Tegnap tartotta soron következő ülését Kiskőrös Város Képviselő testülete. A 13 megtárgyalásra és elfogadásra váró napirendi pont közül a legfontosabb a város 2017. évi költségvetése. Az Államháztartásról szóló törvény rendelkezése értelmében idén február 15-ig kellett elfogadnia a települési önkormányzatoknak saját költségvetésüket.

Fotó: Frei Ferenc

A bevételi és kiadási költségek kalkulációja szerint Kiskőrös 8 083 383 725 forintnyi forrást használhat fel 2018 februárjáig. Természetesen, ha valamennyi tervezett beruházást, illetve tervezett kiadást fel is használ, a költségvetésben betervezett keretekből, amely az elsőző években sem volt maradéktalanul felhasználva.

Az állami támogatások a tavalyi összeghez képest közel 30 millió Ft-tal kevesebbre jönnek ki, amely abból adódik, hogy az utóbbi évek során jelentősen megemelkedett az iparűzési adóból befolyt bevétele a városnak. A kormányzattól kapott hozzájárulás a jogszabályoknak megfelelően így arányosan csökkent. Ez ugyan az államtól beérkező bevételi forrásokat mérsékli, de jól mutatja a város közigazgatási területén működő vállalkozások gazdasági erejének jelentős és évek óta tartó növekedését, amely viszont erről az oldalról jelentős bevételi többletet hoz a költségvetéshez.

A költségvetés szerint az önkormányzat gyermekétkeztetésre 60 millió forintot fordít ebben az évben, több száz gyermek ingyenes napközbeni étkeztetését lehetővé téve.

Adóbevételek szerint a 2017. költségvetési évre tervezettek szerint az alábbiak szerint alakulhatnak:

  • kommunális adóbevétel: 60 millió Forint
  • iparűzési adóbevétel: 517 millió Forint
  • gépjárműadó bevétel: 50 millió Forint
  • idegenforgalmi adóbevétel: 5 millió Forint
  • talajterhelési díjakból származó bevétel: 300 ezer Forint

A közszféra dolgozóinak személyi juttatásai, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 830 919 264 Forintot jelent ebben az évben.

Fotó: Frei Ferenc

A beruházások, felújítások, 788 millió forintban lettek betervezve, amelyek többek között DÉMÁSZ oszlopok áthelyezése, járdaépítések, földutak útalapjának előkészítése, külterületi utak fejlesztése, valamint az új Piaccsarnok beruházás, a tervezett záportározó tó létrehozásához ingatlanok megvásárlása, központi biomassza erőműhöz, valamint önkormányzati épületek energetikai fejlesztéséhez szükséges önerő biztosítása miatt lettek előirányozva.

Összességében Kiskőrös 2017 évi költségvetése egy továbbra is stabil gazdasági alapokon álló várost mutat, amely a tervezett fejlesztések megvalósulásával továbbra is a látványosan fejlődő települések sorába tartozik a megyén belül.  A fejlődést és a gazdasági növekedés mértékét jól mutatják a város több pontján épülő nagyszámú társasházak sora, valamint családi építkezések is, hiszen szinte valamennyi önkormányzati körzetben zajlanak építkezések.