Az Izsáki Ezüst Gólya Nyugdíjas Klub szervezésében, 2018. szeptember 27-én a művelődési házban, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási Főosztály és a Kecskeméti Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály munkatársai tartottak előadást, a nyugdíj-folyósítás rendszeréről, a nyugdíjak fajtáiról, valamint a nyugdíjasok számára fennálló méltányossági lehetőségekről. Az általános ismeretbővítő tájékoztatáson túl, már az előadás folyamán, az előre feltett kérdések választ kaptak, de a helyszínem is lehetőség volt kérdezni.

-Hirdetés-

A még nem nyugdíjasokat érdeklő kérdéskör, az öregségi nyugdíj megállapításának jelenlegi feltételei voltak. Fontos kitétel, hogy nyugellátást csak az kaphat, aki meghatározott időtartamú járadékfizetéssel rendelkezik. Az idősebb korosztálynál még előfordul, hogy az egész életét háztartásbeliként ledolgozott családanya kiesik a nyugdíj-biztosítás rendszeréből. Számukra a szociális ellátás keretében, külön kérelemre és meghatározott feltételek esetén lehet támogatáshoz jutni. A már nyugdíjasokat leginkább az özvegyi nyugdíjra való jogosultság szabályai érdekelték. Szó esett még a nyugdíj mellett végezhető munkára vonatkozó hatályos rendelkezésekről, különös tekintettel a nyugdíjnövelés és a szolgálati idő növelésének lehetőségeire. Itt is alapvető szabály, hogy ezekre a lehetőségekre is csak járulékfizetés estén van lehetőség.

A nyugdíj-ellátás jelenlegi rendszeréről adott tájékoztatás fontos ismereteket adott mindenki számára. Az előadók közérthető módon megfogalmazott mondanivalói és a kérdésekre adott segítő tartalmú válaszok közelebb vitték a hallgatóságot, az egyébként elég bonyolult témakör megértéséhez.

-fg-