A Kiskőrösi Önkormányzat legutóbbi testületi ülésének alkalmával a város hulladékgazdálkodásáról is tárgyaltak a település vezetői. Hozzászólás hangzott el az Izsáki úton működő hulladékudvar működésével kapcsolatosan és az ott kialakult nemkívánatos helyzetről.

-Hirdetés-

A képviselők közül Hirsch Imre hívta fel a figyelmet arra, hogy a hulladékudvarnál időközönként az a hulladék, ami oda bejut, annak egy része sajnos kikerül onnan. Elmondása szerint a hulladékot nem a szolgáltató szállítja el onnan, hanem vannak olyan egyének, akik rendszeresen odajárnak és a nekik tetsző dolgokat elviszik. Ugyan van területnek egy gondnoka, felügyelője, de a helyzettel nem nagyon tud mit kezdeni. Szemtanúja volt az egyik ilyen esetnek, amikor még ő érezte magát „kellemetlenül”, hogy ott tartózkodott ezen személyek tevékenysége során. Megemlítette, hogy erre a helyzetre kellene valamilyen megoldást találni, hogy a hulladékudvarba csak bevitel, kivitel ne legyen. Meglátása szerint azon hulladék egy része, amit innen ezen személyek elhordanak a külterületi részeken található meg a zöld övezetekben. Hozzátette a problémához, hogy a hulladékudvar mellett található vastelepen tökéletesen működik a portaszolgálat és oda csak bevisznek vasat, papírt, egyéb dolgokat, ki nem hordják azokat egyes személyek.

A szolgáltató testületi ülésen jelen lévő képviselője elmondta, hogy sajnos ilyen jelenséggel már más településen is találkoztak. Amennyiben ilyen dolog felmerül, akkor első körben mindig a rendőrség segítségét kérik. A portaszolgálat lehetőségét megvizsgálják és felvetődhet térfigyelő kamerák kihelyezése is.

Az alpolgármester Pohankovics András elmondta, hogy a hulladékudvarral kapcsolatosan neki is vannak saját tapasztalatai. Az egyik alkalommal, amikor utánfutóval hajtott a telephelyre, amint megállt, szinte helyette pakolták le egyes személyek az oda szállított hulladékot. Ő is átélte ezt a helyzetet, mely kellemetlen volt és valóban kell majd ezzel kezdeni valamit.

A polgármester Domonyi László szerint meg kell vizsgálni, hogy a portaszolgálat költségei mennyire vannak arányban a felmerült problémával. Elmondta, hogy a rendőrség is megjelenik a helyszínen alkalmanként, de az ott dolgozó személy nem igazán tudja kezelni a helyzetet. Amennyiben esetenként a mezőőr vagy a polgárőr megjelenik a helyszínen, az csak pillanatnyi megoldást tud nyújtani, mert távozásuk után újra végzik a tevékenységüket ezek a személyek.

A képviselők közül Aszódi Pál arra hívta fel a figyelmet, hogy ez a „történet” ilyen formában nem egészen „kerek”. Az elmúlt időszakban nagyon sokat járt a hulladékudvarban és sok olyan személlyel találkozott ott, aki nem a szolgáltató alkalmazottja. Kiemelte, hogy nem a tehetősebbek járnak oda, akik extra profitot akarnának termelni ebből a megszerzett áruból, hanem a még használható fazekat, széket, egyéb dolgokat hordják el. Szerinte az csak egy feltételezés, hogy amit onnan elvisznek, az kikerül az erdő szélére, mert nem bizonyított és rosszindulatú megjegyzésnek nevezte. Úgy fogalmazott, hogy azok a személyek látogatják a hulladékudvart, akiknek még szüksége van ezekre a dolgokra is. El kell dönteni szerinte, hogy odaadják e ezen személyeknek ezeket a dolgokat vagy többlet kiadással vállalják a terület őrzését.

A felvetésre reagálva említette meg Hirsch Imre, hogy mérlegelni kell mi, mennyibe kerül. Meg kellene nézni, hogy a külterületi részekre kihordott hulladák összeszedése és a hulladékudvar őrzésének költsége milyen arányban van egymással.

Annyi bizonyos, hogy a probléma megoldásra vár és naponta szembesülnek a lakosok, illetve a hulladékudvarban dolgozók a tarthatatlan állapotokkal. Esetenként a fenyegető magatartás miatt sem mernek, tudnak mit kezdeni a telephelyre sokszor csoportosan érkező személyekkel. Az egyik konténeren már csak egy megkopott tábla jelzi, hogy mi a hulladékudvar rendje:

„A hulladékudvar területén tartózkodni kizárólag hulladék elhelyezése céljából, a telepvezető hozzájárulásával engedélyezett. A lerakott hulladék válogatása, bárminemű tárgy elvitele hatóságilag szigorúan tilos, és büntetendő! A telephelyen elhelyezett anyagok az FBH-NP Nonprofit Kft. tulajdonát képezik.”

A fentiek szerint büntetendő cselekedetet folytatnak folyamatosan egyes személyek a hulladékudvarnál. Amennyiben ez így van, akkor az a kérdés, hogy miért nem indult még eljárás egyetlen személy ellen sem, hiszen az elkövetők ismertek… Talán a portaszolgálat és a térfigyelő kamerák igen költséges üzembe állítása mellett a jog adta lehetőség útvonalán elkezdve is lehetne valamilyen megoldást találni a probléma kezelésére…

Filus Tibor