A korábbi éveknek megfelelően az idén tavasszal is lakossági fórumokra várják Kiskőrösön az érdeklődőket. A városban 8 önkormányzati képviselői választókerület van, melyek közül 2. számúban kezdődött meg március 5-én a lakossági fórumok sorozata.
A Thököly úti óvoda épületében megtartott fórumon a megjelenteket Aszódi Pál önkormányzati képviselő, Domonyi László polgármester és a rendőrség részéről az igazgatásrendészeti osztályról, Szarvas József alezredes köszöntötte.

Több milliárd forintos beruházások valósulhatnak meg

A lakosok beszámolót halhattak a polgármester részéről az önkormányzat gazdálkodásáról. A város első embere kiemelte, hogy éves viszonylatban közel 1 milliárd forintos helyi adó bevétellel számolhatnak, ami nagyban hozzájárul a település fejlődéséhez és a stabil működéshez. Nagyon jónak nevezte az adófizetési morált és úgy fogalmazott, hogy mostanra már eltűntek az adófizetés alól kibújni akarók, a „trükköző” vállalkozók.

A kommunális adóbevételek terén csökkenés mutatkozik, ami nagy valószínűséggel annak tudható be, hogy a nyugdíjasoknak – bejelentésük esetén – csak a díj felét kell befizetniük.

Az önkormányzat több nagyberuházásra is készül az idei évben. Ezek közé tartozik a választókerületben épülő új óvoda. A Budai Nagy Antal utcában megépülő óvoda a mai kor követelményeinek mindenben megfelelő 1.890 m2-es modern intézmény lesz, amely 968 millió forintos beruházás lesz. A Vinum Hotel melletti részen szintén idén készülhet el egy közel 2 ha-os záportározó 537 millió forintból. A tervek szerint a záportározó 150.000 m3 víz befogadására lesz képes. A város épít egy biomassza üzemet is, ami 291 millió forintos beruházás lesz. Elhangzott, hogy a 35 év alatti fiatal szakemberek lakhatását segítve élt az önkormányzat az „esély otthon” pályázat lehetőségével. Ennek keretében a Pátria épülete melletti, feletti épületrészeknél 15 lakás teljes felújítására nyílik lehetőség 294 millió forintos támogatásból. Szintén ezen épület energetikai fejlesztése is megtörténhet, amelyre az önkormányzat 161 millió forintot nyert pályázaton. Az idei évben elkezdődik még majd a városban az új piac kialakítása, amelyben összesen 16 üzlet és az épület felső részében egy olyan kereskedelmi egység kialakítását tervezik, ami nem zavarja a piacon értékesítőket, de jól kiegészíti annak szolgáltatásait.

Szintén idén elkészülhet az Izsáki út mentén az új kerékpárút, ami a vasúti átjárótól indulva 8 km hosszú lesz a Tabdi elágazásig.

A nyomvonal az István Borház oldalában lesz, mely során 13 villanyoszlopot kell majd áthelyezni. Szilárd útburkolatot kap az Izsáki útról nyíló „széles út”, amely az Öregszőlők felőli rész felé halad és derékszögben a Madácsi utca felőli részre fog befordulni a vasút vonaláig. A 100 millió forintos pályázati támogatásból szeretnék még a Seregélyesi út végét is meghosszabbítani szilárd útburkolattal a Rácz útig.
Megvalósulhat az Esze T. utca mellett található park felújítása is, ahova öntözőberendezés került kihelyezésre és fásítás, parkosítás fog megtörténni az Ültess Fát Mozgalom Egyesület közreműködésével.

Elkészült a város térfigyelő kamerarendszerének terve is, ami 61 megfigyelőhelyből álló műszaki megoldást tartalmaz.

