Ebben a tanévben a Bem József Általános Iskola két „Határtalanul” pályázaton vehetett részt, melyet a hetedikesek magas száma és a program iránti hatalmas érdeklődés indokolt. Az első csapat szeptemberben, míg a második most, május végén indult útnak, hogy megismerje a gyimesi csángók lakóhelyét, kultúráját, hagyományait.

-Hirdetés-

A csoport 37 diákból és 4 pedagógusból Horváth A. Gézáné, Gmoserné Valenczi Zsuzsa, Bárány Mihály és Kovács Gábor állt. A 6 napos tanulmányi kirándulás előkészítéseként a tanulók megismerkedtek Erdély történelmével, földrajzával. Ebben a folyamatban pedagógusaik mellett segítségükre volt a csengődi származású Kothencz Kelemen, aki a bajai Türr István Múzeum munkatársa. A fiatal néprajzos a székelyek és csángók történetét, lakóhelyét, népviseletét, néphagyományait mutatta be egy előadás keretében a résztvevőknek.

A kirándulás során Erdély számtalan történelmi, irodalmi és földrajzi nevezetességével ismerkedtek meg a diákok. Közel 2000 km-t tettek meg, s bár ez igen fárasztó volt, a programok, az élmények, a remek időjárás kárpótolta őket. Jártak a tordai sóbányában, Tamási Áron és Orbán Balázs síremlékénél, Korondon, a Gyilkos-tónál és a Békás-szorosban, Csíksomlyón, Csíkszeredában, Segesváron, Déván, Fehéregyházán, Székelykeresztúron és Gyimesbükkön az 1000 éves határnál.

A Gyimesben eltöltött 3 nap alatt megismerkedtek helyi hasonló korú diákokkal, akikkel közös programokon vettek részt. Idén két intézménybe is ellátogatott a csoport, egyrészt a gyimesközéploki Majláth Gusztáv Károly, másrészt a gyimesbükki Dani Gergely Általános Iskolába.

Megmászták a Silye-tetőt, népi mesterektől szőni, fonni tanultak, népdalokat hallgattak és énekeltek, népviseletet próbálhattak fel, majd táncházban héjszat és páros táncokat sajátíthattak el. Helyi ételeket kóstoltak, gyógyfüvekből készült teát ihattak. A gyimesi csángók közvetlensége, nyelvhasználata, kultúrája, magyarságtudata, a csodálatos táj mindenkit elvarázsolt. Nehéz volt hazatérniük, de a kint szerzett élmények örök emlékek maradnak.

B.M

  Fotógaléria:

  Fotók megtekintése (28 db kép)