Kiskőrösön évtizedek óta szokás, hogy a megválasztott önkormányzati képviselők a tavaszi időszak kezdetén lakossági fórumokra invitálják körzetük lakosait, ahol beszámolnak az eltelt időszak fejleményeiről, a körzetben történt változásokról, valamint a lakosok is elmondhatják észrevételeiket, kérdéseket tehetnek fel, amelyekre a meghívó képviselő, valamint a polgármester ott helyben válasz ad.

Aszódi Pál 1998-óta önkormányzati képviselő Kiskőrösön.

József Attila utcai lakosként, megszakítás nélkül, lassan már 21 éve képviseli a 2. számú körzet lakosait. Önkormányzati kerülete a város délnyugati része, a József Attila és a Budai- Nagy Antal utcáktól egészen Remerencióig terjedő városrész. Ebben a városrészben igen változatos elrendezésű területek vannak, amelyek a XX. század második felében, különböző korszakokban épültek. Vannak közülük olyan területek, amelyek még közvetlenül a háború alatt, vagy után alakultak ki, majd a hatvanas-hetvenes évek építési hulláma hozott létre egészen új utcákat, és a rendszerváltás idején is több új lakónegyed épült meg a körzetben. Ennek következtében igen sokféle megoldandó feladat akad a választókerületben.

Aszódi Pál képviselővel beszélgettünk a nemrégen megtartott lakossági fórum kapcsán.
Aszódi Pál, a 2. számú választókörzet képviselője

Milyen változások történtek az általad képviselt körzetben, az elmúlt évek során?

2010-ben jelentősen átalakultak Kiskőrösön is az önkormányzati körzetek. Egy törvénymódosítás miatt Kiskőrösön is kevesebb lett a képviselői körzet, a korábbi tíz, helyett nyolc egyéni képviselőnek kell közvetítenie a lakosság és a városvezetés között. Ez sokban befolyásolta például az általam képviselt 2. számú körzet lakosait, ugyanis több olyan utca került másik körzetbe, ahol folyamatban lévő fejlesztések zajlottak, vagy előkészítés alatt álltak, így a régi 2. körzetből kerültek át utcák másik körzetekbe, de a változások miatt más körzetekből is kerültek a kettesbe új területek. A Budai-Nagy Antal utcában akkoriban készült el az új járdaszakasz, majd néhány éve a Béke utca elején is megépült az új járda. A rendszerváltás után épült Bajtárs utca vége évtizedekig földutas, majd murvaalappal ellátott út volt. Lakossági kérésre, az önkormányzat és a lakosság 50-50 százalékos anyagi hozzájárulásával leaszfaltozták ezt a korábban elmaradt az utcaszakaszt is néhány évvel ezelőtt. Itt csapadékosabb időszakokban igen nagy bajok vannak a magas talajvízzel, amelyet el kellene vezetni a remerenciói csatornához, ennek megoldásával még adósak vagyunk.

Az Ültess Fát Mozgalom Egyesület sikeres pályázatának, az önkormányzat támogatásának, valamint lakossági összefogásnak köszönhetően újul meg Kiskőrösön az Esze Tamás –Katona József –Tüskös – Arany János utcák által határolt terület. A területen „közösségi park kialakítása” valósulhat meg. Ennek a fejlesztésnek az első szakasza a múlt hét végén el is kezdődött, amikor a park kialakítása megkezdődött a helyszínen. Részletesebb beszámolónk az akcióról ITT olvasható.

Néhány évvel ezelőtt felújításra került a Gorkij utca, ahol új aszfaltburkolatot kapott az úttest, amely utca ugyan már nem ebbe a körzetbe tartozik, de már az „én időmben” megígértük, hogy lehetőség esetén megjavítjuk az utat. Ez most megtörtént.

A megjelent lakosság részéről milyen felvetések hangzottak el a fórumon?

Régi adósságunk a körzetben, hogy nincsen elegendő járda az egyes utcákban. A Deák Ferenc utcában egy jó hosszú szakaszon még hiányzik, de a Bajza utcában még teljes egészében kiépítésre vár. A lakosok ezt rendszeresen jelzik is a lakossági fórumokon. Ezért a polgármester úr felajánlotta a lakossági fórumon, hogy amennyiben a lakosság hozzájárul a járdaépítés költségének 50 százalékával, akkor a szükséges másik 50 százalékot hozzáteszi, hogy megépülhessenek itt a járdák. A lakosoknak most el kell majd dönteniük, hogy belevágnak-e ezekkel a feltételekkel.

A másik nagy probléma a körzetben, ami városi szintű is egyben, a belterületi utak leromlott állapota. Sok évtizeddel ezelőtt ezeket az utakat megfelelő alap nélkül készítették el, és nem számoltak azzal, hogy később rendkívül terheltek lesznek a nehézgépjárművekkel. Ennek következtében az utak jelentős része széttöredezett. A homokos talaj az utak alatt ugyanis elfolyósodik csapadékos időszakok alatt és a nagy igénybevételtől eltöredezik felette az aszfalt.

A körzetben található a Thököly Utcai Tagóvoda épülete is. Az itt lévő óvodai csoportok a rövidesen megépülő (szintén ebben a körzetben) a Kőrisfa utcai új óvodába fognak költözni és átadják a helyüket a küzdősport szervezeteknek, ugyanis itt folyamatban van, és rövidesen elkészül a Küzdősportok Háza, ahol jelenleg is zajlik már a felújítás folyamata. Az egyébként nagyon szép épületre már ráfér a teljes felújítás, amelyet különböző pályázati forrásokból meg is valósítunk a következő évek során.

Az Arany János és a Bajza utcák között találhatók az úgynevezett zöld kertek, ahol a belvizes problémákat kellett megoldani, ugyanis az itt lévő egykori vendéglátóhelyen betemették a meglévő elvezető árkot. Az ingatlan új tulajdonosával egyeztetve rendbe lett téve ez a közmű is, valamint a rendbe rakott árok területére szolgalmi jogot jegyeztek be, így folyamatosan karbantartható lesz. A zöldkertekről így elvezethető lesz a belvíz.

Az épülő új Kőrisfa Utcai Óvoda telkével szemben van egy évtizedek óta elhanyagolt magánterület, amelyben a növényzet igencsak elburjánzott. A tulajdonosokkal egyeztetni fogunk ennek megoldására.

Fotók: Kincses Szilvi
Kutyifa Icu