Lakossági fórumok Kiskőrösön a 7. számú választókörzetben: kerékpárút tervei az Izsáki úton, gázvezeték a Brada soron, ekét loptak és elvitték a füstölt húsárut.

A kiskőrösi lakossági fórumok során minden választókörzetben várják az önkormányzati képviselők és a város polgármestere az érdeklődőket, hogy beszámoljanak a költségvetésről, a város fejlesztéseiről, működéséről és a választópolgárokat érintő aktuális kérdésekről. A Wattay Középiskola és Szakiskola Sárkány utcai épületében várta a lakosokat március 8-án Domonyi László Polgármester és Szedmák Tamás önkormányzati képviselő.

A megjelentek köszöntése után Domonyi László polgármester elmondta, hogy a város költségvetése stabil és jó adófizetőknek köszönhetően biztos alapokon áll. Említést tett a városban tervezett nagyberuházásokról. Elmondta, hogy rövidesen elkezdődnek a munkálatok a Budai Nagy Antal utca melletti területen az új óvoda, az új piaccsarnok és a Vinum Hotel mögötti részen a záportározó tekintetében. A város adóbevételét kiemelkedőnek nevezte, hiszen az elmúlt évben 921,37 millió forint folyt be ilyen módon az önkormányzat kasszájába. Évek óta folyamatosan növekszik ez a tétel és az iparűzési adó tekintetében a 2016-os esztendő 760 millió forintos összegéhez képet tavaly 791,3 millió forint volt ez az összeg. A tervek között szerepel a polgármesteri hivatal udvarában egy biomassza erőmű építése is, amelyről a zeneiskola, a polgármesteri hivatal, a Batthyány Óvoda, a Pátria és a Művelődési Központ fűtését tudnák biztosítani. A választókörzetet leginkább érintő kérdés az Izsáki úti kerékpárút építésének lehetősége volt. Erről elhangzott, hogy a tervek elkészültek és a város pályázati forrásból szeretné finanszírozni a megvalósulást. A tervek készítésekor felmerült, hogy nagyon sok villanyoszlop található a kerékpárút nyomvonalában, ami a kivitelezést szinte lehetetlen helyzetbe hozza.
A kerékpárút nyomvonala az István Borház felőli részen haladna és az elképzelések szerint a földtulajdonosokkal egyeztetve vásárolnának területeket a villanyoszlopokon túl húzódó részeken. Ez olcsóbb megoldást jelentene, mint az összes villanyoszlop kiváltása.
A nyomvonal tekintetében a Tabdi elágazásig húzódna a kerékpárút. Felvetődött, hogy belterületi kerékpárút kellene a Bajcsy Zs. és a Rákóczi utcákban is a nagy járműforgalom miatt, de ezen szakaszoknál a közútkezelő nem járult hozzá a munkálatok elkezdéséhez.
A lakosok közül a külterületi Brada soron élők kérték az önkormányzat segítségét gázvezeték kiépítéséhez. Itt 22 ingatlan érintett a kérdésben és esetükben szerencsésnek mondható a helyzet, hiszen az egyik gázvezeték a vasúti sínek melletti részen található, ami közel van a területhez. A lakossági igényfelmérés és aláírásgyűjtés után veszik fel az érintettek az önkormányzat segítségével a gázszolgáltatóval a kapcsolatot, hogy a Brada soron is kiépüljön a gázvezeték. A lakosok kérték, hogy a Kilián és Sós utcákban járdát kellene építeni, illetve a Jókai és Munkácsy utcákban a meglévő járdákat fel kellene újítani. A lakosok közül
Kutyifa Pál megemlítette, hogy a külterületi részeken élő, lakó vendégmunkásokkal előfordulnak problémák. Elmondása szerint ezek a személyek sokszor ittasan közlekednek, gyalogolnak, hangoskodnak és a szemetelnek, a kiürült palackokat, egyéb tárgyakat eldobálják az út mentén. Sajnálatosnak nevezte, hogy az egyik tanyáról ismeretlen tettesek elvittek egy 300 ezer forint értékű ekét, valamint az éppen füstölőben lévő kolbászt, szalámit és sonkákat. Fontosnak nevezte a rendőri és polgárőri jelenlétet a tanyavilágban.

Rendőri ellenőrzések az utakon: több az ittas járművezető, mélységi ellenőrzés a migráció visszaszorítására

A rendőrség részéről jelenlévő Szarvas József őrnagy, a Kiskőrösi Rendőrkapitányság igazgatásrendészeti osztályvezetője beszámolt arról, hogy növekedett a rendőri jelenlét az utakon. Ezt az indokolta, hogy szinte naponta fognak el ittas járművezetőt és a halálos balesetek száma is növekedett. A balesetek tekintetében a vezető okok a gyorshajtás és az az elsőbbség meg nem adása. Ezért találkozhatnak a Kiskőrösi Rendőskapitányság illetékességi területén gyakran traffipax autóval is a járművezetők. Megemlítette, hogy a migráció visszaszorítása érdekében mélységi ellenőrzést folytatnak az utakon. Ez annyit jelent, hogy kiemelt figyelemmel vannak az olyan járművekre, amelyek több ember személyszállítására is alkalmasak.

Filus Tibor