Az idei év első képviselő testületi ülését 2019. január 23-án tartották meg Kiskőrösön a Városháza Dísztermében, ahol 18 napirendi pontot tárgyaltak meg. Tájékoztatók érkeztek többek között a Kiskőrösi Termálfürdő üzemeltetéséről, a Kiskőrösi Települési Értéktár Bizottság munkájáról és a képviselő-testület állandó bizottságainak 2019. évi állandó munkatervéről. Ezt követően szó esett még a Kiskőrösi Települési Értéktár szervezeti és működési szabályzatának módosításáról, valamint az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény Bölcsődéjének 2019. évi nyári nyitva tartási rendjének módosításáról is.

Mátyus Zoltán a Kiskun-Víz ügyvezető igazgatója és Komlósi Gergely a fürdő üzemvezetője

Az első napirendi pontban Mátyus Zoltán, a Kiskun-Víz ügyvezető igazgatója és Komlósi Gergely, a fürdő üzemvezetője számoltak be a Kiskőrösi Termálfürdő üzemeltetéséről. Kiskőrös város fürdőjének története az 1950-es évek második felére vezethető vissza, amikor olaj után kutatva a szakemberek egy 54 oC-os kiváló összetételű hévízforrás, melynek alábbiak az összetevői: nagy sókoncentrációjú, nátriumkloridos, hidrogénkarbonátos, jódos-brómos hévíz, melynek flór tartalma is jelentő. A gyógyvíz kiválóan alkalmas reumás, mozgásszervi, degeneratív és nőgyógyászati megbetegedések eredményes gyógyítására. Tudományos vizsgálatok megállapításai szerint olyan vegyi összetételű, amely nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedő. Ezek után 1957-ben társadalmi munkák segédletével megnyitott a fürdő 2 darab termál medencével és egy hidegvizes úszómedencével. A fürdő közel 30 évig ezzel a 3 medencével működött. A 80-as években szükségessé vált egy tanmedence megépítése az úszni tanulók számára. Akkoriban kulcsos, kabinos öltözők valamint egy 20 m2-es vizes blokk szolgálta ki a fürdőzőket. Napjainkban a fürdő területének rendezése, szépítése a fő cél és a meglévő üzem karbantartása, folyamatos újítása. A medencék körüli beton lecserélése térkövekre. Parkosítás és a régi 30 éves padok lecserélése, kültéri öltöző alkalmatosságok beszerzése, főként a nyári szezonban a szociális épület tehermentesítése céljából. A fürdő villamos energia igényének kielégítésére megújuló energiaforrásokkal több pályázat révén napelemes rendszerek lettek kiépítve, valamint új hőszivattyús rendszer került beüzemelésre.

Szedmák Tamás képviselő a fürdő látogatottságának növelése érdekében, kisebb rendezvények szervezését javasolta a nyári hónapok idején

A Kiskőrösi Települési Értéktár Bizottság is beszámolt tevékenységéről, melynek tagjai: Aczél István–elnök, építészmérnök, Kispálné dr. Lucza Ilona-Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum igazgatója, Turán Istvánné – Petőfi Sándor Városi Könyvtár igazgatója, Szabó Márta-középiskolai tanár, Farkas Judit-Kiskőrösi Polgármester Hivatal intézményüzemeltetési referens. A bizottság az elmúlt félévben egyszer ülésezett 2018. november 26-án, amikor is felvették a „Kiskőrös főtér” megnevezésű nemzeti értéket az épített környezet szakterület szerinti kategóriában. A Bizottság a „Petőfi témájú kortárs képzőművészeti gyűjtemény” megnevezésű nemzeti értéket, valamint „Kunhegyesi Ferenc képzőművészeti munkássága” megnevezésű nemzeti értéket az elutasító választ követően –ahogyan a korábbi beszámolóban is szerepelt- ismét benyújtotta a Bács-Kiskun Megyei Értéktárnak felvételre. Az ezekhez kapcsolódó hiánypótlás 2018. november 22. napján érkezett meg, melynek beküldési határideje 2019. április 30. Jelenleg 28 érték található a Kiskőrösi Települési Értéktárba. Kiskőrös Város honlapjára (http://kiskoros.hu/kiskorosi-telepulesi-ertektar) folyamatosan kerülnek fel az Értéktárba felvett értékek fotókkal és leírásokkal.

