A Kiskőrösi Bem József Általános Iskola Csengődi Általános Iskolájában összesen 140 diák járt az elmúlt tanévben, akik oktatása 1-8. évfolyamig 8 osztályban folyik. Az intézményt a kistelepülésekre jellemző közvetlen, családias légkör és a gyermekközpontúság jellemzi. Az iskolában folyó munkáról az igazgatói feladatokat 1996 óta ellátó Németh Istvánt kérdeztem, aki a közelmúltban újabb 5 évre kapott megbízást a vezetői tisztség betöltésére.

-Hirdetés-

 

Milyen személyi feltételekkel működik az intézmény?

Az iskolában az oktató-nevelő munkát 12 pedagógus, 1 iskolatitkár, 3 technikai dolgozó és 1 közfoglalkoztatott látja el. Az előző tanévben 3 pedagógus esett át sikeresen a minősítési eljáráson, akik besorolása PED II-re módosult. Az idén egy kolléga fog PED II-re minősülni és már csak 3 olyan pedagógus van, akik a minősítés előtt állnak. Tanév közben nem történtek személyi változások az intézménynél, míg az iskolai év végén Rácz Mihályné tanítónő 40 éves munkaviszony után nyugdíjba vonult. Az állás betöltésére pályázatot írtunk ki, mely sikeres volt, így helyét szeptembertől egy új kolléga tölti be, az akasztói Domján Anita személyében. Róla tudni kell, hogy számára nem ismeretlen az intézmény, mert korábban 7 évet már dolgozott az iskolában 2000-2007-ig. Idén tavasszal intézményvezetői pályázat is volt, amely során újabb 5 évre kaptam megbízást igazgatóként.

Voltak beruházások, fejlesztések az iskolánál?

A szokásos nyári felújításokat idén is végrehajtottuk. Az összes tanterem padlózata új lakkozást kapott és megtörténtek a tisztasági festések minden helyiségben. Egy energetikai fejlesztés keretében a sportcsarnoknál nyílászáró csere volt, valamint megújult az iskola külső homlokzata és hőszigetelést kaptak a falak. Az önkormányzat biomassza fűtésre nyert pályázatot, melyhez kapcsolódóan az iskola is rácsatlakozik a rendszerre a többi helyi közintézményhez hasonlóan és a jövőben már ezzel az új rendszerrel történik majd az iskola fűtése. Az intézmény udvarában pályázati forrásból valósult meg egy felnőtt fitness park, amely eszközeit a gyermekek is nagy örömmel használják. A közelmúltban kapott az iskola egy mobil és egy falra szerelhető digitális táblát, így már minden tanteremben megtalálható a tanítást segítő interaktív eszköz. Beszerzésre került 30 tanulói tablet is pályázat útján, amit a gyermekek nagy érdeklődéssel és örömmel használnak a tanórákon.

Milyen sport és a tanulmányi sikereket értek el a diákok?

A tanév során több mint 60 komolyabb versenyeredményt értek el tanulóink a különböző megmérettetéseken. A tankerületi versenyek alkalmával több diákunk is dobogós helyen végzett. Az iskola tanévzéró ünnepsége alkalmával minden olyan diák elismerést vehetett át, aki versenyeredményeivel öregbítette az intézmény hírnevét. Ki kell emelnem az a Hunyadi János edző által vezetett asztalitenisz csapatunkat, akik a felsősök mezőnyében az országos diákolimpia karcagi döntőjében az első helyen végeztek. A 6. osztályos Mészáros Abigél, Kurucz Eszter és Molnár Ramóna utóbbi egyéniben is aranyérmet szerzett és ez a csapat két évvel ezelőtt is már hasonló sikert ért el. A lányok jövőre ugyanebben a korosztályban szerepelhetnek, így minden remény megvan arra, hogy megismételhessék ezt a szép sikert.

A településen az iskolának milyen közösségi szerepvállalása van?

Minden közösségi faluprogramon részt veszünk. Az éves programok során a legjelentősebb rendezvény a Falunap, amelynek 20 éve adja a nyitórendezvényét az iskola. Az év tanulója verseny első helyezettje is a programhoz kapcsolódóan egy emlékfát ültet el, mely megtisztelő feladat idén szeptember 27-én Kiss Barbarára vár. A nemzeti ünnepeinkről való megemlékezések is az iskola szervezésében vannak a településen és nagyon sikeres volt a húsvéti programunk, amikor tojásfát is állítottunk. Minden évben megtartjuk a családi sportnapot a szülők aktív részvételével és az adventi gyertyagyújtások alkalmával is adnak műsort a diákjaink. A „Csengettyű” elnevezésű iskolaújság már 20 éve működik, melyet a diákok írnak és évente négy alkalommal jelenik meg online formában.

Filus Tibor