, TOP-3.2.2-15-BK1-2016-00003 azonosítószámú, „Biomassza alapú fűtési rendszer kiépítése Csengőd községben” című pályázat vonatkozásában 142 751 570 forint európai uniós pályázatot nyert el az önkormányzat. Az önkormányzat tulajdonában álló orvosi rendelő, általános iskola, sportcsarnok, óvoda, polgármesteri hivatal és szociális intézmény épületek fűtési energiájának biztosítása érdekében biomassza fűtési rendszer kerül kialakításra, amely biztosítani fogja a saját (közcélú) energiaigény kielégítésére szolgáló megújuló energiaforrásokból nyert energiát hasznosító komplex fűtőrendszer kialakítását. A projekt keretében 800kW teljesítményű szalmabála tüzelésű kazán kerül beszerzésre. A kazán önálló kültéri elhelyezésű berendezés lesz. A kazán hőközpontként is fog funkcionálni, mivel a kazán beépített puffertartály és tágulási tartályt is tartalmaz. A kazán mögötti kezelőtérbe kerülnek elhelyezésre a kazánőri és a fütőköri szivattyúk, valamint a leválasztó hőcserélő. A távhővezeték földbefektetett gyárilag előszigetelt műanyag távhővezeték lesz. Nagyhatásfokú szabályozott menetes vagy karimás kötésű szivattyúcsalád kerül kialakításra. A pályázat megvalósításához szükséges engedélyezési eljárások folyamatban vannak.

„A SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS, VALAMINT A CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INFRASTRUKURÁLIS FEJLESZTÉSE CSENGŐDÖN”
Az Önkormányzat pályázatot nyújtott be TOP-4.2.1-15-BK1-2016-00037. azonosítószámon, „A szociális étkeztetés, valamint a család- és gyermekjóléti szolgálat infrastrukurális fejlesztése Csengődön” címmel. Az önkormányzat 53 700 000.- Forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert. Az önkormányzat fenntartásában működő Família Szociális Alapszolgáltatási Központ által ellátott szociális feladatok (szociális étkeztetés, valamint a család- és gyermekjóléti szolgálat) infrastrukurális fejlesztése, amely magába foglalja a csengődi Béke tér 1. szám alatti konyha épületének átalakítását. Az átalakítással a szolgáltatások egy épületbe való integrálása a cél, illetve a meglévő épület infrastrukturális és hiányzó tárgyi eszközökkel való ellátása. A projekt keretében az alábbi eszközök kerülnek beszerzésre: 1 csomagológép, 1 gázüzemű főzőüst (300 l-es),1 szűrődézsa, 1 gázüzemű főzőüst (80 l-es), 1 burgonyakoptató zöldségszeletelőfeltéttel, 1 spirálkaros dagasztógép, 1 olajsütő, 1 elektromos tésztafőző, 1 botmixer, 16 asztal, 100 szék, 1 sütő-pároló gép, 20 GN 1/1 edény és GN1/1 fedő, 1 galuskaszaggató. A fejlesztés tartalmazza a meglévő konyha-étkező felújítását, a főzőkonyha 450 adagossá bővítését, korszerűsítését, kialakításra kerül egy mozgáskorlátozott WC, valamint felújításra kerül a teljes vizesblokk. A meglévő épület alaprajzi adottságait kihasználva a vizesblokk áthelyezésével bővíthető a főzőkonyha, valamint az étkező alaprajzi mérete. Közbenső válaszfalak bontását követően kerül kialakításra a mozgáskorlátozott WC-vel bővítettvizesblokk, a fekete mosogató helyén húselőkészítő, a húselőkészítő helyén hűtőkamra lesz. A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019. december 31.

HELYI KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSE CSENGŐD, AKASZTÓ, KASKANTYÚ, PÁHI SOLTSZENTIMRE ÉS TABDI TELEPÜLÉSEKEN
Csengőd, Akasztó, Kaskantyú, Páhi, Soltszentimre és Tabdi települések konzorcium keretében közösen pályázatot nyújtottak be a helyi identitás és kohézió erősítésére. A TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00004. azonosítószámú, „Helyi közösségek fejlesztése Csengőd, Akasztó, Kaskantyú, Páhi Soltszentimre és Tabdi településeken” című pályázat 42 177 090 forint európai uniós támogatásban részesült. A pályázat célja a helyi közösségek fejlesztése elsősorban települések, településrészek, térségek közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztését, a közösségi szerepvállalásának erősítése. A pályázat befejezésének határideje 2022. szeptember 15.

