A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-3.1.1.-16-BK1-2017-00020 keretében kerékpárforgalmi útvonal kialakítására kerül sor a pályázat keretében. A szerződött támogatás összege: 100 millió Ft. A projekt tervezett befejezése: 2019. június 30.

-Hirdetés-

A projekt célja: Kiskőrös járásban található Tázlár településjelentős forgalmat lebonyolító útja, az 5405. j. Soltvadkert- Szeged összekötő út. Tekintettel a jelentős munkahely számot adó Soltvadkert közelségére, kerékpározható távolságára, sokan ingáznak át Soltvadkertre kerékpárral. A naponta bejáró foglalkoztatottak száma az akkori 1755 fős lakossághoz képest 32 fő volt, azaz kb. 2%. A két belterület között kb. a 490 fő külterületi lakosból 40% biztosan ezen a nyomvonalon jár el napi szinten (iskolába, munkába).

A projekt tartalma: A lakott területen kívül elérhető lakott településrész közötti kerékpárforgalmi útvonal kialakítása történik a pályázat keretében. Önálló vonalvezetésű kerékpárút építése Tázlár-Felsőtelep – Tázlár között az 5405 jelű állami összekötőút jobb oldalán, azzal párhuzamosan, Tázlár-Felsőtelep település déli szélén levő utolsó ház / Közösségi ház /-tól, Tázlár község északi szélén levő első házig, 2264 fm hosszúságban. Az építendő kerékpárút az 5405 j. állami ök. jobb oldalán, annak 7+406 km szelvényétől, a 9+670 km szelvényéig, összesen 2264 fm hosszban került megtervezésre és 2,50 m építési szélességgel. A kerékpárút az országos közúttal közel párhuzamosan, a két burkolatszél közötti átlag 6 m távolsággal húzódóan került megtervezésre. A párhuzamos vízszintes vonalvezetésben az épített közmű akadályok, csatorna keresztezések, gázvezeték műtárgyainak, stb. pontjainál kismértékű kitéréseket kellett tervezni. A tervezett kerékpárút 0+760 km szelvényében keresztezi a Büdöstó felső csatornát, mely keresztezésben a csatornába 2 x 100 cm-es ikerkeret átereszt terveztünk. A kerékpárút 1+494 km szelvényében keresztezi a Büdöstó alsó csatornát, mely keresztezésben a csatornába 80 cm-es talpas csőáteresz beépítését terveztünk a kerékpárút átvezetésére. A kerékpárút kezdőszelvénynél a közútra merőleges csatlakozás tervezett, majd a közút mellé 5 m, illetve 10 m sugarú ívvel kanyarodik. Tovább a közúttal megközelítően párhuzamosan halad. A kerékpárút 2+264 km végszelvényében a közútra, a meglévő földutat sárrázó burkolattal kiépítésre tervezett burkolatszéléhez csatlakozik, ezáltal szilárd burkolaton csatlakozik a kerékpáros forgalom az állami közútra. A közúthoz való csatlakozást követően a Tázlár település lakóházakkal történő beépítése kezdődik, melyet követően a közút lakott területen húzódik. Így a lakott-területen megengedett sebességhatár miatt a kerékpárosok közúton történő közlekedése kevésbé veszélyes, mint lakott-területen kívül. A tervezett kerékpárút vízelvezetését a közút mellett húzódó meglévő nyílt, szikkasztó árokrendszer biztosítja. Azokon a helyeken, ahol a természetes, és épített, nyomvonalba eső akadályok miatt a kerékpárút és közút közötti távolságának szűkítése vált szükségessé, keresztező csatornákon való átvezetések helyén, kerékpáros védőkorlát beépítését terveztük. A védőkorlát magassága 1,2 m. Pályaszerkezet: 3 cm vtg. AC – 8 aszfaltbeton burkolat, 4 cm vtg. AC –11 aszfalt kötőréteg, 5 cm vtg. M22 zúzottkő kiékelő réteg, 10 cm vtg. M56 zúzottkő alapréteg (kapubejáratokban, útcsatlakozásoknál: 15 cm vtg. M56 alapréteg), 15 cm vtg. homokos kavics (kapubejáratokban, útcsatlakozásoknál: 20 cm vtg.). A tervezett kerékpárút kezdeténél, és tovább minden útkereszteződés után mindkét irányból, ki kell helyezni a „Kerékpárút” táblát. A kerékpárút 0+000 km szelvényénél a közúthoz való csatlakozásnál „ ÁLLJ! Elsőbbségadás kötelező” jelzőtábla, alatta „Kerékpárút vége” jelzőtábla elhelyezése tervezett. A kerékpárút végszelvénye a közútra merőlegesen csatlakozó sárrázó burkolatszéléhez csatlakozik, ide „Elsőbbségadás kötelező” jelzőtábla, alá „Kerékpárút vége” jelzőtábla kihelyezését terveztük. A sárrázóra a közúthoz való csatlakozásánál „Elsőbbségadás kötelező”. A tervezett kerékpárút kezdő, és végszelvényénél az állami útra mindkét irányból, lakott terület felől 50 m-re, külterület irányából 150 m-re ki kell helyezni a „„Kerékpárosok” veszélyt jelző táblát,, alatta keresztbe mutató két nyíl kiegészítő jelzőtáblával. A tervezett kerékpárút burkolatára, annak mindkét szélén 12-12 cm széles, sárga színű, útszéljelző folyamatos vonal felfestését terveztük teljes hosszban. A kerékpárút tengelyébe 12 cm széles sárga terelővonal felfestését terveztük, 1,5 m vonal, 1,5 m szünet kiosztással. A tervezett kerékpárút burkolatára, kezdő és végszelvényben, valamint csomópontok, sárrázók, bejárók torkolati szakaszainál, továbbá folyópályán kb. 40 – 44 m-ként sárga színű, torzított 0,74 m – 1,40 m mérettel kerékpár piktogram felfestését terveztük, a kerékpáros haladási iránya szerinti elhelyezéssel. 

A projekt várható eredménye: A tervezett nyomvonal gazdasági területek kerékpárral történő biztonságos megközelítését szolgálja.

Forrás: http://www.bacskiskun.hu