Izsák Város Önkormányzata, az Integrált Településfejlesztési Stratégia megalkotásának megkezdéséről szóló előzetes tájékoztatója témában, lakossági fórumot hívott össze 2018. április 9-én.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A. § (1) bekezdése értelmében került sor a lakosság összehívására.

A településfejlesztési koncepció a település természeti, társadalmi, gazdasági, műszaki és környezeti adottságait figyelembe véve fekteti le a település hosszú távú céljainak rendszerét. Az integrált településfejlesztési stratégia egy olyan középtávú, stratégiai szemléletű, de megvalósítás orientált tervezési dokumentum, amely a koncepció céljaira építve meghatározza a település középtávú fejlesztési tevékenységeit, összefoglalóan szemlélteti a település által elérni kívánt célokat és az ezekhez a célokhoz szükséges fejlesztéseket és eszközrendszert

Izsák Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának (ITS) megalkotása a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. közreműködésével valósul meg. Ennek első lépése volt ez a lakossági fórum, ahol a Kft. munkatársai tájékoztatást adtak a kormányrendelet főbb előírásairól és a munka elkezdéséről. Csuka Norbert projektasszisztens tájékoztatójában kitért olyan konkrét témákra, mint a Kossuth tér arculati megújítása, a piactér kialakítása, és az ezzel összefüggő parkolási rend kialakítása, valamint az utak állapotának javítása.

A munka folytatásaként 2018 április 17-ig várják a lakosság javaslatait, észrevételeit, véleményeit. 2018. május hónapban, lakossági fórumon kerül sor az elkészült tervezet bemutatására, amelyet 15 napon belül véleményezhet a lakosság.

-fg-