A Pásztortűz Egyesület 2008 óta kiemelten foglakozik a Trianon traumával. Számos előadása és emlékezése volt az egyesületnek e téren. Idén, június 5-én  Ujváry Gábor történész (Veritas Történetkutató Intézet) tartott előadást a kiskunhalasi Városi Könyvtárban. Végső István elnök köszöntötte a szép számú egybegyűlt érdeklődőt, a telt házas olvasóteremben. Ezt követően az Erdélyi Csillagok Irodalmi Egyesület szervezésében Tóbiás Anna a KRK Szilády Áron Gimnázium diákja olvasott fel verset. 
 
Ujváry Gábor történész arról beszélt, hogy viszonylag ritkán esik szó arról, hogy a történetírók Trianon előtt, majd utána hogyan vélekedtek a bekövetkező és bekövetkezett tragédiáról. 
1920 fellendítette az újkori sőt, középkori történeti kutatásainkat is. Megindult a társadalmi igény, hogy kiderüljön mi vezetett Trianonhoz. Muhi, Mohács, a 18. századi betelepítések, összeesküvés, diplomáciai bakik stb.?
Hosszabb-rövidebb kiadványok szerzői, mint: Angyal Dávid, Iványi Béla, Rugonfalvi Kiss István, Holub József, mind pedig olyan további jeles történészek, mint Fraknói Vilmos, Marczali Henrik, Domanovszky Sándor, Horváth Jenő, Hóman Bálint, valamint  Szekfű Gyula írtak Trianon előzményeiről és hatásairól. Ezek sokszor máig helytálló és megkerülhetetlen szakirodalmat jelentenek a magyar történettudományban.
 
V.I.