Akasztó Község Önkormányzatánál 80 millió Ft összegkeretből a TOP-4.1.1-15-BK1-2016-00022 projekt megvalósítása kezdődhet meg, melynek várható vége 2018. október 31. A Széchenyi 2020 program keretén belül az akasztói egészségház felújítására kerül sor. 
A projekt célja: A projekt keretében fejleszteni kívánt ingatlan az Akasztó, Szent István utca 1. szám alatti épület, amely otthont ad a település felnőtt és gyermek (vegyes) háziorvosi, az ifjúság-iskolai orvosi, – és védőnői szolgálatának. A fejlesztésben 4 db egészségügyi szolgáltató, és 6 db alapellátás érintett. Célja az egészségház fejlesztése, valamint a meglévő eszközök korszerűsítése, a megelőző ellátások arányának és minőségének növelése. A beruházással az épület energetikai korszerűsítése, valamint napelemes kandeláberrel történő felszerelése tervezett. Az ingatlan akadálymentesítve lesz.Projekt tartalma: A nyeregtető kialakítása és mennyezeti szigetelés, a falak teljes szigetelése, a jelentős mértékű, részleges nyílászárócsere, részleges fűtéskorszerűsítés, villamossági és épületgépészeti rendszerek felújítása, kapcsolódó belső felújítások, festések lesznek megvalósítva. Megújuló energia hasznosításaként napelemes kandeláber lesz felhelyezve, 1 db akadálymentesített parkoló, projektarányos akadálymentesítés, az emeleten egészségügyi szolgáltatói egységek helyiségeinek bővítése, a szolgálati lakások lesznek kiépítve. Tervezett az épület energiahatékonysági fejlesztése (födémszigeteléssel, külső hőszigeteléssel, majd nemes vakolat készítésével, külső nyílászárók cseréjével).A projekt várható eredménye: A projekt keretében erősen leromlott állapotú egészségügyi intézmény fejlesztése valósul meg, amely következtében a működési és fenntartási költségek csökkenése, valamint a környezetre ártalmas anyagok kibocsátásának csökkentése valósul meg.

Forrás: http://www.bacskiskun.hu