A korábbi évekhez hasonlóan 2018. évben is május hónap 15. napja az egységes területalapú támogatási kérelmek szankciómentes benyújtási határideje.

2018. május 15-e után a kérelmek még 2018. június 11. napjáig benyújthatók, azonban a határidőn túli benyújtás következményeként a megítélhető támogatási összeg – valamennyi jogosultsági feltétel teljesítése esetén is – munkanaponként a megállapított támogatási összeg 1%-ának megfelelő összeggel csökkentésre kerül.

A határidő közelségére tekintettel szeretnénk ezúton is felhívni a figyelmüket arra, hogy a kérelmeket a jelzett határidőig elektronikus úton be kell nyújtaniuk, azaz postai és személyes benyújtásra az idei évben sincs lehetőség.

A benyújtáshoz a korábbi évekhez hasonlóan idén is igénybe vehetik a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara területileg illetékes falugazdász munkatársainak segítségét, illetve további tájékoztatásért, értelmezési kérdésekben a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztálya Ügyfélszolgálatának munkatársai is rendelkezésükre állnak.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Forrás:keol.hu