Javában tartanak a nyári felújítási, karbantartási munkálatok a keceli II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda intézményeiben. Mielőtt még megkezdődne szeptemberben az új tanév, érdemes visszatekinteni az elmúlt tanév eredményeire, mondhatni sikereire, melyekre alapozva újult erővel kezdhetik, illetve folytathatják a gyermekek oktatását, nevelését. Berger Józsefet, az intézmény igazgatóját kértem meg, foglalja össze a 2018/19-es tanév eredményeit.

-Hirdetés-

 

Ki az intézmény fenntartója?

Intézményünk fenntartója a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye.

A keceli iskola központi intézmény…, milyen tagintézmények tartoznak még hozzá?

Intézményünk, a II.János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda keceli székhellyel működik, de egyaránt hozzátartozik Imrehegy és Tázlár települések egy-egy iskolája és óvodája.

Mi az intézmény fő feladata?

Intézményünk fő feladata a tanulók megfelelő színvonalon történő nevelése és oktatása mellett, a gyermekek hitükben történő megerősítése is.

Az intézményegységeik közti kapcsolat, együttműködés hogyan valósul meg?

Az intézményegységek közötti munkakapcsolat több területen is jól működik, volt már példa közös munkamegbeszélésekre, együtt szervezet táboroztatásra, de egymás ünnepségein való részvétel is gyakran előfordul.

Összesített tanulólétszám ebben a tanévben 804 fő volt, akikkel 81 pedagógus foglalkozott, 22 technikai dolgozó segítette az oktató, nevelő munkát. A keceli iskolában 552 gyermeket 56 pedagógus oktatott, munkájukat pedig 17 technikai dolgozó segítette.

Milyen az intézmény kihasználtsága, és szakos ellátottsága?

Iskolánkban évfolyamonként három-négy osztályban, átlagosan 65-70 fővel folyik a tanítás. A szakos ellátottságunk megfelelő, bár az országosan megnövekvő pedagógushiány miatt érezhetően egyre nehezebb ennek a megoldása.

Hány minősítési eljárás zajlott le?  

Az országos minősítési és tanfelügyeleti rendszerrel kapcsolatban nagyon pozitívak a tapasztalataink. A pedagógusokat igyekszünk ösztönözni, hogy vegyenek részt az eljárásokban és ezt szerencsére nagy számban meg is teszik. A visszajelzések nagyon jók, a kollégák sikerként és munkájuk kiváló visszaigazolásaként élik meg a lezajlott eljárásokat, az őket látogató szakértők pedig elégedetten távoznak.

Milyen személyi változások történtek a tanévben?

Általában minden évben a nyugdíjba vonuló kollégák pótlása a legnagyobb feladat. A tavalyi évben Berta Magdolna és Mikóné Czeluska Zsuzsanna pedagógusok, évközben Fábián Józsefné Gizike takarító néni, míg az idei tanév végén Rimainé Szilágyi Julianna és Ernszt Tiborné kolléganők döntöttek úgy, hogy negyven év után, megérdemelt pihenésüket töltik. Emellett a jövő tanévet Sebestyén Mónika, kiskunhalasi kolléganő sem nálunk kezdi majd el.

Hogyan értékelné iskolájukat, milyenek a tárgyi feltételek itt?

Intézményünk infrastrukturálisan jól felszerelt. Számos interaktív eszköz, szaktanterem és szemléltető eszköz segíti a mindennapi munkánkat. A mindennapos testnevelést három fedett és egy szabadtéri sportpályán, kiváló feltételek mellett tudjuk megoldani.

A keceli II. János Pál Katolikus Általános Iskola

Az utóbbi évek beruházásait milyen forrásból tudták megvalósítani?

Az utóbbi években számos komolyabb fejlesztést sikerült iskolánkon és közvetlen környezetén megvalósítani. Mindkét iskolára napelemes rendszer került fel. A „kék iskolában” megújult a tornaterem és a pedagógusokat, szülőket gyönyörűen kiépített parkoló várja. A „piros iskolában” teljes nyílászárócsere és fűtéskorszerűsítés ment végbe, de itt kialakítottunk egy nagyszerűen felszerelt olvasótermet is. Az iskola udvarán multifunkcionális sportpálya épült és a nyár végére átadásra kerül a talán legjobban várt beruházásunk az iskolai ebédlő kialakítása is. A fejlesztéseket fenntartónk, illetve a keceli önkormányzat által biztosított pénzügyi keretből tudjuk megvalósítani.

Milyen projektekben, közösségi programokon vettek részt?

Gyakorlatilag nagyon kevés olyan rendezvény van, melyen valamilyen formában ne vettünk volna részt a településen. Tanulóink nagy sikerű műsorokat adtak városi rendezvényeken, de Illésné Márin Éva tanítványai énekkari fellépésekkel és musical estekkel is szórakoztatták a közönséget. Emellett gyűjtöttünk adományt az ebtelep lakói számára, de a Máltai Szeretetszolgálat keretein belül a rászorulók számára is gyűjtést szerveztünk, illetve nagy sikere volt, az évi két alkalommal szervezett papírgyűjtésnek is. A helyi vállalkozóknak köszönhetően iskolánk tanulói cégeknél, vállalkozásoknál ismerkedhettek meg a különböző szakmákkal, melyet pályaorientációs nap keretében valósítottunk meg. Ebben az évben immár második alkalommal vettünk részt a kecskeméti Wojtyla-házban szervezett II. János Pál tiszteletére tartott eseményen, mely után 150 rászoruló számára főtt ételt is biztosítottunk.

