Minden évben március 22-én kerül megrendezésre a világnap, mely a víz fontosságára hivatott felhívni mindenki figyelmét. Évente más, a vízhez szorosan kapcsolódó problémára fókuszál, mint például az édesvízkészletek veszélyeztetettsége, az egészséges ivóvízhez való hozzáférés korlátozottsága vagy a szennyvíz kérdésköre.

Tavaszi belvízfolton táplálkozó madarak Soltszentimre határában. A víztöbblet fontos tényező a fű sarjadásának megindulásához.
-Hirdetés-

Az ENSZ közgyűlése által életre hívott jeles nap idei mottója a ‘Védd természetesen!’,  mely a víz ökoszisztémákban betöltött szerepére és az élővizek szennyezésére összpontosít. Jövőbeli, közös érdekként határozza meg a víz, mint környezeti elem védelmét és a környezetszennyezés visszaszorítását. Figyelmet kapnak azon ökoszisztémák is, melyek vizes élőhelyként biztosítják a víz természetes körforgásának fennmaradását, a vízhez kötődő élet fenntartását.

A Kolon-tó vízkormányzását a szakemberek több szempont figyelembevételével alakítják ki, a képen látható vízmérce adatai fontos paraméterek munkájuk során.

Térségünkben is található több, komoly jelentőséggel bíró vizes élőhely, ilyenek például a Kolon-tó, a Vadkerti-tó, a Szelidi-tó, a szikes tavak sokasága, illetve a Duna is.

Á.Ö.