Tegnap délután tartotta soron következő rendes és részben zárt ülését Kiskőrös Város Képviselő-testülete, amelyen több mint 20 napirendi pontot tárgyaltak meg a képviselők.

-Hirdetés-

Tájékoztatók érkeztek a közétkeztetési feladatok ellátásáról, a Kiskőrösi Labdarúgó Klub tevékenységről, majd a beszámolók következtek. Szó esett a Kiskőrösi Települési Értéktár Bizottság munkájáról, a Homokhátsági Regionális Hulladék-Gazdálkodási Önkormányzati Társulás tevékenységéről, az önkormányzati sportfeladatok ellátásáról, az Egészségfejlesztési Iroda, valamint a Kiskőrösi Óvodák szakmai tevékenységéről. Ezúttal is szavaztak a költségvetés módosításáról, de szó esett fejlesztési célú hitel módosításáról is.

Az első napirendi pontban, a közétkeztetési feladatok ellátása kapcsán beszámolót hallhattak arról, hogy a TS Gastro Kft. idén már a hatodik tanévben látta el ezen feladatokat Kiskőrösön, akik a 2018/2019-es tanévben ismét eseményekkel teli időszakot zártak. Konyhájuk működésében ebben az évben nem történt jelentős változás, azonban étlapjaikat dietetikusaik központilag állítják össze, a hatósági előírások figyelembevételével minden korcsoportra és diétaféleségre vonatkozólag. Szolgáltatásuk tökéletesítése érdekében konyhájuk egy nagyobb felújításon fog átesni idén nyáron, mely magába foglalja a csatornarendszer cseréjét, tetőszigetelést, álmennyezet építését, nyílászárók cseréjét, illetve a belső burkolást is. Mivel cégük külön hangsúlyt fektet a speciális táplálkozási formák megfelelő ellátására, így egy külön főzőtér is kialakításra kerül, ahol a diétás ételek elkészítése fog történni. A 2018/2019-es tanévben mindkét tálalókonyhájuk NÉBIH minősítésen esett át, melyek jó eredménnyel zárultak, hiszen BEM tálalókonyhájuk 83%-os, míg az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményünkben működtetett tálalókonyhájuk 87%-os eredményt ért el.

Dulai János a KLC  elnöke

A Kiskőrösi Labdarúgó Club életében 2015-ben változási folyamatok indultak el, ugyanis ekkor állt fel az új elnökséggel a Club vezetése. Tulajdonképpen erre az időszakra datálódik fejlesztési hullámuk kezdete is, hiszen ekkoriban rukkoltak elő egy hosszú távú és átfogó fejlesztési programmal. Pontosan kidolgozott stratégiájuknak köszönhetően a 2018/2019-es bajnoki szezonban nagyon szép eredményekkel teljesített az egyesület. Elmondásuk szerint a  nagyon sikeres idény eléréséhez elengedhetetlen volt a megfelelő edzői háttér kialakítása is. Az eredményes szereplésnek köszönhetően a megye 1 osztályú mérkőzések átlag nézőszáma is nagymértékben emelkedett, elmondható az átlagos 200 fős nézőszám. Egyesületük támogatói bázisa is bővült, tagságuk az 1 évvel ezelőtti 23 fő tagságról a nagyszámú szülői szándéknyilatkozat megküldésével a 150 fős létszámhoz közelít.

Az elmúlt években megkezdett infrastrukturális beruházásaik egy része megvalósult mostanra, hiszen befejeződött az öltöző épület teljes felújítása, valamint az épület mellett egy, a kornak megfelelő elvárású mellékhelység kialakítására is sor került. Az öltöző épület környezete térkő borítást kapott, ezáltal a parkolási nehézségek is enyhültek. Megoldódott a csapadékvíz elvezetése is, illetve a játékos kijáró felületének térkövezése is elkészült, míg a tervek szerint júliusra a második műfüves pálya befejezésére is sor kerülhet. Mindezek mellett továbbra is folytatják a beruházásokat és a megfelelő környezet kialakítására és karbantartására is szánnak időt és energiát. Valamint változás az is, hogy egyesületük az önkormányzat támogatása mellett átvette a sporttelep üzemeltetését. Elképzeléseik szerint, az elfogadott sportfejlesztési programjaiknak köszönhetően tovább fog korszerűsödni a sporttelep.

Horváth Borbála, Hirsch Imre képviselők és az önkormányzat munkatársai

A Kiskőrösi Települési Értéktár elnökének, Turán Istvánnak beszámolóját is elfogadták a képviselők, aki a bizottság 2019. évi első féléves tevékenységéről számolt be, ezt követően pedig az értéktár bizottság szervezeti és működési szabályzatának módosításáról is szavaztak. Minderre azért volt szükség, mert egy korábbi tag, Farkas Judit lemondott tagságáról, akinek a helyére Fejesné Sipiczki Hajnalkát szavazták meg a képviselők.

A Homokhátsági Regionális Hulladék-Gazdálkodási Önkormányzati Társulás is beszámolt 2018. évi működéséről, melyben feladataikról, a meglévő hulladékgazdálkodási rendszer továbbfejlesztéséről, kivitelezéséről és szemléletformálásról esett szó.

Ezt követően a Kőrösszolg Nonprofit Kft. sport-és rendezvényszervezési részleg vezetője, Harangozó Péter számolt be a 2018. évben ellátott sportfeladatokról.

