A Kiskőrös Helyőrség Nyugállományúak Klubja január 27-én tartotta éves beszámoló és vezetőség választó közgyűlését. Az eseményen szép számban megjelent a tagság.

Az elmúlt évben végzett munkáról a klub elnöke Fadgyas István tartott beszámolót.
A pénzügyi beszámoló elhangzása után az idei munkaterv került ismertetésre. Ezt követően a jelölő bizottság javaslatára fogadta el a tagság a klub vezetőségét: elnök –
Fadgyas István nyá. őrnagy, elnökhelyettes – Gottfried Béla nyá. ezredes, titkár – Duchai Józsefné bv. őrnagy, kultúrfelelős – Jakab József nyá. főhadnagy, gazdasági felelős – Szakács Lászlóné nyá. zászlós, szociális bizottság elnöke – Melher Sándor őrnagy, pénzügyi számvizsgáló bizottság – Lehoczki Péter és tagok – Kovács Imre nyá.r.főtörzszászlós, Takács Antalné, szociális bizottság tagok – Csupor Jánosné, Gyalog Sándorné. Az eseményen a közösségben kifejtett átlagon felüli munkája elismeréseként emléktárgyat vehetett át Gottfried Béla, Melher Sándor, Szakács Lászlóné, Schiller Katalin, Kovács Imre, Farkasné Fadgyas Éva és Ba Lászlóné.
Az összejövetel egy kisebb műsorral és vacsorával zárult.

Fotón: Gottfried Béla, Kovács Imre, Schiller Katalin, Szakács Lászlóné, Melher Sándor

Filus Tibor