Az Izsák és Környéke Erdélyi Magyarok Egyesülete (IKEM) szervezésében, 2018. szeptember 22-én, Izsákon a református gyülekezeti házban, „Az ismeretlen Kárpátalja címmel tartott előadást Kovács Sándor tanár, Kárpátalja-kutató. Az Eszenyen született ismeretterjesztő elkötelezett híve a szétszakított történelmi ország leghányatottabb sorsú térsége hiteles bemutatásának. Kovács Sándor úgy véli, hogy „legalább három dolognak kell eszébe jutni minden magyar embernek Kárpátaljával kapcsolatban: hogy itt ringott a honfoglalás bölcsője (Verecke); itt ered a magyarság szeretett folyója, a Tisza; itt bontotta ki zászlaját a legnemesebb szabadságharcunk, a Rákóczi szabadságharc.”

-Hirdetés-

A kép és filmanyagok vetítésével kísért előadás Szöllősy Tibor közíró „Kárpátaljai Miatyánk” átiratának meghallgatásával kezdődött. Kárpátalja történelmének bemutatásán túl külön hangsúlyt kapott a térség neves szülötteinek, a magyar történelemben egykoron szervesen kapcsolódó várak és a rejtett értékeket jelentő fatemplomok bemutatása.

Az előadó Kovács Sándor gimnáziumi tanár, kárpátaljai ismeretterjesztő, több Kárpátaljával foglalkozó könyvnek és tanulmánynak, valamint Kárpátalját népszerűsítő cikknek szerzője, Kárpátalja kétnyelvű térképének megalkotója, a nyomtatott kiadványok mellett fotó kiállítással és saját készítésű filmek segítségével igyekszik bemutatni szülőföldje szépségeit, történelmi, művészeti értékeit.

Kölcsey Ferenc: Huszt

Bús düledékeiden, Husztnak romvára megállék;
Csend vala, felleg alól szállt fel az éjjeli hold.
Szél kele most, mint sír szele kél; s a csarnok elontott
Oszlopi közt lebegő rémalak inte felém.
És mond: Honfi, mit ér epedő kebel e romok ormán?
Régi kor árnya felé visszamerengni mit ér?
Messze jövendővel komolyan vess öszve jelenkort;
Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derűl!

(Cseke, 1831. december 29.)

-fg-