Ha valaki végigmegy Tázlár főutcáján, a település központjában két templomtornyot lát:
a katolikust és a reformátust. De azt jobbára csak a helyiek tudják, hogy utóbbi templomocskát az evangélikusok is használják: minden vasárnap 9 órai kezdettel van itt istentisztelet. Bócsáról jár át László Lajos lelkész, aki immár ötödik éve gondozza a mintegy nyolcvanfős gyülekezetet, ellátva az iskolai hitoktatás szolgálatát is.

A tázlári evangélikusok korábban Kiskunhalashoz tartoztak: onnan jött a lelkész, amennyire ideje engedte. Néhány éve Bócsával társulva aztán szépen meg tudtak egyezni a közös rendezvényekben, valamint a lelkész és a felügyelő, azaz világi vezető személyében. Vida György — mint régi tanyasi ember — mindkét faluban elfogadott evangélikus elöljáró, akit természetesen kedves felesége és családja is támogat ebben.

Az elmúlt vasárnap újabb lépést tett a gyülekezet: a korábban megválasztott presbitériumot, azaz világi képviselő-testületet iktatta be hivatalába Gáncs Péter, a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke. Igehirdetésében az adott böjti vasárnap nevére — „Judica” — utalt: a bűnbánati időben történő megmérettetés és a döntéshozatal minden közösség életében elkövetkezik. Tázlár evangélikussága pedig — bár nehezebb évek is voltak az elmúlt évtizedekben — ezennel megmaradásra ítéltetett. Ennek biztosítéka az új gyülekezeti vezetőség, akik eltökélten vállalják a közösség szolgálatát.A közös bócsa-tázlári felügyelő mellett helyi szinten Frei Attila gondnok hordja vállán majd a vezetői feladatot. Mellette áll — a csoportképen balról jobbra — Tóth Istvánné, Csendesné Szabadi Sarolta (pénztáros), Szabadi Imréné és Molnár Antalné, illetve a képen szerepel még László Lajos lelkész és Gáncs Péter püspök. Hiányzik a képről Lehoczki István, Lehoczki László és Modok Gyula, akik ugyancsak az ünnepi istentisztelet keretében tettek fogadalmat a szolgálat vállalására.   

Káposzta Lajos