2018. január 9-én sajtóbeszélgetést tartott a Kiskőrösi Tankerületi Központ, a Bem József Általános Iskola könyvtárában. Az eseménynek egy újabb sikeres pályázat adott aktualitást. A sajtóbeszélgetésen Lasztovicza László-KT Bem József Általános Iskola főigazgatója és Vágó Ferencné-Kiskőrösi Tankerületi Központ igazgatója mellett minden járás képviseltette magát, különböző iskolatípusok, különböző nagyságú települések intézményvezetői voltak jelen: Laskovicsné Terzics Edit–Kiskunhalasi Kertvárosi Általános Iskola, Kovács Andrea Kiskunhalasi Alapfokú Művészeti Iskola, Törökné Novadovszki Nelli– Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola, Markó Ibolya–Kiskőrösi EGYMI.

„A Kiskőrösi Tankerültei Központ négy járás tankerületének összevonásával
2016. november 30-án alakult meg, és 2017. január 1-jétől kezdve ellátja Kunszentmiklós, Kiskőrös, Kiskunhalas és Jánoshalma járások köznevelési intézményeinek fenntartói és működtetői feladatait. A Tankerületi Központ önálló gazdasági szervezettel rendelkezik, az elmúlt évben 5,4 milliárdos költségvetésből gazdálkodott. Minden intézmény önálló költségvetési kerettel rendelkezik, melyet az intézményvezetőkkel közösen állítottak össze, ezáltal nagyon jó kapcsolat alakult ki az intézményekkel. A közös munka jó hangulatú, az információáramlás és a visszacsatolás még hatékonyabbá vált.”
– így kezdte beszámolóját  Vágó Ferencné, a Kiskőrösi Tankerületi Központ igazgatója.
Vágó Ferencné azt is elmondta, hogy az iskolák akkor tudnak jól működni, ha a tankerület is jól működik. A tankerület akkor működik jól, ha az iskolái jól működnek, ezért mindenben segítjük egymás munkáját, partnerei vagyunk egymásnak.

A tankerülethez 41 intézmény tartozik, többségében általános iskolák, melyek fenntartója és üzemeltetője a tankerületi központ. A KIR-STAT 2017 statisztikai adatai alapján a
2017-es évben összesen 8457 fő volt a tanulólétszám. A 2017/18-as tanévben a tankerületi központhoz tartozó intézmények dolgozóinak létszáma: 1068 fő, ebből 805 fő pedagógus, 101 fő nevelő oktató munkát segítő és 162 fő egyéb technikai dolgozó.
Az elmúlt évben az egyik legfontosabb feladatuk az együttműködés elmélyítése, a működés stabilitásának megőrzése volt az önkormányzatokkal. 2017. január 1-jén 9 önkormányzattól vették át 20 intézmény működését, ezáltal egy kézbe került a fenntartás és a működtetés, mellyel az állam vállalja a teljes felelősséget az iskolákért, és amellyel az intézményvezetők újra munkáltatói lettek a technikai dolgozóknak.
A tankerület egyik legfontosabb célja, hogy biztosított legyen a minőségi oktatáshoz szükséges infrastruktúrális háttér, a szaktanári ellátottság és a működéshez a költségvetési forrás. Ahhoz, hogy megfelelően tervezhető legyen a tanév, egységes tanügyigazgatási háttér is szükséges, melyben az intézményvezetők mindig partnereik voltak.

Az év folyamán valamennyi intézmény vezetőjével egyeztetve végezték el a karbantartási munkálatokat, melyre 262 millió forintot fordítottak, hogy tanévkezdéskor megfelelő környezet várja a diákokat és pedagógusokat. 50 millió forintot költöttek eszközbeszerzésre, 112 millió forintot a nevelő-oktató munkát segítő szakmai anyagokra. Az ingyenes tankönyvellátásra 75 millió forintot fordítottak.Nagyon sok pályázatot –Európai Uniós és hazai- adtak be az elmúlt évben, melyekkel összesen 4,6 milliárd forintos támogatást nyertek. Ezt az összeget nyílászárócserére, szigetelésre, tetőjavításra, fűtéskorszerűsítésre, sportcsarnoképítésre, közösségi tér kialakítására, világításkorszerűsítésre, tanterembővítésre, természettudományos labor kialakítására, eszközvásárlására, táborozásra, kirándulásra költötték. 2017. szeptember
1-jén minden intézményükben megtörtént a pedagógus életpálya modell által előírt béremelés is.

Az intézményekkel előzetesen egyeztetve dolgozták ki a Kiskőrösi Tankerületi Központ Fejlesztési Tervét, melyet valamennyi önkormányzat, megyei önkormányzat, megyei szakszervezet, iskola véleményezett, végül ennek alapján készítették el a végleges változatot és kötötték meg a Kollektív Szerződést a megyei szakszervezetekkel. Napi kapcsolatot ápolnak az intézményvezetőkkel, pedagógusokkal a gyerekek igényeinek figyelembevételével, továbbra is együtt keresik a legjobb megoldást. A tankerület legfontosabb célja, hogy megteremtse a minőségi oktatást és az ehhez szükséges feltételeket. Összességében elmondható, hogy az infrastruktúra fejlesztése folyamatos a jó gazdálkodásnak és a pályázatoknak köszönhetően.

Vágó Ferencné,  a Kiskőrösi Tankerületi Központ igazgatójának beszámolója után az intézményveztők is bemutatták pár mondatban iskoláikat, értékelték az elmúlt évet és a tankerülettel végzett közös munkát. Az intézményvezetők szakmai beszámolói után Lasztovicza László, a KT Bem József Általános Iskola főigazgatója számolt be legújabb EFOP-os pályázattal kapcsolatos terveikről.

„Ahhoz, hogy szép intézményben jóra tanítsuk a gyerekeket ügyelnünk kell arra, hogy az intézmények tiszták, szépek és megfelelőek legyenek az oktató-nevelő munkához. Tudjuk, hogy a környezetünk is nevel, ezért nem mindegy, hogy milyen intézmény fogadja a gyerekeket, ezért is nagyon fontosak az EFOP-os pályázatok, illetve minden más egyéb támogatás. A most megnyert 245 milliós pályázatból a következőket kívánjuk megvalósítani. A kiskőrösi intézményben 8 tanterem felépítésére kerül sor egyrészt azért, mert szaktantermi ellátottságunk elég hiányos, másrészt közösségi helységeink sincsenek. A másik a fűtéskorszerűsítés, melyet szeretnénk továbbfejleszteni. Van egy műfüves labdarúgó pályánk is ezt panelelemekkel szeretnénk befedni. Jelen esetben az EFOP-os pályázatok projektmenedzsment kialakításánál tartunk, hamarosan elkezdődik a tervezői munka is. Az engedélyes kiviteli tervek is folyamatban vannak, ehhez kapcsolódik egy részletes költségvetés, ezt követően veszi csak kezdetét a  közbeszerzési eljárás. Bízom benne, hogy a nyár folyamán már elkezdődik az építkezési hullám iskolánk területén.”

Kutyifa Ilona