A Tázlári Rozmaring Asszonykórus megalakulásának 25. évfordulójára szervezett jubileumi előadásán vehettem részt 2019. január 12-én. Bánné Égető Zsuzsanna konferálta a műsort. Köszöntötték a jelenlevőket, köztük Bán Róbert polgármester urat,
Takó Gábor alpolgármester urat és kedves feleségét, a képviselőtestület tagjait párjaikkal,
Kollárné dr. Lengyel Linda jegyzőasszonyt, Pappné Csipak Andrea iskola igazgató asszonyt, Szabadi Ferencné óvoda vezető asszonyt, Földi Sándort és kedves feleségét.
És nem utolsó sorban az ünnepelteket : Balanyi Ferencnét, Bánné Gulyás Henriettát, Baloghné Csáki Máriát, Csordás Lászlónét, Gulyás Lászlónét, Haász Imrénét, Hollósi Bernadettet, Horváthné Németh Angélát, Jeney Mihálynét, Kónya Istvánnét, Lászlóné Berta Mártát, Martinné Horváth Anitát, Mártáné Czékus Györgyit, Molnárné Pásztor Zsuzsannát, Pál Ferencnét, Szalainé Csendes Mártát, Szalma Csillát és Vadászné Bozsik Anikót.

„Nem a zenében rejlik-e a leghatásosabb nevelés? Hiszen semmi sem hatol be olyan mélyen a lélekbe, mint a ritmus és a dallam; megragadja, felékesíti és megnemesíti a lelket, ha az ember helyesen nevelkedett, – ha pedig nem, éppen ellenkezőleg hat rá… Valóban, a zene mélyén ott rejlik a nevelés. Azért van nagy jelentősége a zenei nevelésnek, mert a zene nem vezet máshoz, mint a szép szeretetéhez.” (Platón)

A Tázlári Rozmaring Asszonykórus 25 éve alakult. Céljuk és alapfeladatuk a népdalhagyomány felkutatása, megőrzése és terjesztése. Minden héten egy alkalommal jönnek össze énekelni egy-másfél órára. Jelenleg 52 népdalcsokor közül választanak a fellépéseiken, valamint az Országos Népzenei Minősítő versenyeken való részvételkor. Fontos szempont számukra a magyar területek dialektusainak egybentartása is, tehát a csokrok összeállításánál egy-egy terület népdal anyagából választanak, hogy hagyományápoló munkájukban megismerhessük a dalokhoz kapcsolódó népszokásokat, népi viseleteket is.
Kiemelkedő adottságuk: az egységes, tiszta jól érthető éneklés egyforma kékfestő ruhában. Ezt megkövetelik a népzenei versenyek, minősítők is, melyeken a kiírásoknak megfelelően rendszeresen vesznek részt, ill. ők maguk is szerveznek. Rendszeresen vesznek rész továbbképzéseken, a tudás szinten tartása és fejlesztése érdekében. 3 alkalommal rendeztek Tázláron már Országos Minősítő versenyt a KOTA és az NMI közreműködésével. Az Asszonykórus 6 arany minősítés birtokosa.
210 fellépés van mögöttük: Énekeltek Miniszteri fogadáson, különböző népzenei versenyeken, Budapesten a Mezőgazdasági Múzeumban többször is, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Tolna, Veszprém megye településein, a Vajdaságban rendszeresen, valamint Erdélyben testvértelepülésünkön.

Megható pillanatok : Az Asszonykórus tagjai köszöntik Györgyit áldozatos munkájáért

Nagy megtiszteltetésben részesült a kórus, hiszen 2016-ban a Helyi Értéktár Bizottság Tázlári értékké választotta az értéktár felállítása során kulturális tevékenység kategóriában az Asszonykórust, de a megyei Értéktárba is felterjesztésre került a kórus munkája. A megyében rendezett Értéktár bemutatókat is színesítik éneklésükkel.
A környék minden hagyományőrző rendezvényére kapnak meghívást, Kiskőrösön és Kiskunhalason többször is, Szolnokon, Abádszalókon, Kiskunmajsán, Bócsán, Kecskeméten, Diósadon a Szilágyságban egyaránt. Részt vettek Budapesten az RTL Klub X-Faktor című tehetségkutató műsorában azzal a céllal, hogy a magyar népdalok közelebb kerüljenek a fiatalokhoz is, kicsit az Ő stílusukban megszólaltatva.
Tázlár község kulturális életének meghatározó szervezete, hiszen ebben az évben is énekeltek Szomszédoláson, Falunapon, Szüreti fesztiválon. Ezen kívül a vallásos ünnepeken templomainkban virágvasárnap, karácsonykor. A kórus eredményessége köszönhető a tagság akaraterejének, tanulási vágyának, fegyelmezettségének, nagyon összefogott és kiegyensúlyozott munkájának. A népdalok szeretetén, éneklésén kívül nagyon szoros barátság köti őket egymáshoz, ezért tudnak a közösségi rendezvények mozgatói lenni. Jelenleg 18 fővel dolgoznak együtt.
Vezetőjük Mártáné Czékus Györgyi, C kategóriás népzenei együttes vezető.
Amit hallhattunk tőlük az a Kalocsai dalcsokor és a Vajdasági dalcsokor.

