Programokban gazdag és az önkormányzat életében is dolgos napokat tudhatnak maguk mögött az izsákiak. A város képviselő-testülete a 2018-as esztendőben 20 ülést tartott, melyből 13 nyilvános és 7 zárt volt. Az üléseken összesen 86 döntés született (80 határozat és 6 rendelet). A zavartalan intézményi működéshez 10 millió forintos működési hitelkeretre volt szüksége az önkormányzatnak.

-Hirdetés-

A város mintegy 700 millió forintos költségvetésből gazdálkodhat éves viszonylatban. Az össz. helyi adóbevétel 100 millió forintra tehető és az idei évben közel 1 milliárd forint pályázati pénz bevonásával hajtottak végre beruházásokat, illetve kezdődhettek el fejlesztések. Az elvégzett feladatokról, beruházásokról és a közeljövő terveiről Mondok József polgármestert kérdeztük.

-Az elvégzett beruházások által milyen értékekkel gazdagodott a város?
-Az adminisztráció tekintetében előrelépést jelent, hogy a polgármesteri hivatalban bevezetésre került az elektronikus ügyintézés, amely már szinte minden területen elérhető és nagy segítségére van a lakosoknak és az ügyintézőknek egyaránt. A technikai hálózat fejlesztéséhez 7 millió forint pályázati támogatást kaptunk.

Az iskola, az önkormányzat vagyon nyilvántartásába került, miután megtörtént az átvétele májusban. Ez annyit jelent, hogy 4,5 milliárd forint értékben gyarapodott az ingatlan értéke által a város vagyona. A fejlesztések, beruházások tekintetében az építőipar anyagárai és munkadíjai megemelkedtek, ami többletköltséggel terheli a kivitelezéseket. A nehézségek ellenére megvalósult a minibölcsőde, melyet október 1-jén nyitottunk meg, mely jelenleg nyolc fővel működik. A beruházás 10 millió forintos állami támogatásból és 2 millió forint önerőből készült el. A későbbiekben tervünk, hogy tovább bővítsük az intézményt és még több kisgyermek ellátását tudjuk biztosítani.

Komoly felújítási munkálatok történtek a városháza épületén

A 76 évvel ezelőtti állapotnak megfelelő módon történt a Városháza épületének külső és belső felújítása egy 67 milliós pályázat és 7 milliós önerő felhasználásával.

A Gorkij utcai iskola helyén kialakításra kerülő egészségházzal kapcsolatban aláírtuk a támogatási szerződést, mely két forrásból került finanszírozásra. Az egyik az egészségügyi alapellátás fejlesztése, melynek összege 80 millió forint, a másik pedig az energetikai épületkorszerűsítési program, ami 93 millió forintot tesz ki. A megemelkedett építőanyagárak miatt sajnos át kellett tervezni az épület belső kialakítását. Az eredeti elképzelésekben a szociális ellátás és a gyógyszertár kialakítása is a tervek között szerepelt, de sajnos a jelenleg rendelkezésre álló összeg ezeket nem teszi lehetővé.

Elkészült a Gedeoni kövesút 52 millió forintos ráfordítással, valamint 22 millió forintos támogatásból valósulhatott meg hét belterületi utca felújítása.

A Kossuth tér arculati megújítására és a piactér kialakítására a „Zöld város” projekt keretében megnyert pályázatunk közbeszerzési eljárása lezajlott, amelyeknél mindkét munkára kiválasztásra került a kivitelező.

Megtörtént a város közvilágításának korszerűsítése is. A fejlesztésnek köszönhetően a lámpatesteket LED-es rendszer váltotta fel, amely fenntartási költségei jóval kevesebb összeget képeznek majd.

A sikeres TAO pályázatnak köszönhetően a sportpályán is történhetnek fejlesztések. A beruházás keretében lelátó és öntözőrendszer kiépítése történik meg.

Megvalósult a balázspusztai kísérleti út felújítása is a fülöpszállási önkormányzat gesztorságával.

