Sok száz család könyvespolcain már ott van a színvonalas kiadvány, mely továbbra is elérhető és megvásárolható bárki számára a helyi könyvesboltokban.

Májusban jelent meg közel egy évtizedes előkészítés után a Kiskőrös története című 560 oldalas képes történelemkönyv, amely az idén 300 éves újratelepítési emlékévét ünneplő város teljes történetét dolgozza fel. Már a május 12-én megrendezett könyvbemutató ünnepségen megjelent több száz érdeklődő is jelezte, hogy a lakosokat igenis foglalkoztatja lakóhelyük története. Azóta eltelt négy hónap és továbbra is töretlen az érdeklődés a könyv iránt, amely a Csepi Könyvesboltban és a János Vitéz Látogatóközpontban továbbra is megvásárolható.

Megkérdeztünk több ismert kiskőrösi személyt is, akiknek már birtokában van a könyv, hogy mi a véleményük a látottakkal, olvasottakkal kapcsolatban. 


Lászlóné Takács Ágnes, az Ágnes Galéria tulajdonosa

Amikor először a kezemben fogtam szülővárosom történetét bemutató vaskos könyvet, akkor az egykori történelem tanári énem bújt elő belőlem. Szembetűnő volt az írások tudományos megalapozottsága. Az olvasó hiteles levéltári dokumentumokra épülő, és a magyar történelembe szakavatottan beágyazott fejezeteket talál. A régészeti ásatások leleteinek bemutatása pedig azt bizonyítja, hogy Kiskőrösön és környékén már pár ezer évvel ezelőtt is fejlett kultúrával rendelkező népek éltek.

A könyvet lapozgatva szíven ütött a tény, hogy a város 300-éves múltjából a saját 60 éves történetem színtereit is láthatom. Megtaláltam édesapám fiatalkori képét, amely a laktanya üdvarán készült. Több családtagom is meg lett örökítve néhány fotón. Egy képen pedig egykori kedves tanáraimat pillantottam meg, és a már elhunyt, régi barát portréja mosolygott rám a polgármestereket bemutató oldalon.

Elszomorítottak a háborúkból haza nem térő fiatal bakák képei. Megrendültem néztem a Kiskőrösről haláltáborokba deportáltak, és soha haza nem térők fotóit. A történelem kegyetlenül viharzott át a településünkön is: szele jobbra és balra sodorta a lakosságot. Végigkísérhettem Kiskőrös arculatának szédületes iramban történő változását, amit az elmúlt hatvan évben a saját szememmel is láthattam, de már sok épületre nem is emlékeztem. A képeket látva feltettem a kérdést: mi jön még? Zorán dalát dúdolgatva lapozgattam a könyvet: „Nem kell, hogy szégyelld a múltat!” Nem kellett átírni a múltunkat, mert minden volt, ahogy volt! Számomra az elmúlt hatvan év csodálatosan telt el, mert békében és szeretetben élhettem ebben a barátságos kisvárosban, ahol otthon érezhetem magam. Tiszta szívvel ajánlom mindenkinek, hogy olvassa el Kiskőrös történetét!


Turán Istvánné, könyvtárigazgató

Könyvtárosként könyvekkel találkozom nap, mint nap, olvasom is a kedvemre való köteteket estéről estére. Számomra a könyv ott kezdődik, ha külsejét tekintve is esztétikai élményt nyújt. Ez a kiadvány igazán szép lett: keménytáblás, varrott, borítója visszafogottan elegáns, a papír igényes, gazdagon és színesen illusztrált.

Tartalmában a cím szerinti vállalást igyekszik teljesíteni: Leírja a város történetét „ab urbe condita”, azaz a város alapításától fogva. Szó esik a kezdetekről, a település okleveles említéseit is alapos vizsgálat tárgyává teszi az adott fejezet. Majd a történet következik három szerző tollából a török időktől az ezredfordulóig. Hosszú téli esték tartalmas olvasmánya lehet a kötet, amelynek azt gondolom, minden kiskőrösi család otthonában helye van.

 

A kötet legfőbb erénye az, hogy egyszerre ad élményt az intellektusnak tényszerűségével (és a gazdag melléklet és jegyzetapparátussal), a léleknek olvasmányosságával, valamint a szemnek a temérdek illusztrációval és képpel.

