Az Izsák és Környéke Erdélyi Magyarok Egyesülete (IKEM) szervezésében, 2018. október 13-án, Izsákon a református gyülekezeti házban, „Héjjas Iván élete és emlékezete” címmel, tartott előadást Domonkos László író, történész.
A program, a templomkertben lévő, a Sopronért és az Őrvidékért harcolóknak emléket állító Lajtabánság emlékműnél tartott koszorúzással kezdődött. Domokos László megemlékező gondolataiban, a Lajtabánságban történt események kapcsán azt emelte ki, hogy az igaz magyar férfiak megcselekedték mindazt, amit a magyarság megmaradásáért meg kellet tenniük. Ez volt az az alkalom, ami nélkül ma nem látnánk ilyen egyértelműen, hogy az ellenállás, a magunkért való kiállás mennyire kifizetődik.
Héjjas Iván életéről, a Rongyos Gárda tevékenységéről sok elferdített ismeretanyag van a köztudatban. Ennek a tisztázására jelent meg nemrégiben Domokos László „A Héjjas-nyárfa árnyékában” című, korabeli dokumentumok felhasználásával készült hiánypótló kötete. Az előadáson a könyv gondolatait kiegészítve cáfolta az elferdített állításokat és segített megértetni az adott kort és a haza érdekében harcoló emberek hősies elköteleződését. Az elhangzottak nagyban hozzájárultak valós történelmünk jobb megismeréséhez.

Héjjas Iván Kecskeméten született 1890. január 19-én. A középiskola elvégzése után gazdálkodott, az I. világháború kitörése után bevonult katonának, és főhadnagyként szerelt le. 1919-ben a Kecskemét környéki ellenforradalmi szervezkedések irányítói közé tartozott. 1921-ben a nyugat-magyarországi felkelés hónapjaiban, az ún. I. hadsereg parancsnoka. 1926-ban, Kunszentmiklóson, országgyűlési képviselővé választják. 1938. április 29-én a Megalakuló Fajvédők Országos Szövetségének elnöke lett.
Ősszel, majd 1939. elején, Kárpátalján tevékenykedik, a Rongyos Gárda elnevezésű szabadcsapatok vezetőinek egyike. 1940 és 1943 között a közforgalmi repülési ügyek osztályának vezetője. A 30-as évek végének és a 40-es évek elejének szélsőjobboldali mozgolódásaiban nem vett részt. A nyilasok árulónak tekintették és ő sem mutatott érdeklődést politikájuk iránt. Horthyhoz húzott, és mindvégig élvezte a kormányzó bizalmát. Vigoban (Spanyolország) hunyt el 1951. február 10-én.

-fg-