2019. május 22-i ülésén Kiskőrös Város Képviselő-testülete a „VP6-19.2.1.-91-3.17 Közösségi célú fejlesztések, a helyi életminőség javításának támogatása” keretében kiírt pályázati felhívás benyújtásáról is döntött.

-Hirdetés-

Magyarország Kormányának felhívása az ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Egyesület illetékességi területén működő települési önkormányzatoknak: a közösségi célú fejlesztések, a helyi életminőség javításának fejlesztésére irányul, mely együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy a Helyi Akciócsoport által támogatni javasolt, a helyi felhívás feltételeinek megfelelő projekteket, a projektre megítélt 500.000- 5.000.000 forint közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.

A támogatási kérelmet benyújtók az együttműködés keretében vállalják, hogy

  • projektjük megvalósításával hozzájárulnak a vidéki térségekben található, településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciójának és energetikai fejlesztésének, a közösségi funkciókat ellátó létesítmények energetikai korszerűsítéseinek, továbbá a többfunkciós közösségi terek létrehozásának és fejlesztésének céljának eléréséhez
  • a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet

 

Jelen pályázati konstrukció által lehetőség nyílik komforteszközök beszerzésére, melynek keretében a támogatási összegből közösségi céllal székeket kíván beszerezni Kiskőrös Város Önkormányzata. 

A pályázat benyújtási határideje 2019. június 30. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, melynek intenzitása a 290/2014. Korm. rendelet szerinti besorolás szerint az elszámolható költségek 85 %-a, a teljes fejlesztési költség legalább 15%-át a települési önkormányzatnak saját forrásként biztosítania kell. 

 

Kutyifa Icu