Járásunkban több helyen működik német önkormányzat. Ezeket némelykor csak a közösen elfogyasztott pörkölt és sör, más esetben viszont a kultúra, a nyelv és a hagyományok ápolása tartja össze.

Ez utóbbiak rendszeresen részt vesznek országos rendezvényeken, képviselve településüket és erősítve a németek — német származásúak — összetartozását. Az elmúlt hétvégén egy ilyen nagyendezvényen gyűltek össze a hazai németek Budapesten, a Kongresszusi Központban. A megyei nemzetiségi iroda szervezésében több busz is indult a fővárosba, mely összegyűjtötte az előre bejelentkezett érdeklődőket. Ők járásunkból Császártöltés és Soltvadkert delegációját jelentették, akik vagy magyar, vagy külföldi állampolgárként csatlakoztak az ünneplő közönséghez.

A császártöltési delegáció: Angeli János, Bolvári Csaba, Flórián Zoltánné, Hóman Antal

A gála szervezője a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata volt. A bejáratnál hagyományosan rozmaring ágacskával fogadták a bejövőket, melyet mindenki kitűzött: ez a magyarországi németek jelvénye. Címerükben ott a vár (a városi német lakosságra utalva), de ott az eke és a kereszt is, jelképezve azt a hitet, mellyel a sváb falusi nép a XVIII. században újjáépítette a törökök által letarolt országot.

A színpadon egymást követték a kiváló együttesek és díjnyertes kultúrcsoportok: tánc, népdalok és vidám jelenetek illusztrálták ezen kultúra sokszínűségét. Mint Schubert Olívia országos elnök beszédében kiemelte, a magyarországi németség jövőjét tervezve tekintettel kell lennünk a gyorsan fejlődő, változó, egyre jobban kettészakadó világra. Visszatekintett a harminc évvel ezelőtti magyarországi rendszerváltásra, a berlini fal leomlására, és mindennek a magyarországi német közösségre gyakorolt fontos hatásaira: – „Számos család merített ekkor reményt: a határok megnyílásával rokonok találkozhattak, megkezdődhetett a demokratizálódás, a párbeszéd és az újjáépülés. Az országos német önkormányzat a hazai németség nevében mindig is kiállt a demokratikus értékek és az egységes Európa mellett, visszautasítva mindenfajta nacionalista törekvést. Az említett értékek mellé idén kétszer is odaállhatunk: egyrészt tavasszal, az európai parlamenti választásokkor, másrészt ősszel, a helyhatósági és nemzetiségi választásokon.
A kulturális autonómia kapcsán is fontos feladatok elé nézünk: támogatnunk kell a saját fenntartású intézményeinket, biztonságot adva nekik. Nagy kihívás elé állít bennünket azonban az óvodai nevelésre, az oktatásra, a civil szférára, a nemzetiségi önkormányzatokra és médiumokra egyaránt kiterjedő utánpótlás biztosítása. E próbatételnek csak akkor tudunk megfelelni, ha a közösségünk érdekeit egységben és elkötelezetten képviseljük, valamint, ha a testületeinkben, szervezeteinkben, intézményeinkben folyó munkát erősen támogatjuk.”

Az országos gála védnöke ezúttal Prof. Dr. Bernd Fabritius volt. A Német Szövetségi Kormány kivándorlási kérdésekért és nemzeti kisebbségekért felelős megbízottja ünnepi beszédében megköszönte az országos és a települési német önkormányzatoknak a saját nemzetiségükért, valamint a népek közti megértés érdekében végzett áldozatos munkáját. A magyarországi németek – mondta – nemcsak a két ország közti összekötő kapocsként, de az Európai Unióban, valamint Magyarország gazdasági, kulturális és társadalmi életében is fontos szerepet töltenek be. „– Létfontosságú, hogy önöknek, magyarországi németeknek megmaradjon a német nyelvhez való kötődésük, és azáltal az identitásuk. Ezt támogatja az önök által működtetett oktatási intézmények széles kínálattal rendelkező hálózata. A német nyelv oktatását a magyar állam is támogatja, mégpedig példaértékűen, a környező országok német kisebbségeit tekintve kiemelkedően, és ezt a magyar kormánynak különösen köszönjük.”  

Káposzta Lajos