Második állomásához érkezett Turán István kiskőrösi történész őszi előadás sorozata, melyre az Országos Könyvtári Napok keretében, a Városi Könyvtár, a Főnix Kulturális- és Ifjúsági Egyesület és a János Vitéz Látogatóközpont szervezésében került sor október 5-én 17 órai kezdettel a Kamarateremben. A téma a Magyar Kommunista Párt kiskőrösi hatalomátvételének „műhelytitkai” voltak, s egy egész sor új információ került terítékre.
A program azért is tartogatott meglepetéseket, mivel, ahogy az előadó kiemelte, teljesen új kutatásról van szó, erről a kérdéskörről még maguk a kortársak is csak akkor szereztek tudomást, mikor már túl késő volt. A „fordulat éveiben” az addig megkezdett demokratizálódási folyamat gyökeres irányváltáson ment keresztül, Rákosi Mátyás irányításával, hathatós szovjet közreműködéssel. A kiskőrösi események koordinátora az MKP járási titkára, Pesti (eredeti nevén Grünbaum) László volt, aki már 1946-tól igyekezett minél jobb pozíciókat kiharcolni pártja számára, tehette ezt annak ellenére, hogy az
1945-ös nemzetgyűlési választásokon katasztrofális vereséget szenvedtek. Éppen ezért nem a községi elöljáróságban, hanem a társadalmi élet más- és más színterein igyekeztek hatalmat szerezni, a legfontosabb ezek közül a sajtó és a politikai rendőrség voltak. Ebben óriási segítséget kaptak Rajk László kommunista belügyminisztertől, ő volt az, aki
1946-ban egy tollvonással betiltotta az 1945 előtti egyesületeket, kaszinókat, különféle egyházi és civil szervezeteket, mondván azok csupán a „reakció” melegágyai. A Hírek című folyóirat is kommunista szerkesztésben működött, így a lakosok az eseményeket teljesen az ő szemszögükből ismerhették meg.
Pesti László szerepe ugyanakkor az igazi szürke eminenciásra emlékeztet, hiszen az MKP kiskőrösi „arcai” leginkább Laczkó János egykori 1919-es direktor, Bíró Antal és felesége, valamint a későbbi tanácselnök, Torgyik Pál voltak. Mégis, Pesti a háttérből kijátszotta egymás ellen politikai ellenfeleit: előbb a Kisgazdapárt szétverése történt meg a Szociáldemokrata Párt segítségével, majd ugyancsak velük hajtották végre az úgynevezett B- és C listázásokat, melynek során az államigazgatásból, tanári karból, községi szervektől eltávolították az ún. „politikailag megbízhatatlan elemeket”, lefejezve a teljes 1945 előtti elitet. Ám ez nem volt elég, a szocdem pártnak is volt egy jobboldali tagsága, főként a volt Keresztény Iparos Olvasó Egylet iparosai révén. 1948-ban őket zárták ki a pártból, s így májusban a két párt fúziójából a Szarvasban létrejöhetett a Rákosi-éra élcsapata, a Magyar Dolgozók Pártja. A további eseményeket már mind ismerjük: államosítások, letartóztatások, végül pedig a szovjet mintájú alkotmány és a tanácsrendszer létrejöttével 1950-re kiépült a diktatúra.
Történt azonban még egy rendkívüli esemény a községben, 1948-as esztendőben.
Január 1-én az 1848-1948 centenáriumi emlékév keretében a teljes kormánydelegáció Kiskőrösre látogatott, hogy itt vegye kezdetét a jubileumi országos ünnepségsorozat. Tildy Zoltán köztársasági elnök, Dinnyés Lajos miniszterelnök mellett díszvonat hozta a magyar kormányt és a pártok küldötteit. Ekkor tette tiszteletét maga Rákosi Mátyás is. Miután felavatták a Centenáriumi Emlékművet a Városháza mellett, és meglátogatták a költő szülőházát, nagyszabású ünnepség kerekedett a Szarvas Fogadó színháztermében. Sajnálatos azonban, hogy innen számíthatjuk városunk legnagyobb szülöttének „bolsevizálását”, hiszen a diktatúra költői nagyságát minél inkább igyekezett politikai mélységekbe süllyeszteni. Miként Faludy György költő, aki jelen volt az eseményen, megírta: „Petőfit s a szabadságharcot jöttek – ezt mondják – az urak Kiskőrösön megünnepelni, s nem ünneplik, csak magukat. A költőről most bizonygatja Révai ott benn a zsúfolt teremben, hogy se nem kisgazda, se nem szocdem, de komcsi volt – míg kint, a nagy előcsarnokban csak néhányan ülünk, hideg szél jár, ávósok sündörögnek és szárazak a szendvicsek.”
A szakmai fórum az EFOP-1.3.5-16-2016-00801 projekt keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Kedvezményezett: Főnix Kulturális és Ifjúsági Egyesület