Emellett Vendégszereplők is megmutathatták zenei tudásukat, ami ámulatba ejtő volt mindannyiunk számára.

Kiskőrösi Szlovák Népdalkör
A kiskőrösi nemzetiségi népdalkör 1976 óta működik.
Sajnos a létszáma nem szaporodik és nem túlságosan fiatalodik, pedig sok sikeres fellépést tudhatnak maguk mögött.
Sokszor szerepelnek a környező településeken, vagy távolabbi szlovák településeken is. Gyakran van meghívásuk Budapestre, esetenként Szlovákiába is.
Repertoárjukon a régi kiskőrösi szlovák népdalok szerepelnek, de magyar népdalokat is szívesen énekelnek.
Őrzik a kiskőrösi szlovák hagyományokat, a gyönyörű szlovák népviseletet.
Vezetőjük Gmoser Györgyné.

Soltvadkert Város Citerazenekara
A Soltvadkerti Citerazenekar 1977-ben alakult. Alapítója Duchai György, egyben a citerák készítője is. Az elmúlt évek során elsősorban fiatal citerásokkal bővült a csapat. Helyi rendezvényeken a zenekar minden felkérésnek igyekszik eleget tenni. A környékbeli citerásokkal is jó kapcsolatot tartanak fent, hiszen ez mindenki épülésére szolgál, nem beszélve a közben kialakult baráti kapcsolatokról! Az önkormányzat révén a németországi és az erdélyi testvérvárosokba is eljutottak, valamint baráti szálak kötik a vajdasági Nagykikindához, ahova szintén rendszeresen eljutnak, így képviselve városukat. Mindig is fontosnak tartották a hagyományok megtartását, a régi szokások felelevenítését, továbbvitelét. Vezetőjük Duchai Judit.

Pintyőke tánccsoport
Ebben a tanévben a művelődési házban a Csóri Sándor alapprogram támogatásával folyik a népzenei oktatás. A Pintyőke tánccsoport 1. osztályos tanulókból áll jelenleg, a 24 fő hetente 1 órát táncol a tanóra keretében. Új ruhájukat a Csóri Sándor alapprogram támogatásával készíttették el, erre az ünnepre. Koreográfiájukat és betanításukat Mártáné Czékus Györgyi végzi. Műsorukon a „ Kinn a mezőn” című productiót láthattuk.

Pintyőke tánccsoport tagjai

Keceli Kéknefelejcs Népdalkör
A népdalkör 1991 februárjában alakult. 28 év alatt az ország sok településén voltak szerepelni. Kecel város rendezvényein rendszeresen fellépnek.
2 évente rendeznek Zenés-Dalos találkozót, melyen vendégül látják régi kedves barátaikat, köztük a házigazdákat is.
Művészeti vezetőjük Juhász Anikó.

Tázlári Citerazenekar
A Tázlári Citerazenekar 1980-ban alakult. Elsődleges feladatának a helyi rendezvények, műsorok, ünnepélyek színesítését tartotta. Célja: a közös muzsikálás, valamint a hagyományápolás mellett közösség teremtése, és annak magas szintű működtetése. A „SZOMSZÉDOLÁS” kezdeményezésével kívánt kapcsolatokat építeni és ápolni. Részt vett nagyon sok megyei és országos bemutatón, valamint minősítőn, de fellépett egyéb rendezvényeken és külföldön is.
Eddig 2 lemezük jelent meg: 2010-ben és 2013-ban.
Vezetőik Orcsik József, Szalai Benő.

Pacsirta énekcsoport
A tázlári Általános iskola népdal kedvelő leányai alkotják, 3 éve énekelnek együtt.
Van egy arany minősítésük és Topolyán szereztek egy ezüst minősítést.
Sajnos a mai napon csak négy tagjukat köszönthetjük a színpadon, a többiek országhatáron túl tartózkodnak.
Vezetőjük Mártáné Czékus Györgyi.

Utolsó fellépők : a Csólyospálosi Tamburás Együttes
A csólyospálosi Tamburás Együttes 2003-ban alakult. Eleinte néhány főből állt. Ma már közel 20 fős a közösség.
Elismerések:
– Csólyospálos Kultúrájáért Díj
– Kiemelt Aranyérem……
Az együttes vezetője Rácz-Mészáros Melinda, prímtamburás.

-Dusy-