Dr. Cseh Béla, a sükösdi együttes vezetője szervezte meg immáron 22. éve azt a Népzenei találkozót, melyre mindig más népzenei együtteseket hívnak meg.  Igyekeznek olyan csoportokat hívni, akik nem ismerik egymást. Tázlár másodszor vett részt ebben, amit május 18-án a Művelődési házban tartottak meg. Öt település népzenei csoportja jött össze, minek lényege, hogy mind az öt helyszínen szerepelnek és utána egy közös táncos mulatozás veheti kezdetét. A program része a csoportvezetők szakmai értékelése, amikor is kiértékelik egymás produkcióit.

Dr. Cseh Béla népzenekutató, az az ember, kinek célja az, hogy minél szélesebb körben ismerté tegye a népi kultúrát.
-Hirdetés-

A műsor kezdetén polgármesterünk Bán Róbert mondott köszöntő beszédet, majd ifj. Tóth Csaba konferálta fel a különleges hangú és elismert fellépőket.
Elsőként a Tázlári citera zenekar mutatta be csodálatos hangzású művészi játékát.
A Tázlári Citerazenekar 41 éve alakult Horváth János tanár úr vezetésével.
Jelenleg Szalai Benő a vezetőjük.
A Csoóri Sándor programnak köszönhetően az általános iskolás gyermekek is beletanulhatnak a citerázás rejtelmeibe, Orcsik József vezetésével.
Őket követve, a Tázlári Rozmaring Asszonykórus és a Pacsirták mutatták be tehetségüket.

Tázlári citera zenekar
Tázlári citera zenekar

A kórus 1994. január 4-én alakult, tehát 25 éves lesz. Jelenleg 18 fővel működnek, és vannak köztük kisgyermekes anyukák is. jellemző, hogy a kicsi gyermekek is járnak az anyukájukkal énekelni. Reméljük, hogy ez kihat az utánpótlás nevelésre is.

Tázlár község kulturális életének meghatározó csoportja.

Az elmúlt években rendszeresen léptek színpadra Bács-Kiskun megye népzenei rendezvényein, de voltak már a Budapesti Mezőgazdasági Múzeumban, Békés megye városaiban, valamint a Vajdaságban és Erdélyben is. Rendszeresen rendeznek Országos Népzenei Minősítőket, egyéb bemutatókat.

A Népzenei Minősítő versenyeken, 2 térségi kiváló és 6 országos arany oklevelet szereztek eddig összesen.

A kórus elsősorban pályázatokból működik, a Nemzeti Együttműködési Alap és a Csoóri Sándor Alap program anyagi segítsége a legjelentősebb. Tázlári Önkormányzat támogatása, magánadományok és a tagok anyagi és természetbeni hozzájárulása segíti még működésüket.

A múlt évben egy RTL klub által szervezett X faktor, tehetségkutató versenyben is részt vettek nagy sikerrel, a népdalok népszerűsítése érdekében.
Az együttest vezeti: Mártáné Czékus Györgyi C kategóriás népzenei együttes vezető
Műsoruk, a Dél-Alföldi, és Vajdasági csokor.

A Pacsirta énekcsoport 3 éve énekel együtt 2 arany és 1 ezüst minősítésük van.

Őket követte a Pörbölyi Népdalkör, akik egy 35 éve működő kórus. 2005 óta egyesületként végzik munkájukat.

Számos országos megmérettetésük eredménye 9 ARANY minősítés, és 3 ARANYPÁVA díj. A Tolna megyei Értéktár Bizottság 2016. novemberében a Kulturális örökség kategóriában úgy döntött, hogy felveszi a kórus tevékenységét a magyar nemzeti értékek, és a hungarikumok közé. Legutóbb 2018-ban megyei ARANY minősítést, és ezzel egyidejűleg országos KIVÁLÓ minősítést szereztek.