Folyamatos fejlesztés alatt van Tao támogatás segítségével a városi sporttelep és a jégkorong csarnokot is szeretné a HC Kiskőrös kibővíteni szabvány méretűvé.
Elhangzott, hogy az Erdőtelki útra tervezett új sportcsarnok megépítésére nincs lehetősége a városnak a beruházás óriási költségvonzata miatt. Az előzetes tervek 25 millió forintjába kerültek az önkormányzatnak, de leállították, mert a 2015-ben 1,9 milliárdos beruházás mostanra már 4 milliárd forintba kerülne, melyhez a városnak 1,2 milliárd forint önerőt kellene biztosítania. Azonban nem marad új sportcsarnok nélkül a város, mert a Wattay Középiskola és Szakiskola építhet egy versenypálya szabvány méretűt 486 millió forintos állami finanszírozás segítségével.

Új tűzoltó laktanyai is épül a városban az akasztói út mentén, amelynek munkálatai most kicsit megtorpantak.

A területen avarkori leleteket találtak és a teljes terület régészeti feltárása után kezdődhet csak el a beruházás. Számolt a város vezetése azzal is, hogy a beruházások kivitelezői és az építőanyag árainak emelkedése miatt nem férnek majd bele a tervezett költségekbe, ezért ilyen célra 140 millió forint tartalék keretet különítettek el.

Ellenőrzik az ingatlanok környékét

Elhangzott, hogy az önkormányzat helyi rendeletben szabályozta a közösségi együttélés szabályait. Meghatározásra került, hogy milyen módon kell a lakosoknak az ingatlanjuk környékét rendezetten tartaniuk. Az önkormányzat az állapotok felmérésére közterület felügyelőt alkalmaz, aki jelentette a problémákat és már bírság kiszabása is megtörtént.

Volt olyan személy, aki a rendezetlen állapotot háromszori felszólításra sem kezelte, ami után a jegyző 15 ezer forintos bírsággal sújtotta.

Az illető nem fizette ki a bírság díját, melyet az önkormányzat a NAV-nak továbbított, aki behajtotta. A közeljövőben az önkormányzat elkezdi majd az utcanévtáblák kihelyezését, a házszámtáblákat viszont kötelező a lakosoknak kirakni. Az önkormányzat közmunkások bevonásával szedte össze a szemetet az akasztói, keceli és a soltvadkerti út mentén, mely során 400 zsák hulladékot gyűjtöttek. A polgármester hangsúlyozta, hogy amennyiben a szemét között valamilyen azonosítót találnak, úgy eljárást kezdeményeznek a szemetelővel szemben. A közműfejlesztések tekintetében elhangzott, hogy pl. amennyiben egy lakos szeretné az előtte húzódó nyílt árkot lefedni, úgy a város a költségek felét átvállalja.

Térkő lesz a főtéren a fa járólapok helyett

A lakossági hozzászólások során kérték a körzetben élők, hogy Deák Ferenc utcában kerüljön felújításra a járda. Arra a felvetésre, hogy a főtéren található elkorhadt, rossz állapotban lévő fa járólapokkal mi lesz, a polgármester elmondta, hogy a kivitelező cég garanciálisan kijavítja. A fa deszkák helyett világos homok színű térkő borítás lesz a városközpontban, amelynek költségeit a kivitelező fizeti.

Kérdésként merült fel, hogy azon lakosokkal mi a helyzet, akik a gázártámogatást nem tudták igénybe venni, mert más tüzelőanyaggal fűtenek.

A jelenlévők megtudhatták, hogy az önkormányzat az ilyen igényt jelzőknek pár héten belül 3 q hasított akácfát fog leszállíttatni 12 ezer forint értékben. A rendőrség felé jelezték a lakosok, hogy a Béke utcában sokszor nagy sebességgel közlekednek az autók és jó lenne mérni, büntetni az ilyeneket. Szintén észrevétel volt a városközpontban szabálytalanul parkoló autók helyzete. Volt olyan lakos, aki megemlítette, hogy jelen van a drog a városban, a dílerek is ismertek, tudják a buli helyszíneket, melyben határozottabb rendőrségi fellépés kellen, mielőtt még nagyobb tragédia történik.

Filus Tibor