A Kaskantyúi Általános Iskola, önálló intézményként működött 8 évfolyammal 2000-ig, majd a tanulócsoportok összevonására került sor. A 2007-2008. tanévtől csak alsó tagozatos tanulóik maradtak. Jelenleg a Bem József Általános Iskola tagintézményeként üzemelnek. A kaskantyúi telephely vezetője: Agárdi-Nagy Györgyné.

-Hirdetés-

Az egyre csökkenő tanulói létszám azt eredményezte, hogy a 2016-2017. tanévtől egy tanulócsoportot alakíthattak csak az 1-4. osztály összevonással, de a magyar, a matematika és környezetismeret tananyagok elsajátítása csoportbontásban: 1-2. és 3-4. osztályokban történik.

Tanulói létszámok:        

  1. osztály: 4 fő             
  2. osztály: 4 fő             
  3. osztály: 7 fő        
  4. osztály: 3 fő             

A 2017-es tanév 1. osztályos tanulói: Böjtös Erik, Vincze Kinga, Tóth Lilla és Kutyifa Tímea. 

Jelenleg két főállású és egy részmunkaidőben foglalkoztatott tanítónővel végzik az oktató- nevelő munkát. Az angol tantárgy oktatását, a logopédiai, a gyógypedagógiai, a gyógytestnevelői tevékenységet utazó pedagógusok segítségével oldják meg. A hitoktatást az evangélikus lelkésznő és a katolikus hitoktató végzi.

A pedagógusok kiemelt feladatunknak tekintik a gyengébb tanulók felzárkóztatását, illetve a tehetségesebbekkel történő foglalkozást. A hagyományok ápolására nagy gondossággal odafigyelnek. A falu kulturális életének aktív szervezői és résztvevői is egyben. Kézműves, kulturális, tánc, az 1-2. osztályosoknak pedig angol szakkörökkel készülnek. 

Az ünnepi műsor versekből, dalokból, az 1. osztályosok kis műsorából, az ünnepi beszédből, a tudnivalók ismertetéséből és az 1. osztályosok köszöntéséből állt, akiket füzettel, ceruzával, radírral ajándékozták meg a pedagógusok.