Kecel Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete 2019. évben is megrendezte téli elméleti képzés-sorozatát, amelyen nem csak keceli, hanem környező települések tűzoltói is részt vehettek. Négy estén gyűlt össze a hallgatóság a keceli tűzoltóság épületében.

Travnik János tűzoltó parancsnok minden alkalommal köszöntötte néhány szóval a megjelenteket

Február 4-én Travnik János tűzoltó parancsnok értékelte és megköszönte a tűzoltók elmúlt évi munkáját, felkészültségét és a családjaik áldozatos támogatását.
Paksi Dénes tűzoltó alezredes, a kiskőrösi Hivatásos Tűzoltóság parancsnoka tájékoztatta a jelenlévőket a katasztrófavédelem terveiről, változásokról.
Sárvári Péter raj Pk. az állattartó telepek tüzeinek oltási sajátosságairól beszélt.

Február 11-én Travnik János tűzoltó parancsnok a 2019-es év terveit és feladatait ismertette.
Babud Jenő tűzoltó ezredes, a kiskunhalasi katasztrófavédelmi kirendeltség vezetője a Hatósági osztály tevékenységéről, a visszaellenőrzések tapasztalatairól számolt be.
Sára Péter raj Pk. a műszaki mentés, beavatkozás módjáról tartott előadást diesel, benzin, gáz üzemű járművek esetében.

Vetítéses prezentációk formájában is tartottak ismertetőket az előadók

Február 18-án Travnik János tűzoltó parancsnok rövid tájékoztatót tartott és a keceli tűzoltóság feladatait sorolta.
Dobár László raj Pk. műszaki mentés (beavatkozás közúti baleseteknél), benzinmotoros roncsvágó, feszítő-vágó berendezés biztonságos használatát ismertette.
Dr. Suhajda János háziorvos az elsősegélynyújtásról tartott előadást.

Február 25-én Travnik János tűzoltó parancsnok az egyesületi életről beszélt, majd
László Kókai István gépjárművezető oktató a KRESZ változásairól, érvényes jogszabályokról tartott tájékoztatót és válaszolt a felmerülő kérdésekre.
Végezetül Németh Tamás tűzoltó „A felderítés sajátosságai és életmentés szociális és oktatási létesítmények tüzeinél” címmel tartotta meg előadását.

Varga Eszter