Izsák főterén, Erdély győztes szabadságharca és az 1606-os bécsi béke emlékére, a 2006-ban felállított kopjafánál szervezett megemlékezést 2018. január elsején, az Izsák és Környéke Erdélyi Magyarok Egyesülete (IKEM), Bocskai István erdélyi fejedelem születésének 461. évfordulója alkalmából.

A tizenegyedik alkalommal megtartott összejövetelen Nagy Árpád református lelkész Bocskairól – akinek a jelmondata a ma embere számára is tanulságként szolgálhat: „Hitünknek, lelkiismeretünknek és régi törvényeinknek szabadságát minden aranynál feljebb becsüljük.” – szóló megemlékezéséhez Illyés Gyula: A reformáció genfi emlékműve előtt című versét hívta segítségül:

Száznegyvenhármat léptem: ez a hossza
a szobor-sornak. Hírnök, ki megölt
milliók végső tisztelgését hozza,
úgy mentem el rajvonaluk előtt.
Kálvin, Knox, Farel, Béza! S bika-fővel
a hadra kelt hit zord hadnagyai,
a Vilmosok! és Coligny és Cromwell
ők néztek rám – s a szablyás Bocskay!…
(-)
…Övék az érdem, kiket sem a máglya
nem riaszthatott vissza, sem a gálya –
  sem harcaik bukása,
a léptenként fölmeredő “hiába”!
  Látták, vagy nem a céljuk,
azt jól látták, hogy nincs visszafelé út;
a mult, ahogy füst-vetve összeomlott,
úgy lökte őket, mint lőpor az ólmot:
előre! és ők vállalták e sorsot –
Mondd hát velem, hogy dicsőség reájuk!…

A szóbeli méltatást követően, a Magyar és a Székely Himnusz eléneklése mellett, az IKEM képviselői elhelyezték a tiszteletadás koszorúját.

Mindig különleges, ha külföldön állítanak emlékművet egy magyar hírességnek, aki kiérdemelte, hogy a világ más táján is szobrot kapjon:

A kálvinizmus szellemi fővárosában, a svájci Genfben monumentális emlékmű örökíti meg a reformáció nagy alakjait. A reformáció emlékére készített alkotás alapkövét 1909-ben, Kálvin János (1509–1564) teológus, egyházreformátor születésének 400. és a Genfi Egyetem alapításának 350. évfordulóján, helyezték el. „Post tenebras lux” (Sötétség után fény) – a Reformátorok emlékműve monumentalitása miatt is lenyűgöző. Az emlékmű középpontjában, egy 5 méter magas, négyalakos szoborcsoport áll, és a falra sok más név és domborvéset is felkerült, de mi magyarokként legbüszkébben Bocskai Istvánnak, Erdély fejedelmének alakjára lehetünk, aki jelentős szerepet játszott a magyar reformációban. A nagy magyar államférfi azzal érdemelte ki helyét Kálvin és Cromwellel szobra mellett, hogy megkötötte a protestánsok vallásszabadságát biztosító bécsi békét.

 

-fg-