A hamarosan megjelenő Kiskőrös története c. könyv anyagának levéltári kutatásai során lehetőségem volt ellátogatni a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárába, ahol többek között a Wattay-család iratanyagát is őrzik. A Kiskőrös Kultúrájáért Egyesület jóvoltából számos 18. századi dokumentum került digitalizálásra. Ezek egyrészt a készülő könyv kapcsolódó fejezeteinek illusztrációjaként funkcionálnak, másrészről a későbbi korok kutatóinak munkáját is hivatottak megkönnyíteni.

A ’megsárgult pergamenek’ között egyszer csak a kezembe akadt két igazán különleges darab. Az első a II. József király által 1784-ben kiadott, a korabeli ’Kiss Köröst’ mezővárosi rangra emelő oklevél volt, a második pedig egy még értékesebb irat: Wattay János és Wattay István telepítési okirata, 1718-ból. Már a digitális másolatok készítése során megfogalmazódott bennem a gondolat, hogy amennyiben sikerülne ezekről a dokumentumokról egy nagy felbontású és szép másolatot készíteni, azok kiváló díszítő elemei lehetnének a Városháza dísztermének, kiegészítve a helyben őrzött 1972-es várossá nyilvánító oklevéllel.Javaslatomat a Kiskőrös 300 emlékbizottságban a tagság elé terjesztettem, akik támogatták az elképzelést. Mivel a dokumentumok a levéltár tulajdonát képezik, ezért Domonyi László polgármester úr engedélyt kért a másolatok ilyen célú felhasználására,
Dr. Rácz György főigazgató-helyettes úr pedig támogatásáról biztosította, a szükséges hozzájárulást megadta.
A ’hazahozott’ iratokra még nagy munka várt, hiszen az évszázadok nem múltak el nyomtalanul felettük. A Druk-ker Kft. munkatársai azonban kiváló munkát végeztek.
A nyomdai szerkesztés során Bálint Zsolt eltüntette az esetleges penész- és ázás nyomokat, majd a kinyomtatás után Szentgyörgyi János üveges mester foglalta őket esztétikus keretbe, hogy méltóképpen, funkciójuknak megfelelően kerülhessenek a díszterem falára.

A hivatal legszebb helyiségében így mostantól Kiskőrös város történetének, mondhatni legfontosabb dokumentumainak ’megszépített’ másai hirdetik az utókornak az újratelepítés óta eltelt három évszázad fordulópontjait. Méltó tartalom, méltó környezetben.

Turán István