Az ember életében vannak fontos fordulópontok. Egy kisgyereknek az óvodába lépés után a legfontosabb változás, amikor el kell köszönnie az óvodától, az óvodás élettől, óvó néniktől, dajka néniktől, akik három – van, akinek négy – éven át nap mint nap gondjukat viselték, nevelték, tanítgatták.

-Hirdetés-

Június 4-én ilyen fontos esemény zajlott a keceli Központi Óvodában, ahol 15 nagycsoportos gyermek ballagott el az óvodából, és az iskola első osztályában kezdi szeptemberben a tanévet.

Az ünnepi díszbe öltöztetett óvodaudvaron a Méhecske Csoportba járó gyerekek dalos, verses, táncos műsor keretében bemutathatták, mit is tanultak az elmúlt idő alatt, milyen ügyesek, bátrak, talpraesettek. Vendégségbe hívták nézőközönségnek családjukat, kedves ismerőseiket, akik nem győztek tapsolni a színvonalas előadások láttán.

Az óvoda életében fontos az évzáró-ballagás, a nevelők a szülőkkel együtt tisztában vannak azzal, hogy minden gyermeknek megismételhetetlen esemény. Így igyekeztek széppé, emlékezetessé tenni az ünnepet. A még maradó csoporttársaik adták át a ballagótarisznyát, melyben meglepetés rejtőzött. Kis verssel és apró ajándékkal köszöntek el a középsős és kiscsoportos társak is.

Skropkóné Daczi Hajnalka csoportvezető óvó nénitől, Illés Éva pedagógiai asszisztenstől, Jónásné Hunyadi Anikó dajka nénitől és az óvoda minden dolgozójától köszönettel búcsúztak el a gyerekek. Hajni óvó néni viszont a szülők segítőkészségét, a Szülői Munkaközösséget vezető édesanyák munkáját köszönte meg.

Varga Eszter

  Fotógaléria:

  Fotók megtekintése (39 db kép)