Iskolánk profiljához elengedhetetlenül hozzátartozik a magas színvonalú nyelvoktatás, melynek köszönhetően tanulóink mind angolból és mind németből több országos versenyen is kiválóan szerepeltek.

Mennyiben tudta segíteni az iskola a hátrányos helyzetű, valamint a tehetséges gyermekeket?

A tehetséges gyermekeket szakkörökkel és külön felkészítő alkalmakkal tudjuk segíteni, illetve igyekszünk minden lehetőséget megteremteni a versenyeztetésükre. A felzárkóztatásra szoruló tanulókat esetenként korrepetáljuk, de évek óta jól működik az egész napos osztályban történő felkészítésük is. Iskolánk alapítványa, illetve a Katolikus Egyház is működtet ösztöndíjrendszert, melynek segítségével még jobban tudjuk ösztönözni tanulóinkat.

Milyen eredményekkel szerepeltek diákjaik a különböző versenyeken? 

Nagyon szép eredményeket értek el tanulóink az idei tanévben is, mind tanulmányi, mind sportversenyeken egyaránt. Az ő eredményeiket évközben folyamatosan publikáltuk iskolánk facebook oldalán. Szerencsére folyamatosan tudtunk a sikerekről beszámolni, melyekért a felkészítő pedagógusoknak is nagy köszönet jár. Ha egy nevet mégis ki kellene emelnem, akkor Tusori Tibor tanítványa, Stenczel László lenne az, aki fizikából ért el hatalmas eredményt azzal, hogy az Öveges József fizikaversenyen, országos döntőbe jutott.

Pancake Party az angol tanárok szervezésében

Milyen szabadidős tevékenységeket, kirándulásokat tudtak szervezni?

Iskolánkban az osztályok hagyományosan osztálykirándulásokon vesznek részt, de ezen felül a legügyesebb hittanosok, az énekkarosok is kirándulhattak, illetve az ügyes rajzosoknak köszönhetően, több száz tanulónk nyereményként, a Kecskeméti Planetáriumban csillagászati előadáson vehetett részt. Évek óta részt veszünk a Határtalanul pályázat keretében külföldi tanulmányi úton is, ez ebben az évben sem maradhatott el, a hetedikesek Erdély legszebb tájait barangolhatták be.

Milyen lehetőségeket tudnak biztosítani a gyerekeknek a nyári szünetben?

Nagyon változatos programokat kínálunk a nyári időszakra is. A németes gyerekek egy bajorországi kiránduláson vehetnek részt, de táborozhatnak Liptódon és Újteleken is. Szintén Újteleken tematikus táboraink közül lesz sport-, kézműves- és angoltábor is. Balatonmáriafürdőn a hagyományos hittanos, musical-es és a nyolcadikosok számára biztosított jutalomtábor is lesz. Emellett iskolánkban napközis Erzsébettábort is működtetünk, egyszóval a gyerekek nyáron sem unatkoznak.

Elkészült az ötletes lépcsődekoráció is az SZMK összefogásának köszönhetően

Milyen a kapcsolat az SZMK-val, miben tudtak segíteni?

A szülőkkel nagyon jó kapcsolatot ápolunk, komoly támaszai intézményünknek. A Mucsiné Pálinkás Anita vezette SZMK segítségével évről évre nagysikerű bálat szervezünk, melynek bevételéből iskolai fejlesztéseket tudunk végrehajtani. De emellett részt vesznek az alsós farsangi bál lebonyolításban is és nekik köszönhetjük az ötletes lépcsődekorációinkat is.

Mely intézményekkel ápolnak jó kapcsolatot?

Hagyományosan jó kapcsolatot ápolunk a keceli intézményekkel, szervezetekkel, így sok esetben támaszkodhatunk az önkormányzatra, a német- és roma kisebbségi önkormányzatra, védőnőkre, gyermekorvosokra, gyermekjóléti szolgálatra, könyvtárra, múzeumra, polgárőrségre, Burányi Roland plébános úrra, sport klubokra a településen működő más egyházakra, rendőrségre, tűzoltókra és nem utolsó sorban iskolánk alapítványára. Számos vállalkozás segít bennünket, van, aki anyagi támogatással, van, aki eszközökkel, van, aki a pályaorientációs napunk sikeres lebonyolításával.

Hogyan értékelné az elmúlt tanévet? 

Összességében egy nagyon tartalmas évet tudhatunk magunk mögött, amely bővelkedett nagyszerű versenyeredményekben, innovatív fejlesztések lettek végrehajtva intézményünkön, sikeres pedagógus minősítések zajlottak le. Voltak öröm- és bánatkönnyek egyaránt és elmondható, hogy a pedagógusok és diákok kellőképpen elfáradtak, de a nyári feltöltődés után bízom benne, hogy megújult erővel a következő évünk legalább ennyire tartalmas és sikerese lesz, mint az idei volt.

Varga Eszter

  Fotógaléria:

  Fotók megtekintése (15 db kép)