Izsák Város képviselő-testülete

A város életében kiemelkedő beruházásnak számít az Izsák és térsége szennyvízberuházása projekt. A munkálatok elkezdődtek, melyre 377 millió forint támogatást nyertünk. Folyamatban van iszaptározó és az utóülepítő kivitelezése.

Bócsa település gesztorságával „a helyi identitás és kohézió erősítése” című pályázatban is részt veszünk, mely 5 település együttműködésében került benyújtásra. A pályázat teljes költségvetése 48 millió forint, melynek célja a helyi közösségépítés. A projektben Izsákra 18 millió forint jut, melyet az 5 település szakmai munkáját irányító szakmai vezető három éves bérére, annak járulékaira és egyéb költségeire, valamint eszközbeszerzésre, kiadványok és rendezvények finanszírozására fordítunk.

Meg kell említenem, hogy 36 millió forintot kapott az önkormányzat a közmunkaprogramra, amiből 58 fő számára tudtunk munkalehetőséget biztosítani.

Az izsáki önkormányzat gesztorságával és Kiskunmajsa bevonásával került benyújtásra az „Esély otthon” pályázat, amivel az a célunk, hogy a felsővárosi óvoda helyén négy önálló lakás legyen kialakítva. Ezeket az otthonokat fiatal szakemberek számára építjük, hogy erősítsük a város megtartó erejét és kedvező feltételeket biztosítsunk a munkájukhoz. A beruházás közbeszerzési eljárása most van folyamatban.

-A közeljövőben milyen tervek, elképzelések várnak megvalósításra?
-Bizakodásra adhat okot, hogy a lakosságszám tekintetében pozitív irányban mozdultunk el: 2016-ban 5900 lélekszámmal számoltunk, 2017-ben 5930 fővel, 2018-ban pedig 6090 fő Izsák lakossága. Mindez azt mutatja, hogy terveket kell megfogalmaznunk, építkeznünk, fejlesztenünk kell. Keresnünk kell a lehetőségeket, hogy a belterületi és külterületi útjaink felújítása folytatódjon. Szeretnénk létrehozni egy térségi szabadidős sportcentrumot – tanuszoda kiépítése, térségi lovasoktatás elindítása, a középgeneráció számára is színvonalas szabadidő eltöltési kínálatot nyújtó helyszín kiépítése szálláslehetőséggel. A terveink között szerepel harmincöt gyermek elhelyezésére alkalmas új bölcsőde megépítése. Szeretnénk fúziót kiépíteni egy kecskeméti multinacionális céggel, melynek kezdeti lépéseként megtörtént egy 10 hektáros terület erre a célra való megszerzése.

-A város lakosságát és az érdeklődőket milyen programokkal tudják megmozgatni?
-A nagyrendezvényeink sorát májusban a Tavaszi Fesztivál indítja, melyen pörköltfőző verseny és távlovagló országos bajnoki forduló is van. A futóversenyen idén 450 induló volt minden korosztályt képviselve. Minden évben megemlékezést tartunk augusztus 20-án az önkormányzat és a Tegyünk Izsákért Egyesület szervezésében. Idén is házigazdái voltunk egy nemzetközi fogathajtó világkupa versenynek. Ezen 6 nemzet képviseltette magát, ami egyben magyar bajnoki döntő is volt. Mi rendeztük meg októberben a távlovasok magyar bajnoki döntőjét is. Az évet az adventi megemlékezésekkel zártuk, amikor decemberben négy hétvégén gyújtottuk meg a város adventi koszorúján elhelyezett gyertyákat. Örömmel mondhatom el, hogy a rendezvényeinket a helyi lakosság nagy számban látogatja és sok érdeklődő is érkezik hozzánk. Az önkormányzat jó kapcsolatot ápol a civil egyesületekkel, amelyek működését éves viszonylatban 7-8 millió forinttal támogatunk.

Filus Tibor