Kiskőrös Város Önkormányzatának képviselő-testülete 2018. április 25-én tartotta ezúttal közmeghallgatással egybekötött képviselő-testületi ülését a Városháza Dísztermében, ahol két tucat, közel 24 napirendi pontot tárgyaltak meg a képvelők.

Több tájékoztató is érkezett a Kiskőrösi Evangélikus Iskola és a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum igazgatóitól. Beszámolt szakmai munkájukról a Magyarországi Baptista Egyház Filadelfia Integrált Szociális Intézmény képviselője, valamint a Sorsfordító Szolgáltató Központ képviselője is. Ezt követően több pályázat benyújtásáról is szavaztak, majd ingatlan bérbeadásokról döntöttek.

Az ülés kezdetén rendhagyó módon Pohankovics András alpolgármester úr köszöntötte a képviselőket, a tévénézőket és a sajtó képviselőit, majd a beszámolók következtek.

Magyarországi Evangélikus Egyház legnagyobb oktatási intézményének (KEVI) igazgatónője, Szentgyörgyiné Szlovák Mária igazgatónő ismertette 2017. évben végzett munkájukat. Beszámolt a tanulói, dolgozói létszám alakulásáról, személyi illetve a tárgyi feltételek alakulásáról, kiemelt feladataik megvalósulásáról. Értékelte a 2016/2017-es tanévet, beszélt a nevelő, oktató munka eredményeiről is. A Harangvirág Evangélikus Óvoda, Petőfi Sándor Általános Iskola, illetve a Petőfi Sándor Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskola összevonásával alapított új intézményünkben nevelési – oktatási feladatainkat egységes, közös alapelvek és célok mentén, ehhez kapcsolódó tananyag és követelményrendszer alkalmazásával látják el. Ugyanakkor arra törekednek, hogy tagintézményeik megőrizzék sokszínűségüket, értékes hagyományaikat, így építve egymás tapasztalataira.

Mint óvoda és iskola, legfontosabb feladatuknak a korszerű oktató-nevelő munkát, az általánost meghaladó műveltségi szint megalapozását és diákjaik továbbtanulásra való felkészítését vallják. Beszédében kiemelte, hogy mindez gyakran visszaigazolást is nyer, hiszen kiemelkedő teljesítményekkel vesznek részt különböző helyi és országos versenyeken is. Ettől az évtől intézményük Akkreditált Kiváló Tehetségpontként is működik, illetve lehetőség van most már helyben nyelvvizsgázni is a Debreceni Egyetem közreműködésével. A beszámolóból azt is megtudhattuk, hogy terveik között szerepel, hogy ősztől bevezetik a 2 tanítós modellt az általános iskola 1. évfolyamában.

A második napirendi pontban Papp Gyula a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum főigazgatója számolt be a Wattay épületeinek energetikai korszerűsítéséről, felújításáról, informatikai korszerűsítésről és az egyéb eszközbeszerzésekről.Majd egy újabb beszámoló következett a Magyarországi Baptista Egyház Filadelfia Integrált Szociális Intézmény, étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás, fogyatékos személyek nappali ellátása keretében végzett tevékenységükről. Opauszki György, az intézmény vezetője bemutatta a szociális alapszolgáltatások 2017. évi szakmai tevékenységét, részletes tájékoztatást adott az ellátások szakmai tartalmáról, az ellátottak összetételéről, az ellátottak számának alakulásáról. Örömmel mesélte, hogy elkezdődött új telephelyük átalakítása, mellyel az a céljuk, hogy a későbbiekben minden szociális szolgáltatás egy helyen elérhető legyen.A következő beszámolóban, a Sorsfordító Szolgáltató Központ pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátásról és a Gyermekjóléti Szolgálat szakmai tevékenységeiről hallhattak tájékoztatást a képviselők Hajdu Julianna intézményvezető asszonytól. Beszámolójában kiemelte, hogy habár minden szolgáltatásuk járási szintű, az ellátottaik 90%-a kiskőrösi lakos. Az ellátottak igényei alapján felvilágosító, tanácsadó, tájékoztató, kulturális, szabadidős, képzési, átképzési, állásközvetítő, munkavégzés lehetőségének megszervezését, védett lakhatást elősegítő, lakossági és családi programok lebonyolítását biztosítják A programok segítik az ellátást igénybe vevő rehabilitációját, a társadalomba, korábbi közösségbe való visszailleszkedését, valamint a pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek minél szélesebb körben való elérését.

