Az akasztói Kunszt József Katolikus Általános Iskolába 189 gyermek jár és az 1-8. évfolyamban összesen 10 osztályban folyik az oktatás. Az iskola négy éve működik egyházi fenntartásban, amelyben szeptembertől két első osztály indul 28 gyermekkel. Az intézményben folyó pedagógiai munkáról, fejlesztésekről Fekete József igazgatót kérdeztem.

Milyen személyi feltételekkel működik az intézmény?

-Hirdetés-

Az igazgatói feladatokat a tavalyi év nyarától látom el, amelyben a csökkenő gyermeklétszám miatt már csak egy igazgató-helyettes segített Újváriné Lengyel Éva személyében. Sajnos egészségügyi okok miatt nem tudtam végigvinni zökkenőmentesen az évet, ezért a vezetői feladatokba Gubánné Líbor Ildikó nyújtott segítséget. Az iskolában 21 pedagógus, 5 óraadó kolléga, 1 pedagógus asszisztens, 1 iskolatitkár, 1 gazdasági vezető és 5 technikai dolgozó van. A pedagógusok közül az elmúlt tanévben nem minősült senki, viszont most 5-en jelentkeztek a mester és ketten a PED II. fokozatra. A dolgozók körében volt személyi változás, miután Hambalkó László tornacsarnok gondnoki munkáját Csatai Józsefné vette át, valamint Szűcsné Fias Mónika helyett Fenyvesiné Kalapos Erika látja el a pedagógus asszisztensi feladatokat. A tanév végén Lóki András matematika-technika szakos tanár 43 éves munkaviszony után nyugdíjba vonult. Idén azért indítunk majd két elő osztályt, mert a szülők egy része kérte, hogy gyermeke iskolaotthonos formában járjon az iskolába. Ez annyit jelent, hogy 8-16 óráig vannak a diákok az intézményben, akikkel két pedagógus foglalkozik Meixner módszerrel (lassított olvasási módszer) és a nap végén már nincs házi feladat. A hagyományos tárgyaink mellett alsó tagozatosaink néptánc, felső tagozatosaink modern tánc oktatásban is részt vettek a testnevelés óra keretében. Ötödikeseink emelt óraszámban tanulhatták az angol nyelvet Klajkóné Vén Krisztina tanárnővel szülői kérésre. A tanórákon és az azon kívüli foglalkozásainkon is az alapkompetenciák fejlesztését tartottuk szem előtt, de nagy hangsúlyt fektettünk a felzárkóztatásra és a tehetséggondozásra is.

Az iskola épülete 2019 nyarán

Voltak beruházások, fejlesztések az iskolánál?

Az intézmény épületénél már három éve folynak teljes felújítási munkálatok. Az előző években kicserélésre kerültek a nyílászárók, megtörtént a fűtéskorszerűsítés és a festés. A második ütemben az épület külső szigetelést kapott, megújult a homlokzat és a régebbi szárny lapostető része egy sátortető ráépítéssel újult meg. Mostanra elmondható, hogy az iskola épületét már sehol sem fedi lapostető. Az iskolai étkező is megújult, festés volt és a helyiség új burkolatot kapott. A mintegy 200 millió forintos beruházás az iskola fenntartója, a Kalocsa-Kecskemét Főegyházmegye támogatásával valósulhatott meg. Időközben olyan apróbb munkálatok is megvalósultak, mint szülői és társadalmi összefogással az udvar járda részének felújítása. Bízom abban, hogy minden munkálat befejeződik a nyár folyamán és szeptemberben már egy teljesen felújított és megjelenésében is igen szép iskola várja majd a tanulókat.

A diákok milyen sikereket értek el a sport, illetve tanulmányi versenyeken?

Rendszeresen vesznek részt tanulóink sport és tanulmányi versenyeken. Állandó résztvevők vagyunk azokon a versenyeken, amelyeket a katolikus egyház hirdet meg. Kiemelkedő eredménynek számít, hogy a Kecelen megrendezett Esperes Kerületi Hittan Versenyen az első helyet szerezte meg Szabó Martin (6.a), 3. lett Fábián Péter (7.a) és a csapatversenyben ezüstérmet szerzett iskolánk. A sükösdi Petőfi Sándor Szavalóversenyen Újvári Anna (3.a) 2. helyezést ért el. Az iskola saját szervezésű programja a Kiss Benedek Szavalóverseny, amelyre már nem csak az egyházi iskolák diákjai érkeznek minden évben egyre nagyobb számban. Az intézményen belül működik „alsós tehetséggondozó munkaközösség”, amely szervezésében idén három fordulós komplex csapatversenyt hirdettek. A verseny elméleti és gyakorlati feladatokból állt, amely során 6 csapat 24 diákja mérte össze tudását a magyar feltalálók, a vizes élőhelyek és a Kolon-tó, valamint a madarak-és a fák napja témaköreiben. Az iskola szervezésében mesemondó verseny is van, valamint a határtalanul programban is részt vettünk.

Az iskolának milyen közösségi szerepvállalása van a településen?

Az idei tanévben is számíthattunk a támogató szülői háttérre, mind a rendezvényeink lebonyolításában (Forraltbor ünnep, SZMK bál, Családi nap), melyeken a főszerep a szülői segítségnyújtás volt, ám emellett jelentős adomány gyűlt össze, melynek összegét iskolánk felújítására, tanulóink környezetének szépítésére igyekszünk fordítani a felmerült visszajelzésekkel, igényekkel kapcsolatosan. Az önkormányzat és az intézmény viszonyát a kölcsönös együttműködés jellemezte, bármikor kéréssel fordultunk Suhajda Antal polgármesterhez, azonnal támogatást, segítséget kaptunk. Iskolánk diákjai felkérésre több faluszintű rendezvény kivitelezésében és lebonyolításában is részt vállaltak (október 23., Idősek napi megemlékezés, Falukarácsony, március 15-i ünnepség). Az idei évben István atya kezdeményezésével egyre több hagyománnyá váló egyházi rendezvényünk volt, amelyen a falu apraja-nagyja is részt vehetett. Ezek a rendezvények (Márton-nap, Erzsébet-nap, Mikulás nap, Karácsonyi zenés áhítat, Anyák napja a templomban) szintén megmozgattak szülőt, pedagógust és gyermeket egyaránt. Egytől egyig jó hangulatú eseménnyé, szép emlékké váltak. A tanév folyamán a hivatalos egyházi ünnepeken kívül, számos a hitélettel kapcsolatos programon vehettek részt diákjaink Kiss István plébános úrnak, lelki vezetőnknek köszönhetően, aki hitoktatónkkal Gulyás Georginával együtt fáradhatatlanul gondoskodtak színvonalas programjaink, rendezvényeink megvalósításáról.

Filus Tibor