A bölcsődei intézmények beruházásainak célirányos támogatása, a minőségi oktatás megteremtéséhez szükséges feltételek biztosítása érdekében valósult meg a Kiskőrösi bölcsőde fejlesztése. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében, 5.877.672 forint európai uniós támogatás segítségével valósult meg.

A fejlesztés eredményeként az alapellátás mind az igénybevevők, mind a dolgozók komfortérzetét, illetve munkafeltételeit javítják. A fejlesztés célja az volt, hogy a versenyképes tudás megszerzéséhez szükséges alapkompetenciák és ismeretek megszerzése, a gyermekek kulcskompetenciáinak kialakítása érdekében a bölcsődei intézmények eszközökkel való ellátottságának javítása megvalósuljon. A fejlesztés hozzájárul a régión belüli társadalmi kohézió megvalósításához, hiszen előtérbe helyezi az integrált oktatást, ezáltal a fejlődés korai szakaszában is kialakítja a gyermekekben a toleranciát.

A bölcsőde tárgyi eszközeinek modernizálása volt a cél azért, hogy az oktatás színvonala ne csupán szinten tartható legyen, hanem emelkedjen is.

A fejlesztés támogatja a pedagógiai reformfolyamatokat is.

A projekt szakmai-műszaki tartalma a választott önállóan támogatható és önállóan nem támogatható tevékenységek körének a bemutatásával együtt: bútorok, konyhai berendezések, óvodai játékok, fejlesztő eszközök beszerzése; épület-, mosdó-, mellékhelyiség- és kültéri felújítás), párakapu létesítése.

A projektről bővebb információt a www.kiskoros.hu oldalon olvashatnak.

Forrás: kiskoros.hu