Elfogadásra került a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjáról szóló 8/2015. (III. 26.) önkormányzati rendelet is.

Az 1-es és 2-es számú felnőtt fogászati körzet fogorvosi feladatainak ellátása továbbra is betöltetlen, így a kiírt pályázati felhívás még mindig él.

A Képviselő-testület a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum intézményvezetőjének továbbra is Kispálné dr. Lucza Ilonát bízza meg 2018. május 1. napjától 2019. július 5. napig terjedő határozott időre, a hosszú évek alatt végzett kiváló szakmai munkáját figyelembe véve. A Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum jelenleg 5 fő létszámkerettel látja el a feladatait. A képviselő-testület megszavazta és elfogadta a 8. napirendi pontot is, mely szerint 1 fő 8 órás dolgozói létszám emelésével 2018. május 2. napjától 6 főre emelkedne az intézmény létszámkerete.

A képviselők megszavazták a Malom Darts Sportegyesület Kiskőrös névhasználat iránti kérelmét is, mellyel Kiskőrös város nevét szeretnék öregbíteni a sportolók körében.

Ezt követően több pályázat benyújtásáról is döntöttek a képviselők. A közművelődési érdekeltségnövelő támogatásból a Petőfi Sándor Művelődési Központ épületében konferencia terem kerülne kialakításra közel 5 millió forintból.

Pályázatot nyújtanak be a WiFi4EU hozzáférési pontok kiépítésére, mely program keretében 15 ezer euró (mintegy 4,6 millió forint) értékű utalványt ad egy-egy önkormányzatnak az Európai Bizottság, hogy könyvtárakban, múzeumokban, parkokban, köztereken internetkapcsolatot tudjanak kiépíteni az adott településeken.

A Mitev Technológiai Kutató és Fejlesztő Kft. által kiírt felhívásra is megszavazták a pályázat beadását, mellyel laptopok és 2in1 tablet PC eszközöket lehet nyerni.  

A bűnmegelőzési projektek megvalósítása tárgyú pályázatra is jelentkeznek szintén a képviselő-testület döntése alapján.

Ezek mellett egy „okos zebra-gyalogosvédelmi rendszer” támogatás elnyerésére is nyújtanak majd be pályázatot, mivel a baleseti statisztikák szerint a gyalogosokat érintő közút balesetek, nagy százalékban a kijelölt gyalogátkelőkön következnek be.
A gyalogosvédelmi rendszer célja, hogy hatékonyan megelőzze és csökkentse az így bekövetkezett baleseteket. A Kiskőrösi Rendőrkapitányság és több kiskőrösi polgár is jelezte, hogy az Árpád utcán a Gimnázium épülete előtt rendkívül veszélyes a gyalogosátkelés, amelynek a programba való bevonásával jelentősen növelhető lenne a gyalogosok biztonságos átkelése.

Ezt követően lakás és ingatlan bérbeadásokról, lakásbérleti szerződések meghosszabbításáról döntött a képviselő-testület, majd az „egyebek” következtek, ahol szerveződő események, rendezvények kerültek átbeszélésre a polgármester és a képviselők által.

Már javában zajlanak a Petőfi Kulturális Fesztivál előkészületei, amelyet a Kiskőrös Kultúrájáért Egyesület szervezésében tartanak meg idén május 5-6-án.
A fesztivál célja, hogy a térségben megszokott gasztronómiai és települési rendezvények mellett egy, a hagyományos, de vélhetőn sokak által hiányolt kulturális elemeket felsorakoztató rendezvényt hozzanak a térségbe. Minden érdeklődőt szeretettel várnak! 

Kutyifa Ilona