Kapcsolatunk védőbástyái címmel tartott december 4-én délután előadást Árvai Pálma lelkésznő a kiskőrösi Egészségfejlesztési Irodában. Az előadás Kertai Nóri szervezésében és az Egészségfejlesztési Iroda támogatásával valósult meg.

Manapság ha a várakról beszélünk, akkor elsősorban múzeumra vagy egy jó kirándulóhelyre asszociálunk. De tudjuk jól a történelemből mindannyian, hogy milyen nagy szükség volt a várakra régen azért, hogy megvédjék az embereket, akik benne éltek. Gondosan figyeltek arra, hogy a vár falán ne legyenek rések, repedések a falon, hogy ezzel ne adjanak okot az ellenségnek a támadásra. Úgy, ahogyan a várakat érhette támadás, úgy az emberi kapcsolatokat is érheti támadás. Elmondható, hogy senki sincs biztonságban. Mit tehetünk? Tehetünk-e egyáltalán valamit, hogy megvédjük a kapcsolatainkat?

Az első ilyen védőbástya: A kapcsolat tudatos megélése
A mai társadalomban mindenki a külsőségekre helyezi a hangsúlyt. Nem tudatosan, hanem ösztönösen történik sokszor a párválasztás, aztán a későbbiekben a párunkkal kialakított viszonyt nagyban az is meghatározza, hogy milyen tanult mintákat, „batyut” hozunk magunkkal. Kutatások bizonyítják, hogy azok a párok, akik tudatosan tesznek a kapcsolatukért, részt vesznek egy párkapcsolat építő tréningen, részt vesznek hasonló előadásokon vagy közösen olvasnak egy könyvet… az ilyen párok sokkal kiegyensúlyozottabban és boldogabban élik meg párkapcsolataikat. Tudatosan törekedjünk arra, hogy magunkat illetve párunkat is jobban megismerjük.

A második védőbástya: Az őszinte, mély kommunikáció
A példabeszédek könyve is sokat foglalkozik ezzel: „Fiam, figyelj bölcsességemre, hallgasd meg értelmes szavaimat! Maradj megfontolt, és ügyelj, hogy ajkad okosan szóljon! Mert színméz csepeg a más asszonyának ajkáról, és ínye simább az olajnál. De a végén keserű lesz, mint az üröm, éles, mint a kétélű kard. Lábai a halál felé visznek, léptei a holtak hazájába tartanak. Nem az élet ösvényét járja, téves úton jár, és maga sem tudja. Most azért, fiaim, hallgassatok rám, ne térjetek el attól, amit mondok! Messze kerüld el az ilyen nőt, ne közelíts háza ajtajához, különben másoknak kell adnod méltóságodat, és éveidet a kegyetleneknek; bitorlók élik föl életerődet, és kereseted idegen házába kerül. Nyögni fogsz majd a végén, amikor tönkremegy tested és életed.
A gondolatok jönnek – mennek, de mi az ami megtelepszik és mi az amit táplálunk, az igazán a mi felelősségünk. Az az őszinte, mély kommunikáció, amikor el merjük mondani párunknak, legmélyebb gondolatainkat, titkainkat is azért, hogy a titokzatosság varázsa megtörjön.

A harmadik védőbástya: Az egészséges, jól kijelölt határok
A szakemberek azt mondják, hogy több házasság megy tönkre a gyenge határok következtében, mint bármely más ok miatt. Problémát jelent az, amikor az egyik fél elnyomja a másik személyiségét, át tör a határain, meg próbálja irányítani partnere érzéseit, döntéseit. ezek azok a dolgok, amelyek mindenkinek a saját irányítása alá tartanak. Minden sikeres kapcsolat a szabadságon alapul. Három olyan terület van, ahol fontos, hogy kijelöljük határainkat, az egyik ilyen az érzések területe. Nagyon fontos az, hogy meg tudjuk fogalmazni az érzéseinket, hogy el tudjuk mondani, hogy mit érzünk.
Az is nagyon fontos, hogy mindkét fél felelősséget tudjon vállalni a saját döntéseiért.
Az érzések arra is jók, hogy figyelmeztetnek minket arra, hogy valami baj van. A második ilyen terület a vágyaink területe, ezek is szorosan a személyiségünkhöz tartoznak. Természetesen mindenkinek vannak igényei, és a párkapcsolat pont erről szól, hogy az eltérő igényeinket hogyan tudjuk összeegyeztetni. Ha elmondjuk a saját vágyainkat, akkor lesz csak lehetőségünk a közös megoldásra. A legnagyobb probléma az, ha vágyaink beteljesülését párunktól várjuk. A harmadik terület a mit (nem) akarunk adni. Sokszor van a párkapcsolatokban olyan, amit nem szeretnénk megcsinálni, de a párunk kedvéért megtesszük. Ez pontosan az elmosódott határok miatt van. Ezért sokszor neheztelés lesz úrrá a kapcsolatokon. Az a jó ha a kompromisszumok felé haladunk.

A határjelölés törvényei:
Vetés és aratás törvénye: Szembesüljön a tette természetes következményeivel.
A felelősség törvénye: Ha mi vállaljuk a felelősséget társunk haragjáért és engedünk a követelőzésének, alávetjük magunkat az ő akaratának, akkor ezzel alááshatjuk a házastársi kapcsolatunkat.
A hatalom törvénye: Nincs hatalmunk arra, hogy bárkit is megváltoztathassunk.
A mérlegelés törvénye: Mit miért teszünk? És, hogy megéri-e? Nagyon fontos, hogy amikor kijelöljük a határainkat, akkor azt szeretettel tegyük.
Nyíltság törvénye: Nagyon fontos az őszinte vélemény megfogalmazása. Először szavakkal fejezzük ki, majd tettekkel igazoljuk gondolatainkat. Ezeket a határokat aztán újra és újra értelmezni kell.

Manapság a gazdaság is arra terel minket, hogyha valami elromlik, dobjuk ki, vegyünk újat. Ezt is tudatosan felül kell írnunk, hisz a párkapcsolatok nem így működnek.
Ha repedezik is a fal, meg lehet foltozni, rendbe lehet hozni, csak merjünk segítséget kérni!

Kutyifa Ilona