TELEFONOS ÚT STABILIZÁCIÓJA
A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívásra benyújtott, 1826848579 projektazonosítójú, „Csengőd-Csengőd-Kullér földút stabilizációja” című projektje 84 605 726 forint támogatásban részesült. A pályázat keretében valósul meg a Csengőd 0102/2, 0103, 0104/2, 0105, 0119/2, 0122, 0156, 0167/2, 0178/1, 0179, 0180/1, 0181, 0182/1, 0185, 0217/1, 0253/14 hrsz.-ú földutak stabilizációja. Az útszakasz hossza 2 927 m.

BELTERÜLETI UTAK FEJLESZTÉSE
A Belügyminisztérium Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. mellékletének II. 2. a), b) és c) pontjában szabályozott önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása jogcímen 15 000 000 forint állami, vissza nem térítendő támogatásban részesítette a települést. Az önkormányzat 2 647 059 forint önerőt biztosít a beruházás megvalósításához. A pályázat segítségével a József Attila utcának a Dózsa György utca és a Petőfi Sándor utca közötti útszakaszának teljes felújítására kerül sor. A támogatás felhasználására 2019. december 31. napjáig kerülhet sor.
Az elnyert pályázatok össz értékben 560 932 410 forinttal gazdagíthatják majd Csengőd települését.

-Hogyan állnak a benyújtott, de még elbírálásra váró pályázatok?
„A Helyi termelői piac kialakítása Csengődön” című projekt keretében a Dózsa György utca 58. szám alatt új piac kerülne kialakításra. A tervezett piac épületében kialakításra kerülne két üzlethelyiség a szükséges kiszolgáló helyiségekkel, a szociális helyiségekkel, valamint fedett elárusítóhelyes piactér 30 főre. A beruházás tervezett költsége 58 460 440 forint lesz.

A VP6-19.2.1-91-3.17 kódszámú „Közösségi célú fejlesztések, a helyi életminőség javításának támogatása” című pályázati felhívásra pályázatot nyújtott be az önkormányzat. „A Csengőd Községben kamera rendszer kiépítése” pályázat keretében 13 infra kamera, 12 átjelző berendezés, 1 vevő központ, 1 képrögzítő, 1 tápegység, 10 akkumulátoros tápegység, 2 merevlemez, 2 Switch, 1 Rack szekrény,1 LED monitor és 4 térfigyelő tábla kerül beszerzésre. A beruházás költsége 5 878 776 forint lesz.

Az EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek

Kiskőrös Város Önkormányzata, Soltvadkert Város Önkormányzata, Akasztó Község Önkormányzata, Tázlár Község Önkormányzata és Csengőd Község Önkormányzata konzurciumban nyújtottuk be a pályázatot bruttó 500 000 000 forint támogatási összegig.

A TOP-5.1.2-16 Helyi foglalkoztatási együttműködések felhívásra benyújtott, „Együttműködés a helyben foglalkoztatásért Kiskőrös Járásban” című projekt keretében a paktum aláírásra került.

Az Önkormányzat a Bethlen Gábor pályázati felhívására 2 500 000 forint összegű „Hagyományőrzés Csengődön-Aratóünnepség” című pályázatot is benyújtotta. A pályázati támogatással új, hagyományteremtő ünnepséget kíván az önkormányzat megszervezni, melyre 2019. június 29. napán kerülne sor. Az I. Csengődi Aratóünnepség a település tárgyi, szellemi és kulturális örökségre építve kívánja megeleveníteni a paraszti lét legfontosabb munkálatának, az aratásnak a múlt századi elemeit

-Vannak-e olyan programok, amelyek elősegítik a csengődiek jobb életkörülményeit?
-A Belügyminisztérium Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. mellékletének I. 9. pontjában szabályozott települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcímen 138 erdei köbméter keménylombos tüzelőanyag megvásárlásához nyújt támogatást Csengődnek összesen 2 453 640 forint támogatási értékben. Az önkormányzat az előírt önerőt biztosítja a támogatáshoz. A tüzelőanyagot az önkormányzat 2019. február 15. napjáig köteles kiosztani.

A Belügyminisztérium a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat alapján, 2018. október 15-éig benyújtott be igénybejelentés szerint a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben nem részesült, gáz- vagy távhő-szolgáltatási szerződéssel nem rendelkező háztartások támogatására Csengődnek 2 220 000 forint támogatást ítélt meg. A támogatásból 185 háztartásnak nyújt az önkormányzat természetbeni támogatást az igénybejelentőben foglaltaknak megfelelően. A támogatás felhasználásának végső időpontja 2019. december 31.

