Izsák és Környéke Erdélyi Magyarok Egyesülete (IKEM) szervezésében, 2018. május 26-án, Izsákon a Vino étteremben, „Orbán Balázs – a legnagyobb székely” címmel tartott előadást dr. Balázs Ádám irodalomtörténész.

-Hirdetés-

Lengyelfalvi Orbán Balázs (1829-1890) néprajzi gyűjtő, történetíró, politikus, akit az utókor a legnagyobb székelyként tart számon. Bárói család sarja volt, főúri címét azonban sohasem használta, puritán, egyszerű életet élt. Beutazta az egész Közel-Keletet, szoros kapcsolatot ápolt az emigrációban levő Kossuthhal. 1859-ben hazatért és hatalmas munkába kezdett: 1862 és 1868 között gyalog, szekéren, lóháton bejárta a Székelyföldet. Eljutott minden településre, várromhoz, természeti ritkasághoz. Szorgalmasan jegyzetelt, fényképezett. Munkája eredményeként 1868–1873 között hat kötetben kiadta fő művét, A SZÉKELYFÖLD LEÍRÁSA történelmi, régészeti, természetrajzi s népismereti szempontból címen. Hatalmas és pontos anyaggyűjtése, a régi épületek, szobrok, írásos emlékek, ötvös- és textilmunkák, szokások, földrajzi és személynevek, visszaemlékezések leírása nélkülözhetetlen és gyakran egyedüli forrása a néprajznak és a történettudománynak. Ide sorolható a további tízéves munka alapján megírt, 1889-ben kiadott Torda város és környéke is.

A téma előadója, dr. Balázs Ádám, diák kora óta elhivatott kutatója Orbán Balázs munkásságának. Kutatásai nyomán számos újabb újságcikkel, útleírással, levéllel, néprajzi gyűjtéssel, országgyűlési beszéddel gazdagodott a Sztambultól Szejkéig című, Orbán Balázs válogatott írásait tartalmazó, három kiadást megélt könyv is. Maga az előadás is, mint ahogy a könyv is, azt hívatott bemutatni, hogy Orbán Balázs miért érdemli meg a „legnagyobb székely” jelzőt.

-fg-