Kedves Szülők!

Felhívjuk figyelmüket, hogy óvodai és iskolai beiratkozás lesz áprilisban.

A települési önkormányzatok, valamint az iskolafenntartók április és május hónapban hirdetik meg az óvodai és az iskolai beiratkozások időpontját.

Három éves kortól kötelező az óvodai nevelés!

A beíratásra el kell vinni a kisgyermek:
– születési anyakönyvi kivonatát,
– TAJ kártyáját,
– a szülő személyi igazolványát és lakcímkártyáját.

A nemzeti köznevelésről szóló rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévet betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. Azokat a kisgyermekeket is most kell beíratni, akik szeptember 1. után töltik be 3. életévüket, és a szülő hozni kívánja óvodába.

Az iskolai beíratásra el kell vinni:
– a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót, a lakcímkártyáját,
– születési anyakönyvi kivonatát,
– a gyermek iskolaérettségi igazolását,
– a szülő személyi igazolványát és lakcímkártyáját.

Minden gyermeket kötelező beíratni az iskolába, aki 2018. augusztus 31-ig betölti a 6. életévét. Mivel az iskolakötelezettség nem egyenlő az iskolaérettséggel, ez akkor is kötelező jogi lépés, ha a gyermek még egy évet jár óvodába — egyeztetve az óvónővel, valamint a Pedagógiai Szakszolgálattal.

Káposzta Lajos