Talán aki végigolvassa, talál majd benne hiátust. (Jómagam hasznát venném például egy név- és tárgymutatónak…) A rendelkezésre álló források azonban ebben a pillanatban ennyit tettek lehetővé. És higgyék el, nem kevés ez. Sőt…


Boda Zsuzsa, újságíró (Kiskőrösi Hírek)


A “Kiskőrös története” című várostörténeti kiadvány, logikusan felépített, információkban és képanyagban gazdag könyv. Szerzői alapos kutatómunkát végeztek, mire összeállt városunk történelmi korait nem mindennapi részletességgel feldolgozó, fotókkal illusztrált monográfiája. Már a több oldalas tartalomjegyzéknél láthatjuk, hogy ezt a könyvet nem tudjuk egy nap alatt végigpörgetni.

 

A három szerző dicséretet érdemel, hiszen méltó emléket állítanak az egykoron le- és betelepülőknek, a régmúlt településfejlesztőinek, a közelmúlt városépítőinek, a gazdasági és a kulturális élet fellendítőinek, egyszóval mindazoknak, akiknek köszönhetjük, hogy Kiskőrös ma a megye második legintenzívebben fejlődő települése lehet. Mindemellett a történelmi viszontagságokról sem feledkeznek el, írásaikat számos dokumentummal alátámasztva. Az általunk is megélt rendszerváltozás, illetve az ezredforduló utáni évekről szóló írásokat és képeket végignézve már sok ismerős arcot felfedezhetünk, a “velünk élő történelem” részeként. Jó látni az elmúlt esztendők fejlesztései nyomán az egyre szépülő városunkról készült fotókat, visszagondolni a pár évvel ezelőtti időkre, a “képzelet szárnyán” visszautazni a múltba, majd a jelenkor képeit nézve visszazökkenni a ma világába. A könyv összefogja a családokat is, hiszen a nagyszülők és a szülők a gyermekkorukat felidéző fotókról még sok-sok személyes élményt tudnak megosztani a jövő generációjával. Akár az asztal mellett egymás mellett ülve, akár az ágyra hasalva, mert bizony a kiváló minőségű papírra nyomtatott, gazdag írásanyaggal és fotókkal rendelkező kiadványt sokáig annak súlya miatt nem könnyű kézben tartani.     


Ungvári Ferenc, vállalkozó (Ungvári Works Kft.)


Akit érdekel a város története, az ebből a könyvből szinte mindent megtudhat. Nagyon bölcsen, korszakokra bontva, azon belül is tematikusan, eredeti iratmásolatokkal, fényképekkel alátámasztva mutatja be az eseményeket. El tudom képzelni mekkora munka volt az anyagot összeszedni, kronológiailag helyesen rendezni. Nagyon tetszik az én emlékeimmel egybeeső élethű korszak, valamint a mai Kiskőrös bemutatása. Személy szerint minden héten, van olyan is, amikor minden nap a kezembe veszem és olvasok belőle.

A könyv megjelenése is nagyon szépre sikerült. Minden elismerésem a szerzőknek és mindazoknak, akik bármilyen szinten részt vettek a könyv megjelentetésében. Mindenkinek ajánlom, aki információt szeretne kapni a város történetéről.


Lupták György, esperes


Sajnos, még a közelébe sem értem, hogy alaposan végigolvassam a Kiskőrös története című könyvet. Vaskos és súlyos, de tartalmas kiadvány – sok munka fekszik benne! Gratulálok a szerzőknek, nem éltek hiába. Itt-ott azért találtam benne pontatlanságokat, például a Jó Pásztor Otthonról szóló részben és az evangélikus lelkészek felsorolásában is akadnak apróbb eltérések az általunk ismertekhez képest. De ezek ellenére is nagyszerű a kiadvány, a hatalmas képanyagért is hála!


Kispálné dr. Lucza Ilona, a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum igazgatója

A Kiskőrös története című könyv  bizonyára minden helyi  lakos számára egy szívesen lapozgatott kiadvánnyá válik, erre a sok-sok kép, az ismerősök és az ismerős történetek  a garancia.  Tartalmában rólunk szól, a miénk, szeretni illik.  A könyv terjedelme, mérete azonban nem optimális, szerintem nagyon nagy és nehéz. Egy kisebb, kézbe kívánkozó méret jobban vonzza a köznapi érdeklődőt, márpedig ennek a kiadványnak a célközönsége a  település lakossága. Szerencsésebb lett volna, ha az átfogott tartalom alapos feldolgozásához több időt és több szakterületért felelőst lehetett volna felhasználni, akik a tömörítés és a karakterekkel való küzdelem miatt feszesebb stílusba kényszerültek volna.

Jó szándékú megjegyzés, hogy a forrásoknál mindig meg kell keresni az eredetit, nem elég a hivatkozásokra hagyatkozni, így sok téves információt el lehet kerülni. Mindezek mellett köszönet illeti a szerzőket, nagy munkát vállaltak, és vélhetően további munkák kiadására is készülnek, ezért bátorkodtam néhány tapasztalati meglátást leírni.