2019. május 22-i ülésén Kiskőrös Város Képviselő-testülete az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” keretében kiírt pályázati felhívás benyújtásáról is döntött, melynek határideje 2019. május 31.

-Hirdetés-

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével pályázatot hirdetett a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásának elnyerésére.

A támogatás egyik célja az egészségügyi alapellátás biztosítása, feltételeinek javítása.

A döntés értelmében ezzel összhangban az önkormányzat az egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői szolgálat, fogorvosi alapellátás) épület vagy helyiség infrastrukturális fejlesztésére, felújítására nyújt be pályázatot.

A pályázati kiírás céljaival összhangban, az Árpád utca 8. alatt található 2481 hrsz-ú önkormányzati ingatlan felújítására van lehetőség.

Az igényelhető, vissza nem térítendő támogatás maximális összege bruttó 30.000.000.- Ft. A minimálisan biztosítandó saját erő mértékét a települési önkormányzat költségvetési jelentése alapján számított, egy lakosra jutó adóerő-képessége határozza meg. Kiskőrös Város Önkormányzatának 25% önerőt kell biztosítani a pályázathoz, a támogatás intenzitása 75 %.

A képviselő testület döntése értelmében Kiskőrös Város Önkormányzata bruttó 30.000.000.- Ft támogatás elnyerésére pályázhat, bruttó 10.000.000.- Ft önerő biztosítása mellett. 

Kutyifa Icu