A korábbi éveknek megfelelően az idén tavasszal is lakossági fórumokra várják Kiskőrösön az érdeklődőket. A városban 8 önkormányzati képviselői választókerület van, melyek közül a 3. számúban március 28-án várták a lakosokat.
A KEVI Petőfi Sándor Általános Iskolájában megtartott eseményen az érdeklődőket Horváth János önkormányzati képviselő köszöntötte, aki mellett Domonyi László polgármester és a rendőrség részéről a vizsgálati osztály vezetője Radics Ferenc alezredes várta.


Kiskőrösön lehet a kínai vasút egyik elosztója

-Hirdetés-

Az önkormányzat költségvetéséről és a folyamatban lévő, illetve a tervezett beruházásokról Domonyi László polgármester tájékoztatta a jelenlévőket.

Elmondta, hogy a városban tervezett nagyberuházások várhatóan 2020-ra készülhetnek el. Felhívta a figyelmet az egymás mellett élés szabályairól szóló helyi rendeletre, ami kitér az ingatlanok környékének rendbetételére, az ebtartásra és a parkolási rendre is. Kitért a várost is érintő kínai vasút megépítésének terveire.

A beruházás előkészületei folyamatban vannak, mely közbeszerzési eljárása gyorsított ütemben fog lezajlani és a kivitelező cég készíti majd el a terveket is. Az elképzelések szerint 160 km/h sebességgel haladhat a vonat egy teljesen új nyomvonalon, mely 2023-ra készülhet el. A budapesti központi elosztó hely mellett még nem született döntés arról, hogy Kiskunhalason, Kiskőrösön vagy Szabadszálláson épüljön egy újabb depó. A kiskőrösi városi vezetés mindent megtesz annak érdekében, hogy a déli elosztó Kiskőrösön kerüljön megépítésre.

Miért csúszott 1 órát a március 15-i ünnepség?

A lakossági hozzászólások, észrevételek során a jelenlévők kérték a Batthyány utcában a kivágott platánfák után hátra maradt tuskók kiszedését és fásítást. Az önkormányzat tervezi ezen munkálatok elvégzését, valamint az ősz folyamán fásítást is. Szintén ebben az utcában több helyen nagyon rossz állapotban van a járda, mely felújítását is tervezi az önkormányzat. A március 15-én megtartott városi ünnepséggel kapcsolatban is elhangzott észrevétel. Volt, aki megemlítette, hogy miért nincsenek ilyenkor nagyobb számban kirakva a városban nemzeti zászlók. Az idei ünnepséggel kapcsolatban kritikaként fogalmazódott meg, hogy a művelődési központban közel 1 órás csúszással kezdődött el a program és talán az ott tartózkodók és a fellépők is megérdemelnének annyi tiszteletet, mint akik a kitüntetéseket kapták.

Az őszi önkormányzati választásokkal kapcsolatban hangzott el kérdésként, hogy miért vannak egyes utcák két körzetbe is besorolva?

A polgármester válaszából kiderült, hogy a városi ünnepség csúszása a kitüntetett személyek nagy létszáma és a méltatásiak hosszú szövege miatt történt meg, amit átértékelnek és jövőre ennek figyelembevételével alakítják majd ki a programot. Évek óta azért ad helyet a művelődési központ az ünnepségnek, mert a kiszámíthatatlan időjárási viszonyok miatt így nagyobb biztonsággal tudják megrendezni az eseményt.

A polgármester sajnálattal jegyezte meg, hogy a főtéren megrendezett március 15-i rendezvények korábban 1500-2000 főt is vonzottak, melynek érdeklődői mostanra már elférnek a művelődési központban.

A választási körzetek akkor kerültek kialakításra, amikor évekkel ezelőtt az önkormányzati képviselők számát lecsökkentették. A választókerületek kialakításánál arra törekedtek, hogy 1500 fő alkosson egy területet, ezért van néhány olyan utca, amelynek egyik oldala más-más választókerülethez tartozik.

A fórumon az utcanévtáblák és a házszámtáblák hiányára is felhívták a lakosok a figyelmet. Ezzel kapcsolatban hangzott el, hogy az önkormányzat több ajánlatot is bekért már ilyen táblák gyártóitól, de olyat keresnek, amely nem csak pár évig, hanem akár több 10 évig megoldást jelenthet.

A műanyag táblákat gyártók csak 5 évig vállalnak termékükre garanciát, mellyel szemben az önkormányzat a rendszámtáblákhoz hasonló megoldásban gondolkodik.

Észrevételként hangzott el, hogy a hulladékszállító szolgáltatást ellátó cég lebomló zsákjai gyengék és könnyen kiszakadnak. A felvetéssel kapcsolatban megtudhatták a lakosok, hogy ezek elsősorban lomb és fű gyűjtésére alkalmasak a gallyak és faágak könnyen kiszakíthatják.

Az Erdőtelki út mentén építendő új sportcsarnok ügyével kapcsolatosan hangzott el, hogy a kézilabda mérkőzések nézőszámait tekintve kétséges lenne annak megfelelő kihasználtsága. Erre válaszolva mondta el a polgármester, hogy egy többfunkciós épületet terveztek megvalósítani, ami sport, kulturális és egyéb nagyrendezvényeknek is otthont adhatott volna.

Azonban a néhány évvel ezelőtti 1,9 milliárdos költségvetéssel szemben mostanra már mintegy 4 milliárd forintból lehetne felépíteni a sportcsarnokot. Ekkora ár különbség jelen helyzetben az önkormányzat számára kezelhetetlen. A beruházás tervezési folyamata az önkormányzatnak 25 millió forintjába került, melyet a költségek ismeretében leállítottak.

Filus Tibor