A meteorológiai előrejelzések szerint, 2019 január második hetében újabb havazásra számíthatunk az ország egész területén. A téli időjárásra való felkészülés az önkormányzatok mellett a települések valamennyi ingatlantulajdonosának és -használójának is feladata. Az ingatlantulajdonosokra, lakosokra vonatkozó téli útüzemeltetéssel kapcsolatos rendelkezéseket az egyes önkormányzatok külön rendeletben szabályozzák.

-Hirdetés-

A teljesség igénye nélkül az alábbiakban Kiskőrös Város Önkormányzatának –Közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati rendeletének- hó és síkosság mentesítésre vonatkozó szabályait ismertetjük.

A járda tisztán tartása a lakók feladata

5.§ (1) A használók kötelesek az ingatlan előtti járda, kerékpárút –amennyiben a kerékpárút nyomvonala egybeesik a járdával-, úszótelek esetén az épület körüli járda, a burkolt területek – kiépített járda hiányában 1 méter szélességben- síkosság mentesítésére, valamint a hó eltakarítására. Amennyiben az ingatlant két közút is határolja, úgy ezek a feladatok mindkét közút irányában kötelezőek;

(2) A járdáról letakarított havat a járda szélén úgy kell összegyűjteni, hogy a gyalog közlekedők számára egy gyalogos forgalmi sáv szabadon maradjon. Biztosítani kell a gyalogos átkelőhelyek megközelíthetőségét.

(3) Hórakást tilos felhalmozni.

  1. a) útkereszteződésben,
  2. b) útburkolati jeleken,
  3. c) tömegközlekedési járművek megállóhelyén,
  4. d) közszolgáltatási felszerelési tárgyra, (pl. vízelzáró csap, gázóra) és egyéb közlétesítmény (pl. lámpaoszlop, hirdetőoszlop stb.) köré,
  5. e) kapubejárat elé annak teljes szélességében, gyalogos átkelőhelynél.

(4) Szükség esetén naponta többször is el kell végezni a síkosság-mentesítést.

(5) A hó-és síkosság mentesítést a kiépített burkolat és a környezetében lévő zöldfelület megóvásának figyelembevételével kell elvégezni.

Ezek értelmében az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) köteles gondoskodni az ingatlanhoz kapcsolódó járdaszakasz hó eltakarításáról, síkosság mentesítéséről! Az önkormányzati rendeletek szabályozása alapján a mulasztást elkövető személy bírsággal sújtható!

A magáningatlanok előtti járda takarításának hiányában akár 150 ezer forintos pénzbírsággal is sújtható az érintett, egy bekövetkezett baleset pedig súlyosbítja is a helyzetet.

„A hóeltakarítás és jégmentesítés az ingatlan tulajdonosának a feladata, az el nem takarított járdán bekövetkezett balesetekért is a tulajdonosnak kell viselni a felelősséget. A közterület-felügyelet nem tudja valamennyi ingatlan esetében felvállalni az ilyen típusú ellenőrzést, de természetesen a kirívó eseteket rögzítik és szükség esetén beavatkoznak” – kaptuk a választ a kiskőrösi polgármesteri hivataltól. 

A települések közterületein, közútjain a síkosságmentesítés általánosságban a helyi önkormányzatok feladata. Magáningatlanok esetében azonban mindezen teendő a tulajdonosokra, kezelőkre, illetve használókra hárul, akiknek kötelessége az ingatlan előtti járdaszakaszról eltakarítani a havat és a jeget.

Forrás: http://kiskoros.hu

Kutyifa Icu