Rendszeres résztvevői a sükösdiek szervezésében létrejövő körforgós népdalköri találkozóknak. Működésüket a Pörbölyi Önkormányzat és pályázati források biztosítják.
Művészeti vezető: Antal István

Majd a Csátaljai Székely Népdalkör ejtette rabul a hallgatóságot.
A Csátaljai Székely Népdalkör 1975-ben alakult, akik célul tűzték ki a bukovinai székely kultúrának megmentését és továbbadását.

Az eltelt 44 év alatt mintegy 460 fellépés megannyi alkalom volt a hagyományápolásra. Elvitték dalainkat Szerbiába, Szlovákiába, Ukrajnába, Lengyelországba és természetesen Romániába is. Komoly hazai elismerésben részesültek 1992-ben, amikor NÍVÓDÍJ-al ismerte el az együttes munkáját a Művelődési Minisztérium. 1996- ban a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége „Sebestyén Ádám” díjjal tüntette ki a népdalkört.

Egy felvidéki és egy erdélyi magyar együttessel tartanak fönn kapcsolatot, így több, mint 30 alkalommal léptek fel külföldön. Az elmúlt évben Lengyelországban jártak, ahol két városban 4 fellépésen képviselték Magyarországot a Bukovina fesztiválon. Az országos minősítő versenyeken több ízben kapták meg a legmagasabb fokozatot, az arany oklevelet. 2013-ban megyei príma díjra terjesztettek fel őket. Most két székely népdalcsokrot énekelnek. Az együttes vezetője: Takács Mátyás

Ezt követően a Keceli Kéknefelejcs Népdalkör következett.
A Népdalkör 1991-ben alakult. Sokfelé járnak szerepelni. Rendszeresen énekelnek a keceli rendezvényeken. A házigazdákkal is több évtizedes barátságot ápolnak. Nagy örömmel vesznek részt megint a sükösdi csoport által szervezett „Ötös köri” találkozón.
3 dalcsokrot énekeltek: Keceli és kalocsai dalcsokrokat.
Művészeti vezetőjük: Juhász Anikó

Keceli Kéknefelejcs Népdalosok

Végül, de nem utolsó sorban a Sükösdi Népdalkör zárta a csodás programot.
A 47 éve dolgozó csoport igyekszik tagjai számára emlékezetessé tenni a csoporthoz tartozást. Ezek közül a dolgaik közül említenek meg néhányat.
Az új tagokat az első fellépésüket követő próbán ünnepélyesen köszöntik, s a tényt oklevélben is rögzítik, amelyben szerepel a fellépés pontos helye és időpontja is.
Minden tagot köszöntenek névnapján, amely alkalom arra is, hogy kedves dalának eléneklését követően koccintsanak is az egészségére. Születésnapokról 5 évente emlékeznek meg. Ilyenkor a választott dal eléneklése az ajándék, kísérve pezsgővel vagy virággal.

A csoport 5 évente telt házas minősítő hangversenyen találkozik közönségével. Az ezt követő ünnepi vacsora része a KÓTA által minden tagnak adó elismerő oklevél, valamint a falu vezetése által adott elismerő, emlékeztető ajándék .

A tagok figyelik egymás sorsának alakulását. Ha kell, segítséggel, jó szóval keresik meg a rászorulót. Vezetőjük: Dr. Cseh Béla
Műsoruk a Hajnal hasad kakasszóra és a Sej, mikor mentem szép Sükösdből kifelé …

Dr. Cseh Bélának való elismerés

Az egyesületek tagsága a magyar népdal, a kultúra elhivatott éltetője, közösségben gondolkodik. Mindenki igyekszik letenni a maga kis részét a közösség asztalára, önzetlenül, nem várva érte külön elismerést. Remélhetőleg sikeresen célba ér a jövőt illetően a hagyományőrzés célja.

-Dusy-

  Fotógaléria:

  Fotók megtekintése (33 db kép)