A Szent Imre Templom búcsúja és a Posgay Mária-kép megáldása Imrehegyen

-Hirdetés-

Szent Imre névnapja közelében Imrehegynek és templomának nevet adó Árpádházi szent életű királyfira emlékeznek minden évben a templom búcsúja alkalmából. Nem kirakodóvásárral, hanem, mint az elmúlt vasárnapon, november 4-én, ünnepi szentmisével tisztelegtek védőszentjük előtt. A vendégszónok Marton Gábor atya, a Kalocsai Főszékesegyház káplánja, Szent Imre példa értékű életéről, a mindent meghatározó szeretetről beszélt, kérte Szent Imre közbenjárását az egyházközségért, a településért, majd ünnepi  körmenet vette kezdetét. A szentmise lebonyolításának segítői Szent István király fiának életét bemutató kis előadást rendeztek meglepetésként, a templomot teljesen megtöltő híveknek a település legnagyobb ünnepén.

Búcsúk alkalmával gyakran kelnek útra emberek más településekről is zarándokként, ahol erőpróbája a testnek a gyaloglás, de főként táplálék a léleknek a közösen eltöltött idő alatti éneklés, imádkozás, rövid pihenőknél a szentírásból való felolvasás. Keceli Római Katolikus Plébánia és Benedeczki Tamás szervezésében a szomszéd városból ötvenöten indultak útnak, hogy részesei legyenek az imrehegyiek közösségi élményének.

Szentmise után a hívek közül szép számmal, ki gyalog, ki autóval felkereste a Dühöngő nevű dűlőben lévő romjaiból felújított Posgay Mária-oszlopot, amelyet Mária-képnek is neveznek. A gazból kiszabadított emléket Flaiszné Megyes Ágnes és Cindrić Erzsébet saját kezűleg, némi kőműves segítséggel példa értékűen megszépítette, rendbe hozta. Nem csak a búcsún résztvevő hívek jöttek el, hanem az Istenanya, Szűz Mária összehozta a hajdani vitéz Posgay Miklós leszármazottait is, akik tanúi lehettek, amikor Gábor atya felszentelte az emlék-oszlopot.

Mindkét helyen szeretetlakomával látták vendégül a megjelenteket.

Az ünnep szervezése, lebonyolítása nagyfokú segítőszándékról, összefogásról tett tanúbizonyságot.

Varga Eszter