Pohankovics András alpolgármester, Domonyi László polgármester és dr. Turán Csaba jegyző a képviselő-testület ülésén

Ugyanakkor a szervezeti és működési szabályzat módosításának megszavazására is szükség volt, mert a bizottság tagjait érintően személyi változás történt. Aczél István a bizottság elnöke 2019. január 3-án lemondott a tagságról, így Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-testületének – a Kiskőrösi Települési Értéktár Bizottság szervezeti és működési szabályzatának értelmében a tag lemondásától számított 90 napon belül – új tagot kell választania. Aczél István helyére egy, a város életében aktívan részt vevő személyt célszerű választani, aki megfelelő szakértelemmel rendelkezik. Az önkormányzat úgy vélte, hogy mivel Turán István történész, a kiskőrösi közélet aktív tagja, valamint mivel közreműködött többek között a Kiskőrös története című könyv kiadásában is, alkalmas lehet az elnöki szerep betöltésére. A képviselő-testület végül egyöntetű igen szavazattal, Turán Istvánt választotta meg.

Ezt követően a képviselők szavaztak a 2018. évi költségvetés módosításáról is.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium, az Országos Hulladékgazdálkodási Terv céljainak megvalósítása érdekében nyilvános pályázati felhívást tett közzé önkormányzatok számára, mely az illegális hulladéklerakók felszámolására irányul. Tekintettel arra, hogy Kiskőrös város külterületén az utóbbi években jelentős mennyiségű illegális szemét halmozódott fel, és ennek elszállítása jelentős terhet ró az önkormányzatra, ezért a képviselők a pályázat benyújtása mellett döntöttek, melynek határideje 2018. január 28.

A képviselők elfogadták a KŐRÖSKOM Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatának módosítását és szavaztak a tulajdonosi hatáskörök gyakorlásáról is.

dr. Turán Csaba jegyző

A képviselő-testület a nemzetiségiek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény alapján a Kiskőrös Város Önkormányzata és Kiskőrös Város Német Nemzetiségi Önkormányzata, Kiskőrös Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata, Kiskőrös Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata működési feltételeit, pénzügyi-gazdasági feladatainak felelősségvállalását és munkamegosztását rögzítő korábbi megállapodást felülvizsgálta és a határozat melléklete szerinti tartalommal módosította. A megállapodás jelenlegi módosításának indoka a Kiskőrösi Polgármesteri Hivatalnál történő személyi változások, mivel a helyi önkormányzat biztosítja az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról.

A képviselő-testület néhány tagja

Az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény bölcsődéjének nyári nyitva tartási rendjéről is szavaztak a képviselők, hiszen „a fenntartó minden év február 15-éig tájékoztatja a szülőket a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény nyitvatartási rendjéről.” Az önkormányzati döntés értelmében a nyári nyitva tartás 2019. július 29. napjától – 2019. augusztus 9.-ig fog tartani. A tájékoztatás szerint a nyári szünet ideje alatt végzik el a tisztasági festést, takarítást és a berendezési tárgyak fertőtlenítését. A Bölcsőde felmérése alapján a szülőknek nem okoz problémát a nyári szünet ideje alatt a gyermekek elhelyezése.

Az utolsó napirendi pontban elfogadásra került Kiskőrös Város Képviselő-testülete Költségvetési, Városfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottságának 2019. évi munkaterve.

A polgármesteri hivatal munkatársai

Ezt követően lakás és ingatlan bérbeadásokról, lakásbérleti szerződések meghosszabbításáról döntött a képviselő-testület, majd az „egyebek” következtek, ahol szerveződő események, rendezvények kerültek átbeszélésre a polgármester és a képviselők által.

Kutyifa Icu
Fotó:Kincses Szilvi