A kiskőrösi Szent József katolikus templomban Seffer Attila esperes atya méltó szentmisét celebrálva köszöntötte a házaspárokat, akik már hetekkel korábban meghívást kaptak az ünnepi alkalomra. Február 11-18-ig tart ugyanis a Házasság Hete, amellyel a szervezők célja a széleskörű összefogás erősítése, a példamutatás a házasság örökkévaló értékeit hangsúlyozva.

„Bátorít minden olyan helyi kezdeményezést, amely hidat épít az adott közösség környezetében élő házaspárok és a családok felé, amely segíti életüket, boldogulásukat. Nyíltan beszél a házasság mindennapi valóságáról, örömeiről és feszültségeiről. Igyekszik bölcs és gyakorlati tanácsokkal ellátni a házasokat és a házasulandókat, valamint a teljes helyreállás reményét életben tartani azokban, akiknek a kapcsolata válságban van, illetve valamilyen ok miatt megszakadt”
Fenti idézet az országos szervezőbizottság állásfoglalása a Házasság Hetének mozgalmára. Az egyház az év minden napján törekszik e nemes célok megvalósítására, hiszen Isten közelsége, az Istenhez fordulás a keresztény ember természetes kapcsolatvállalása a Megváltóval.

Attila atya a bűnbánatot, a bűnbocsánatot hangsúlyozva kérte a jelenlévő házaspárokat az örömteli, boldog, egymás hibáit nem számláló, hűséges párkapcsolat beteljesítésére.
A gitáros szentmisén egy házaspárokért szóló imádságot kaptak emlékbe a házaspárok, majd a szentmise végén a templom előtt száz, szívekkel telerajzolt léggömböt eresztettek az égbolt felé, szimbolikusan is kifejezve az Isten iránti hálát, egyben kérve további áldását a házasságban élőkre, a leendő házasokra, a családokra.

Supka Éva

A Házasság Hetének története

A házasság hete rendezvénysorozatot minden év februárjában tartják, felhívva ezzel a figyelmet a házasság fontosságára. A kezdeményezést 1996-ban Richard és Maria Kane indította útjára az Egyesült KirályságbanMagyarországon a programot a Magyar Evangéliumi Szövetség és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa indította el 2008-ban, azóta minden évben megrendezik civil szervezetek és keresztény egyházak együttműködésével, számos település és közösség részvételével. A mozgalom célja, hogy megismertesse az emberekkel azokat a hagyományos értékeket, amelyek örömtelivé és sikeressé és tehetik a házasságot, ami az egész társadalom számára is előnyös, valamint hogy segítséget nyújtson a házasságra készülőknek és a párkapcsolati problémákkal szembesülőknek.

Magyarországon minden évben egy házaspárt kérnek fel, hogy legyenek a rendezvény arcai. A 2008-as kezdő évben Döbrentey Ildikóés Levente Péter előadóművészek, 2009-ben Csókay András idegsebész, agykutató és felesége, Altay Daniella, 2010-ben Süveges Gergő újságíró és felesége, Rudan Margit képviselték a házasság hetét. A következő évben dr. Szabó Endre háziorvos, a Nagycsaládosok Országos Egyesülete korábbi elnöke és Szabóné Nemesy Krisztina gyógyszerész, majd Lackfi János költő, író és Bárdos Júlia, Bárdos Lajos unokája adták a nevüket a rendezvényhez.

2013 óta a házasság hete központi programjainak fővédnöke Herczegh Anita, Áder János köztársasági elnök felesége, négy gyerekes édesanya.

2015-ben a házasság hete jelmondata: „Megtartó hűség” volt. A rendezvénysorozathoz a keresztény egyházak mellett a kormány és a közmédia is csatlakozott.

2016-ban „A szeretet: szenvedély és döntés” jelmondattal szervezték a házasság hetét, melynek arcai Hegedűs Endre és Hegedűs Katalin zongoraművészek voltak.

A 2017-es házasság hete arcai Madarász Isti filmrendező és felesége, Kerekes Monika voltak. A rendezvény jelmondata: „Veled kiteljesedve”.

2018-ban Zámbori Soma színművész és felesége, Fazekas Rita, a házasság hete házaspár-arca az „Éltető sodrásban” mottót választották.
(forrás: Wikipédia)

Szent Bálint (február 14.)
„Bálint (Valentinus) annyit tesz, mint valorem tenens, ‚erőt bíró’, azaz a szentségben állhatatos; vagy valens tyro ‚erős újonc’, azaz Krisztus katonája. Az a katona erős, aki sohasem bukott el, vitézül harcol, bátran védekezik, és nagy győzelmet arat. Így Bálint sem hátrált meg a vértanúságtól menekülve, lesújtott a bálványimádásra azt megsemmisítve, megvédte a hitet azt megerősítve, és győzött szenvedve. Bálint tiszteletre méltó pap volt, akit Claudius császár magához hívatott és megkérdezte őt, így szólván:
„Mi lelt, Bálint? Miért nem élvezed barátságunkat azzal, hogy a mi isteneinket imádod és hiú babonádat elveted?” Mire Bálint: „Ha Isten kegyelmét ismernéd, ezt semmiképpen nem mondanád, hanem lelkedet elfordítanád a bálványoktól és Istent imádnád, ki a mennyekben van.” Akkor valaki, aki Claudius mellett állt, így szólt: „Mit akarsz mondani, Bálint, a mi isteneink szentségéről?” Mire Bálint: „Róluk semmit sem mondok, hacsak azt nem, hogy szánalmas és minden tisztátalansággal teli emberek voltak.” Erre Claudius:
„Ha Krisztus az igazi Isten, miért nem mondod meg nekem az igazat?” Mire Bálint: „Bizony, Krisztus az egyetlen Isten, s ha hiszel benne, lelked üdvösséget nyer, az állam gyarapszik, minden ellenséged fölött győzedelmeskedsz.” Claudius pedig így szólt a mellette állókhoz: „Római férfiak, hallgassátok, milyen bölcsen és helyesen beszél ez az ember!” Akkor így szólt a prefektus: „Félrevezeti a császárt! Hogyan is hagyhatnánk el azt, amit gyermekkorunktól vallunk?” És akkor Claudius szíve megváltozott, Bálintot egy másik parancsnok őrizetére bízták, és miután annak házába vezették, így szólt: „Uram, Jézus Krisztus, igaz világosság, világosítsd meg ezt a házat, hogy felismerjék; te vagy az igaz Isten!” Mire a prefektus: „Csodálom, hogy azt mondod: Krisztus a világosság. Viszont ha az én lányomat, aki régóta vak, megvilágosítja, megteszem, amit csak kívánsz.” Akkor Bálint imádkozva visszaadta a vak leány szeme világát, és abban a házban mindenkit megtérített. Azután a császár az Úr 253. esztendeje körül lenyakaztatta.„