Izsák Város Önkormányzata szakmai tájékoztató fórumra hívott minden érdeklődőt az „Izsák és Kiskunmajsa otthonteremtő- és életpálya tervezést segítő programja” című projekthez kapcsolódó szakmai elemek bemutatására. A fórumot megelőzően kérdőíves felmérést végeztek a településen élő 18 – 35 éves korosztályba tartozó fiatalok körében a program cselekvési tervének elkészítéséhez, amelyben arra keresték a választ, hogy az itt élő fiatalok számára hogyan tehetnénk velük együtt gondolkodva városunkat még élhetőbbé, szerethetőbbé, igazi otthonunkká.

-Hirdetés-

Az Izsáki Polgármesteri Hivatal dísztermében 2018. december 19-én megtartott fórumon Knehr István szakmai vezető ismertette az EFOP-1.2.11-16 kódszámú, Esély Otthon című pályázati legfontosabb elemeit, amelynek célja, hogy olyan feltételek biztosítását tegye lehetővé a vidéki térségekben, hogy a fiatalok számára reális alternatívává váljon a helyben maradás, illetve az oda költözés, ezáltal a vidék népességmegtartó ereje és versenyképessége javuljon. Izsák és Kiskunmajsa, mint konzorciumi partner, a pályázat keretében az alábbi pályázati célkitűzéseket határozta meg: – önálló lakhatási lehetőségek biztosítása által javítja a fiatalok lakhatási körülményeit; – a helyi lehetőségekre épülő, (ön)foglalkoztatást célzó programokat valósít meg; – a helyi sajátosságokhoz, adottságokhoz, igényekhez illeszkedő, egyedi eszközökkel (ösztönzőrendszerek kialakításával) támogatja a vidéki fiatalok helyben maradását.

A fórumon megjelent fiatalok a tájékoztató meghallgatását követően, projektben való részvételhez szükséges adatokról és az együttműködés vállalásáról nyilatkoztak.

-fg-