-A közfoglalkoztatásban rejlő lehetőségekkel milyen módon tud élni a település?
-A jelenlegi közfoglalkoztatási program 2019. február 28. napjáig tart. A közfoglalkoztatás keretében paprika, burgonya, batáta termelése folyik. A tavalyi évben 4 hektár spárga ültetésére került sor. 2019. évben 24 hektáron fog az önkormányzat gazdálkodni. Az önkormányzat jelenleg 10 hektáron folytat mezőgazdaság tevékenységet. A közfoglalkoztatási létszám 27 fő, mely program megvalósulását az állam 36 510 762 forinttal támogatja.

-Az önkormányzat milyen gazdasági évet tudhat maga mögött?
-Csengőd Község Önkormányzatnak a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben foglaltak szerint a gazdálkodás alapját az éves költségvetése képezi. Ebből finanszírozzuk és látjuk el a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatok ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatokat. A feladat ellátásához három költségvetési szervet alapítottunk: Csengődi Polgármesteri Hivatalt, Csengőd Község Önkormányzatának Família Szociális Alapszolgáltatási Központja, Csengődi Napközi Otthonos Óvoda. A helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján a 2018-as évben az önkormányzatot 208 663 679 forint állami támogatás illette meg. Az önkormányzat „az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről” jogcímen 45 842 490 forint állami támogatást kaphat. A költségvetésben két elnyert pályázati összeg és a közfoglalkoztatás támogatásának összege szerepel, összesen 257 714 297 forint összegben. A magánszemélyek kommunális adójaként az önkormányzat 5 800 000 forint saját bevétellel, míg az iparűzési adóból 20 000 000 forinttal, a gépjárműadóból pedig még további 5 000 000 forinttal számolhatunk. Az önkormányzat saját bevételét képezi a működési bevétel, amelybe beletartozik többek között az önkormányzat és az intézményei által nyújtott szolgálatások ellenértékei, ellátási díjai, megtermelt javak értékesítése, stb., amelyek értéke 2018. évben elérheti a 18 537 113 forintot. A felhalmozási bevételek között szerepel az önkormányzat tulajdonát képező vagyontárgyak értékesítése 3 073 000 forint összegben.

-A településen milyen nagyrendezvények voltak és ezeken mennyire aktív résztvevők a civol egyesületek és a lakosság?
-Az önkormányzat pályázatot nyújtott Bethlen Gábor Alap pályázati felhívására, amelyen 1 100 000.- forint vissza nem térítendő pályázatot nyertünk el. A pályázat a testvértelepülésünkkel, Nagykérrel való szorosabb kapcsolat kiépítését segítette. Idén ünnepelte a két település a barátsági szerződés aláírásának 10. évfordulóját. A több évtizedes kapcsolat során a projektnek köszönhetően most először valósulhatott meg, hogy a falunapra ne vendégként, hanem közreműködőként érkezzenek a szlovákiai, főként magyar lakta település delegációja. A megnyitón fellépett a nagykéri Mórinca néptánccsoport és a Falunapok keretében Szőke Erika fotóművész képeiből is kiállítás nyílt. Az önkormányzatnak több hagyományos rendezvénye van. A rendezvények között a legnagyobb a háromnapos Falunapi rendezvénysorozat, melyre az idei évben szeptember 28-30. között került sor. 2019 januárjában az önkormányzat megszervezi a Sportbálat, márciusban pedig a Vállalkozói Estet. Májusban tartjuk a majálist és a gyermeknapot. Jövőre az önkormányzat szeretne Aratóünnepséget tartani, melyre a továbbiakban kétévente kerülne sor. A nyár folyamán az Önkormányzat és a Família Szociális Alapszolgáltatási Központ 1-1 hét gyermektábort szerez. Az idei évben a gyermektábor keretében rendvédelmi napot is tartottunk, amelyen a rendvédelmi szervek mutatkoztak be. Decemberben tartjuk az Adventi gyertyagyújtást és a Falukarácsonyát, amely során az idén sült hurkval és kolbásszal vendégeltük meg a lakosságot. 2019. évben a Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Programban elnyert sportpark átadásával egybekötött sportnapot szeretnénk tartani. Mindezek mellett több program valósul meg az EFI, a rendőrség, a tűzoltóság, az önkormányzati intézmények, valamint oktatási-nevelési intézmények közreműködésével. Csengődön több civilszervezet működik, amelyek támogatják a község szellemi, sport életét, az oktatást, illetve testi-és vagyoni értékeinket őrzik: Csengőd Községért Alapítvány, Csengőd Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Csengőd Sportegyesület, Csengődi Kulturális Szabadidő és Sport Egyesület, Csengődi Polgárőr Egyesület, Csigaház Közhasznú Alapítvány, Holnap Óvodája Alapítvány.

Filus Tibor