Harangozó Péter a sportfeladatok ellátásáról számolt be

Az Egészségfejlesztési Iroda fenntartási időszakában végzett tevékenységről, szakmai munkájáról Dr. Nagy Miklós szakmai vezető számolt be, aki bemutatta az Egészségfejlesztési Irodában ellátott feladatokat. A Kiskőrösi Egészségfejlesztési Iroda 2014 óta áll a kiskőrösi járás lakosságának szolgálatában, tevékenységének célja az itt élők egészségfejlesztése, egészség-tudatosságának növelése, egészségmagatartásának formálása az egészség komplex – testi, lelki, szociális – értelmében.  A projekt fenntartási időszaka 5 év, amely 2019. évben lejár.

A nevelési év végén Vlcskóné Csatlós Erzsébet, a Kiskőrösi Óvodák vezetője is beszámolt szakmai tevékenységükről és működésük feltételeiről, akinek 2019. évi munkatervét, „Beszámoló a Kiskőrösi Óvodák szakmai tevékenységéről” szintén elfogadta a képviselő-testület. Azonban a 2019/2020-as óvodai nevelési évre szükségessé válik a csoportok létszámának növelése, melyhez a fenntartó engedélye szükséges. A képviselő-testület jóváhagyása értelmében a Batthyány Óvoda III. csoportját 26 főben, az Erdőtelki Óvoda I. csoportját 27 főben, a Mohácsi Óvoda III. csoportját 26 főben, a Szűcsi Óvoda I. csoportját 28 főben, a Szűcsi Óvoda II. csoportját 26 főben, a Szűcsi óvoda III. csoportját 26 főben, a Thököly Óvoda I. csoportját 26 főben, II. csoportját 26 főben határozzák meg.

Vlcskóné Csatlós Erzsébet, a Kiskőrösi Óvodák vezetője még prezentációt is készített erre az alkalomra

Az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény bölcsődei férőhelyszámának emelésére is javaslat érkezett a bölcsőde szakmai vezetője részéről, aki a folyamatosan jelentkező igényekre tekintettel a bölcsődei férőhelyek számát 46 főről 48 főre emelné, melyet az önkormányzat a tegnapi ülésen végül meg is szavazott. Kiskőrös állandó lakosainak száma 2019. január 1-jén 14.202 fő volt, ebből 536 fő 0-3 éves korcsoportú. Az intézmény keretében működő bölcsőde szakmai vezetőjének tájékoztatása szerint átlagosan 15 fő kisgyermek vár bölcsődei felvételre, ezért a bölcsődei igények kielégítése érdekében felvették a kapcsolatot a Tarkabarka Családi Napközi Egyesülettel 15 bölcsődei férőhely ellátási szerződés útján történő biztosítására.

A fentebb említett okok kapcsán Kiskőrös Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „TOP-1.4.1-19 kódszámú, Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című pályázati konstrukció benyújtásáról is döntött, melynek keretében lehetőség nyílhat az Árpád úti bölcsőde bővítésére, fejlesztésére. A támogatási kérelmek benyújtására 2019. május 31-től 2019. június 27-ig, valamint 2019. június 28-tól 2019. július 31-ig van lehetőség, online módon elektronikus kitöltő programon keresztül.

Ezt követően módosításra került a hamarosan épülő piac fenntartói és üzemeltetői feladatainak ellátásáról szóló megállapodás, valamint a 2019. évi költségvetés is. Szükségessé vált az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény szakmai programjának felülvizsgálata, módosítása is, a folyamatosan változó jogszabályi háttér miatt, mely működését meghatározó szakmai programot a képviselő-testület megszavazott.

A Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum munkatársai. Balról-jobbra: Dr. Filus Erika megválasztott új intézményvezető, Kispálné dr. Lucza Ilona leköszönő intézményvezető és Lapid Eszter

Korábban már beszámoltunk arról, hogy a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum igazgatói beosztásának ellátására pályázatot írt ki az önkormányzat, mivel Kispálné dr. Lucza Ilona 2019. július 5-én nyugdíjba vonul. A pályázat benyújtási határidejének lejártáig egy pályázó – Dr. Filus Erika – nyújtotta be pályázatát, akinek szakmai és vezetési programját a szakmai bizottság egyhangúan támogatta, így a képviselő testület is megszavazta. Döntésük értelmében, Dr. Filus Erika vezetői megbízatása a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum igazgatói beosztásának ellátására 2019. július 6-án kezdődik meg.

A 6. számú felnőtt háziorvosi körzet praxisjog átruházási határidejének közelsége miatt, sürgősségi napirendi pontként tárgyalták a körzet további működtetésének feltételeit, mivel dr. Gyarmati Ágnes háziorvos Kiskőrös Város Polgármesterének címzett nyilatkozatával praxisának közös megegyezéssel történő megszüntetését kérte. Kérést azzal indokolta, hogy a 6. számú felnőtt háziorvosi körzethez kapcsolódó működtetési jog elidegenítésére dr. Brenner Zsolttal 2019. június 11. napján adásvételi szerződést kötött. A döntés értelmében, dr. Gyarmati Ágnes háziorvos 2019. augusztus 31. napjával mond le a háziorvosi praxisjogáról dr. Brenner Zsolt javára, aki vállalja a körzetben dolgozó két ápoló továbbfoglalkoztatását, valamint nyilatkozott arról is, hogy a praxis működtetéséhez szükséges, jogszabályban előírt eszközök, felszerelések rendelkezésre állnak.

Dr. Nagy Miklós szakmai vezető (EFI), dr. Brenner Zsolt háziorvos és felesége

Ezt követően lakás és ingatlan bérbeadásokról, valamint önkormányzati tulajdonú területek átminősítéséről döntött a képviselő-testület, majd a zárt ülés következett.

Kutyifa Icu 

  Fotógaléria:

  Fotók megtekintése (19 db kép)